8 Eylül 2014 Pazartesi

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 7

2014 2015 11.sınıf Türk Edebiyatı LİDER Cevap Sayfa 7

Ölçme ve Değerlendirme
1.  Aşağıdaki cümlelerde boşbırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  Tanzimat Fermanı................... yılında ilan edilmiştir. Bu ferman.................................... diye de anılır.
•   Tanzimat Fermanı padişah.................................................... Döneminde ilan edilmiştir.
•   Tanzimat Fermam'nı Gülhane'de............................................ okumuştur.

2.  Edebî eserle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına "D", yanlış olanlarınkarşısına "Y" yazınız.
•   Düşünce hayatı edebî eserleri etkiler. (   )
•   Edebî eser yazıldığı dönemin siyasi olaylarından etkilenmez. (   )
•   Edebî eserlerin yenileşme hareketlerine hiçbir katkısı olmaz. (   )

3.  Sosyal hayatı belirleyen ögelerin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiç birine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Zihniyet
B)  Üslup
C)   Düşünce hayatı
D)   Edebî eser
E)  Yenileşme
4.  Osmanlı toplumunu temsil eden piramidi oluşturan unsurların yukarıdan aşağıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İlim adamları- Padişah - Zanaatçılar - Askerler - Halk
B)  Halk - Padişah - İlim adamları- Zanaatçılar - Askerler
C)    Padişah - Halk - İlim adamları- Zanaatçılar - Askerler
D)    Padişah - Askerler - İlim adamları- Zanaatçılar - Halk
E)  İlim adamları- Padişah - Askerler - Halk - Zanaatçılar

5.  Osmanlı İmparatorluğu'nun "Yenileşme Dönemi"ne gelinceye kadar yaşadığı tarihî süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?
A)  Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Sosyal düzendeki çözülme - Devlet yapısındaki çözülüş- Ordu düzeninin bozuluşu - Yenileşme hareketleri
B)  Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Ordu düzeninin bozuluşu - Devlet yapısındaki çözülüş- Sosyal düzendeki çözülme - Yenileşme hareketleri
C)    Ordu düzeninin bozuluşu - Sosyal düzendeki çözülme - Devlet yapısındaki çözülüş- Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Yenileşme hareketleri
D)    Ordu düzeninin bozuluşu - Devlet yapısındaki çözülüş- Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Sosyal düzendeki çözülme - Yenileşme hareketleri
E)  Devlet yapısındaki çözülüş- Sosyal düzendeki çözülme - Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Ordu düzeninin bozuluşu - Yenileşme hareketleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder