1 Haziran 2014 Pazar

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

1-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç, nedeniyle birlikte verilmiştir?

A) Rüveyda, saçlarına örgü yaptırmıştı.              
B) Sessizce öğretmenimizi beklemesini bilemiyoruz.
C) Saçları çok uzayınca kestirdi.                         
D) İzlediğimiz film çok güzeldi

2-   “Bulmak ile kaybetmek” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri, hatırlamak ile aşağıdaki kelimelerin hangisi arasında vardır?

 A) Anmak                             B) Düşünmek            
 C) Bilmek                              D) Unutmak

3-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Duvarların rengini çok beğendim.                       
B) Odada iki kapılı bir dolap vardı.
C) Balıkçıdan üç kilo hamsi almış.                             
D) Müzik dersi bugün saat 11.00'de başlayacak.

4-   Hangi cümlede henüz gerçekleşmemiş bir eylemi anlatmaktadır?

A)Bu gidişle ödevi akşama bitireceksin.      
B)Her zamanki gibi çok yedin.
C)Askerler törenle sıraya geçti.                    
D)Çocuk karşımda gülüyordu

5-   Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir?

A) Bana bir tuzluk almalıydın.                            
B) Bize gelen sanırım oyuncakçıymış.
C) Yarın erkenden okulda olalım.                      
D) Doktor ona gözlük vermiş. 

6-   (1) Ablamla her sabah evin önündeki ağacın gölgesinde kitap okurduk. (2) Ablam kitap okurken ben hayale dalardım. (3) Kitabı iyi anlamak için kendimi kahramanların yerine koyardım. (4) Kitaba dalınca da kimi zaman uçar kimi zaman konardım.

   Yukarıdaki cümlelerden hangisi amaç cümlesidir?

A) 1                 B) 2           C)3           D)4

7- (1) Küçük yeşil kurbağa yaşadığı yeri çok seviyormuş. (2) Neşeyle çimlerinde zıplıyor,         arkadaşlarıyla oynuyormuş. (3) Bir gün şiddetli bir yağmur yağmış. (4) Kurbağa o gün tüm sevdiklerini kaybetmiş ve çok ağlamış.

   Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi, gerçek hayattan alınmıştır?

A) 1                 B) 2           C)         D)4

8- Arılar bal yapmak için büyük bir telaşa düşmüşler. Küçük arı da çalışmak için kovandan ayrılmış. En güzel çiçekleri bulmak için ormanın derinlikleri gitmiş. Ormanda başka bir arı ile karşılaşmış ve sevinçle ona sarılmış.

    Yukarıdaki metinde aşağıdaki unsurlardan hangisine yer verilmemiştir?

A) Kahraman                B) Yer
C)  Zaman                   D) Olay

9-ileri” sözcüğü, hangi cümlede “mecaz” anlamda kullanılmıştır?

  A) Balık tutabilmek için oltayı daha ileri atmalısın.
  B) Şu masayı biraz daha ileri çekebilir misin?
  C) Ama sen de çok ileri gitmeye başladın.
  D) Fazla ileri gitmeyin artık dönüyoruz.

10- İyi bir ressam olmanın yolu çok çalışmaktan geçer.

        Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki cümleyle çelişmektedir?(zıttır)


A) İyi bir ressam olmak için çok çalışmak gerekir.
B) Başarılı olmakla çalışmak arasında sıkı bir bağ vardır.
C)  Ressamlık doğuştan gelen bir yetenek işidir ve sonradan kazanılmaz.
D) Çalışmayan bir kişi iyi bir ressam olamaz.

11- "Kuru"  sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde  "yaş, nemli"  sözcüklerinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

 A) Kapının önünde kara, kuru bir çocuk bekli­yor.
 B) Bahçedeki kuru çamaşırları toplayıp, ütüleyecekti.
 C) Bir kuru çorbayla akşama kadar dolaştık.
 D) Akıcılıktan yoksun kuru bir anlatımla kalıcılığı yakalayamaz.


12- Aşağıdaki cümlelerden hangisi ön yargı(peşin hüküm) anlamı içermektedir?

A) Bu gece ilginç bir rüya gördüm.
B) Maçın galibi bizim takım oldu.
C) Bu seferki diyet programı da başarısız olur.
D) İhtiyarın tekerlekli sandalyesine ne olmuş?

         
        (1) Bir çöplüğü eşelerken
        (2) Horoz inci bulmuş yerden
        (3) Ötmeye başlamış birden
        (4) Demiş şunu alan var mı?

13- Numaralandırılmış dizelerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür?

A) 1           B) 2        C) 3          D) 4

Eda ( ) Sinem ( ) Elvan ve ben Bilge( )ye gideceğiz ( ) Birlikte ders çalışacağız ( )

14- Yukarıdaki cümlede boş bırakılan parantezlerin içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (,)  (,) ( ‘ ) (.) ( ! )      B)(, ) ( ‘ ) (- ) ( ! ) (. )
C) ( , )  (, ) ( ‘ ) (. ) (! )   D) (, ) (, ) ( ‘ ) ( . ) ( . )
15- Altı yaşında ayağımı bir köpek ısırdı. Kuduz aşısı olurken 14. aşıda karnım çok kötü bir iğne yüzünden şişmişti. Ben de acıdan kaçtım. Annem bana yetişemedi. Benim gönlümü yapmak için ne istediğimi sordular, ben de: “Bana bir flüt alın.” dedim. Bana bir flüt aldılar ve bir hoca tuttular. O köpek ısırmasaydı belki de müziğe başlamayacaktım, kim bilir?
    Yukarıdaki paragraf aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir yanıttır?
A)Müzik alanında başarılı olduğuna inanıyor musun?
B) Müziğe nasıl başladın?
C) Müziğin hayatındaki yeri nedir?
D) En çok hangi müzik aletini seviyorsun?

16- Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: “Bunlar daha koruk, zaten yenilmez.” demiş.

Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden   hangisidir?

A) Kişi, başaramayacağı işe hiç girişmemelidir.
B) Kişi açgözlü olmamalıdır.
C) El ele vermeyince bazı konular başarı sağlamaz.
D) Kişiler becerisizlikleri nedeniyle başarısız olursa,  hemen o işi kötülerler.

17-  “Tabakta ne varsa hepsini yedi.” cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?

A) sildi süpürdü                B) yedi bitirdi
C) yer mi yer                    D) yaladı yuttu

18-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

A) Çocukların hepsi top oynamaya can atıyordu.
B) Adam öyle neşeli ki burnundan soluyor.
C) Kem küm etme de söyleyeceklerini açıkça söyle.
D) Adam olduğunu kendini ağır satmakla kanıtlayamazsın.
19- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?
A) Sergi                                         B) Annem
C) Kirli                                           D) Zorluk
20- “Köpeğin yanına yaklaşıp kafasını okşaya­caktım … birden fırladı, gitti.” cümlesindeki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdaki­lerden hangisi getirilemez?
A) fakat    B) ne var ki     C) ama    D) bu yüzden
   

Not: Her soru 5 ( beş ) puandır. Cevaplarınızı işaretleyiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder