1 Haziran 2014 Pazar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları


1.)
–Doğal afetlerde önemli görevler üstlenir.
-Yoksullara yardım eder.
-Eski adı Hilal-i Ahmerdir.
Yukarıda özellikleri verilen sosyal yardım kuruluşu hangisidir?
A)Yeşilay    B) Kızılay   C) Akut   D) Tema

2.) “Halkın kendi kendini yönettiği yönetim şekline …….denir”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden en uygununu yerleştiriniz?
A)Kamuoyu
B)Vatandaşlık
C)Devlet 
D)Cumhuriyet 

3.)Deprem, ülkemizi tehdit eden en önemli doğal afetlerden biridir.Depreme karşı alınacak tedbirleri anlatmak ve okulda yapılacak olan deprem tatbikatını düzenlemek  hangi kulübün görevidir?
A)Sivil Savunma C) Müzik  Kulübü
 B) Kütüphane K. D) Yeşilay Kulübü

4.)Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin bireye kazandırdığı becerilerden biri değildir?
A)Sorumluluk B) Saygı 
C)Planlılık D)Güvensizlik
5.)Toplumu oluşturan en küçük grup aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vakıf    B) Dernek   C) Kurum   D) Aile

6.)Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?
A)TEMA    B)Adliye   C)Kızılay     D)Valilik

7.)Aşağıdaki ihtiyaçlarımızdan hangisi devlet tarafından karşılanmaz?
A)Güvenlik   B)Gezmek  C)Sağlık  D)Eğitim

8.)Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle başa gelir?
A)Muhtar  B)Kaymakam  C)Vali    D)Hakim

9.)Aşağıdaki yönetim birimi ve yönetici eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A)İl –Muhtar
B)Köy-Belediye Başkanı
C)İlçe-Kaymakam
D)Mahalle-Vali
10.)Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden değildir?
A)İl ve ilçenin temizlik işlerini düzenler
B)Muhtarları seçer
C)Park ve bahçeleri yaptırı
D)Çarşı ve pazarları denetler

11.)İlçelerin seçimle iş başına gelen yöneticisine ne ad verilir?
A)Muhtar   B) Vali   C) Belediye Başkanı   D)Kaymakam
12.)Aşağıdaki ülkelerden hangisi sınır komşularımızdan değildir?
A)Suriye   B)Macaristan  C)Bulgaristan  D) Yunanistan
13.)Türkiye topraklarının % 97’si ………kıtasındadır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kıtalardan hangisi gelmelidir?
A)Afrika  B) Asya         C) Avrupa       D) Amerika
14.)Yurdumuzun sınır komşularındandır.Başkenti Sofya’dır.
Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gürcistan     B) İran    C)Yunanistan     D) Bulgaristan

15.)”Çevresi deniz ve okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına …………denir?” Verilen cümlenin doğru tamamlanması için noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?
A)Ada  B)Kıta        C)Yarımada         D)Harita

16.)Dünyanın çatısı adı da verilen kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asya         B) Okyanusya      C) Amerika        D) Afrika

17.) –Petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından oldukça zengindir.
-Dili Türkçedir – Başkenti Bakü’dür
Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kazakistan         B)Azerbaycan 
C) Irak                 D)Türkmenistan
118.)Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Türk Dünyası ile ortak kutladığımız günlerden biridir?
A)Doğum günü B)Yılbaşı C) Nevruz D)Kandiller
19.)Çinden sonra dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip,ineklerin kutsal kabul edildiği ve Tac Mahal’in de bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pakistan     B) ABD     
C) Hindistan       D) Japonya

20.) Aşağıda verilenlerden hangisi tüm dünyanın ortak olarak kutladığı günlerdendir?
A)Kurban Bayramı
B)Gençlik ve Spor Bayramı
C)Yılbaşı
D)Paskalya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder