21 Kasım 2014 Cuma

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 68-69-70

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 68-69-70 (2014-2015)

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A. Kitabı B. Ahengi
C. Borca D. Ekmeğin
E. Hukuku


CEVAP: E

2. "Minicik bir kedi kapıyı tırmalıyor." cümlesinde altı çizili kelimedeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ünlü türemesi
B. Ünlü düşmesi
C. Kaynaştırma harfi
D. Ünsüz düşmesi
E. Ünsüz benzeşmesi

CEVAP: D

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses türemesi olan bir kelime yoktur?
A. Baharı hissetmek istiyorum yüreğimde.
B. Öğrenci işlerine yaptığım başvuru reddedildi.
C. Senin söylediklerini kabul ederim zannetme.
D. Hocam affınıza sığınıyorum, sizi göremedim dün.
E. İkişer ikişer içeriye girin bakalım.
CEVAP: E

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A. Burunu kanıyor.
B. Gönlüm hiç gitmek istemiyor düğüne.
C. Gelinle damadın başından çiçekler savruldu.
D. Sel nedeniyle tüm ağaçlar devrilmişti.
E. Çiçeklerin güzelliği aklımı başımdan aldı.

CEVAP: A

5. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu kurala uymaz?
A. Dolap B. Çekiç
C. Koç D. Kanat
E. Yemek
CEVAP: C
6. Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır?
A. Akla gelen başa gelir.
B. Keskin sirke kabına zarar verir.
C. Kırlangıcın zararını biberciden sor.
D. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
E. Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.
(ÖSS - 2007)

CEVAP: D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?
A. Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.
B. Yazar bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış.
C. Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.
D. Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.
E. Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti.
CEVAP: E
8. Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı... Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
 A. Ünlü düşmesi B. Ünsüz düşmesi
C. Sert ünsüz yumuşaması D. Ünlü daralması
E. Ünsüz benzeşmesi
(ÖSS-2001)

CEVAP: B

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A. Arkadaşları, bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler.
B. Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir.
C. Tartışmacı, öne sürdüğü savın doğruluğunu kanıtlıyamadı.
D. Panele, üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı.
E. Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.
(ÖSS - 2002)
CEVAP: C
10. Aşağıdakilerden hangisinde ''ünsüz benzeşmesi" kuralına uyulmamıştır?
A. Dilimizin korunmasında bizlere önemli görevler düşmektedir.
B. Senin söylediklerin etkili olmayacaktır.
C. Esnaflıkda doğruluk şart
D. Musluktan doldurduğu suyu gizlice çiçeklerin dibine döktü.
E. Yan taraftaki eve hırsız girmiş.

CEVAP: C

11. Kalbin örtülerinden Kırılmış menekşelerden ve O biricik emeklerden
Yukarıdaki altı çizili kelimelerde görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması
B. Ünsüz yumuşaması, ünlü türemesi
C. Ünlü türemesi, ünsüz benzeşmesi
D. Ünsüz düşmesi, ünsüz benzeşmesi
E. Ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi
CEVAP: B

12. (I) Okuma, olumlu zihinsel bir tutumu ve iyimser olmayı gerektirir. (II) Daha hızlı ve daha etkili okumayı öğrenmek bir süreç işidir. (III) Bu süreçde atılacak her adım, okuma tekniklerini kazanmaya yardımcı olan nok­taları içerir; dolayısıyla atılacak her bir adımı tamamlayıncaya kadar onun analiz edilmesi gerekir. (IV) Şayet daha hızlı ve etkili bir okuma isteniyorsa öncelikle okumayı olumsuz yönde etkileyen inançlardan ve alışkanlık­lardan kurtulmak gerekir. (V) Kötü olarak değerlendirilen bu inanç ve alışkanlıkları değiştirmek ve bunlardan vazgeçmek, şüphesiz ki okuyucunun çabasına bağlıdır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A. I B. II C. III D. IV E. V

CEVAP: C

13. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında,
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
Yukarıdaki dörtlükte ünsüz yumuşamasının kaç tane örneği vardır?
A.   I   B. II C. III D. IV E. V

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder