8 Kasım 2016 Salı

İngilizce A1.1 Pasifik Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları 2016-2017 sayfa 10

2. Write the opposites of the words. Then, choose 5 words and write sentences to describe your best friends.

(Aşağıdaki sözcüklerin karşıt anlamlılarını yazalım.)


careful X careless
lazy X hard-working
rude X kind
tidy X untidy
quiet X talkative
shy X outgoing
late X punctual
generous X stingy

Bu sıfatlarla örnek cümleler yazabilirsiniz.

My brother is very lazy. He is shy. ....

3. Read the text and write true (T) or false (F)

1-F
2-T
3-T
4-F
5-F

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder