8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 8

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 8

6.  Aşağıdakilerden hangisinde "Yenileşme Dönemi" padişahlarısırasıyla verilmiştir?
A)  III. Selim - II. Mahmut - Abdülaziz - Abdülmecit
B)  III. Selim- II. Mahmut-Abdülmecit-Abdülaziz
C)   II. Mahmut- III. Selim -Abdülmecit-Abdülaziz
D)   II. Mahmut - III. Selim - Abdülaziz - Abdülmecit
E)Abdülmecit - Abdülaziz - III. Selim - II. Mahmut

7.  Aşağıdakilerden hangisi "Yenileşme Dönemi" Osmanlı devlet ya da düşün adamlarından birideğildir?
A)  İbrahim Şinasi Efendi
B)  Koçu Bey
C)    Ahmet Cevdet Paşa
D)   Namık Kemal
E)AIİ Suavi

8.  Aşağıdakilerden hangisi "Yenileşme Dönemi" edebiyatçılarından değildir?
A)  Ahmet Mithat Efendi
B)    Ahmet Vefik Paşa
C)    Ziya Paşa
D)   Mustafa Reşit Paşa
E)  İbrahim Şinasi Efendi

9.  Aşağıdakilerden hangisi "Yenileşme Dönemi"ne ait edebî eserlerden biri değildir?
A)  Vatan Yahut Silistre
B)    Tanzimat Fermanı
C)    Kutadgu Bilig
D)   Zafername
E)  Şair Evlenmesi

10.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme hareketlerinin başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A)  Batı'yı tanıyanların oradaki hayata ve sosyal düzene ilgi duymaları
B)  Osmanlı devlet ve düşün adamlarının Batı'da geliştirilen hukuk ve eğitim düzenine ilgi duymaları
C)    Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelelerinin devlete zarar vermesi
D)   Batı devletleri ile yapılan savaşlarda alınan yenilgiler
E)  Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kılan sosyal ve siyasi düzenin bozulması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder