9 Haziran 2013 Pazar

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

  1. Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır. Karşısına yazınız. (10p)

§ Sıfatlar isimleri, zarflar ise fiilleri niteler.                   …………………………………………….
§ Verdiğim ödevleri yaptınız mı?                                  …………………………………………….
§ Türk Edebiyatını iki dönemde inceleyebiliriz.                         …………………………………………….
§ Eyvah! Bizi gördü, şimdi ne yapacağız.                   …………………………………………….

  1. Türkçenin köken bakımından hangi dil ailesinde yer aldığını ve bu dil ailesindeki komşularını yazınız. (10p)
  2. Türkçe yapı bakımından hangi dillere girer. Türkçe ile aynı grupta bulunan diğer diller hangileridir? (10p)
  3. Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız. (10p)
                   
                    Irk Bitig                                            Kaşgarlı Mahmud
                    Orhun Yazıtları                              Yüknekli Edib Ahmet
                    Kutadgu Bilig                  Yusuf Has Hacip
                    Divân-ı Lügat’it-Türk    Uygurlar
                    Atabetü’l Hakayık                        Göktürkler

  1. Aşağıdaki boşluklara uygun bilgileri yazınız. (10p)
§ Türkçe sözcüklerde …….. sesleri yoktur.
§ Türkçede birinci heceden sonra …… sesleri bulunmaz.
§ Türkçe sözcüklerin sonlarında …………….. sesleri bulunmaz.
§ Türkçe sözcüklerde …………………. sesleri kelime başında bulunmaz.
§ Türkçenin ilk yazılı örnekleri ………………………….. dönemine aittir.

  1. Aşağıdaki testleri cevaplayınız. (50p)

A.      “Bu saatte karanlığın içinde ne arıyorsun.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerde sırasıyla hangi ses olayları görülmektedir.
a.       Daralma – Sertleşme – Kaynaştırma
b.       Sertleşme  – Yumuşama – Daralma
c.        Türeme – Benzeşme – Sertleşme
d.       Daralma – Türeme – Sertleşme
e.        Türeme – Kaynaştırma – Benzeşme

B.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bütün sözcükler küçük ünlü uyumuna uymaktadır?
a.       Fazla yüklendiği için kamyon yola devrilmiş.
b.       Onun yapıtlarını bilimsel biçimde inceledim.
c.        Onunla çok mutlu olacağınızı biliyorum.
d.       Buz gibi sade gazoz olsa da içsek şimdi.
e.        Bu sıralar ekonomimiz pek iyi değilmiş.

C.      Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p,ç,t,k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

a. tabak                    b. dolap c. söğüt  d. araç                   e. koçD.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır.?

a.       Göğüsüme bir ağrı girdi.
b.       O da babası gibi hukuku seçmiş.
c.        Ben bu renkten hiç hoşlanmam.
d.       Suyun tazyikinden çimler toprağa yapışmış.
e.        Son günlerde onun bana karşı tavrı değişti.

E.      Arabayı bu daracık sokağa niçin bıraktın?

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
   a. Kaynaştırma harfi         b. Benzeşme        c. Yumuşama      d. Ünlü Türemesi e. Ünlü Daralması

F.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte birden fazla ses olayı olmuştur?

a.       Her şey insanlara hizmet eder.
b.       Sen de sevildiğini hiçbir zaman unutma.
c.        Çağrıldığımı duyunca hemen koştum.
d.       Demiri tavında, aşkı çağında yaşa.
e.        Son pişmanlığın fayda etmeyeceğini öğren.

G.      Doktorlar, yaşlılıkda spor yapmanın kişiyi psikolojik ve fizyolojik bakımdan rahatlattığını

       söylüyorlar.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır.?

a. I             b. II        c. III       d. IV       e.V

H.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

a.       Uzakdaki karaltı yaklaştıkça büyüyordu.
b.       Hukuğa aykırı hareket etmemek gerekiyor.
c.        Şiirlerini sonraki nesiller de zevkle okuyacakdı.
d.       Elazığ’a bu bayram gitmeyeceğiz.
e.        Ders çalışmak için yardımcı kitapını da getirmelisin.

İ.        O zamanlar ben her gün
Vaktimi parklarda,
Caddelerde geçirirdim.
Ah, nereden bileyim
Yeni bir aşktan önce dolaşıldığını
Böyle yerlerde

Yukarıdaki parçada kaç yerde ulama yapılabilir?

a. 1            b. 2         c. 3         d. 4         e. 5

J.       Düz geniş ünlü (a, e) ile biten eylem tabanlarına “-yor” eki getirildiğinde “a, e” darlaşır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım yoktur?

a.       Saatlerdir durakta senin gelmeni bekliyor.
b.       Bundan eminim ki, benden bir şeyler saklıyorsun.
c.        Her akşam dertleşip, konuşmak için bana geliyor.
d.       Anlattıklarımı dikkatle dinliyor ama anlamıyor.
e.        Bekçi iki saattir ziyaretçileri gözlüyor.
                                                                                                                                                             Başarılar Dilerim – Kaan Fakılı
Küçük insanlar kişileri, büyük insanlar fikirleri tartışır. (Anonim)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder