15 Ağustos 2016 Pazartesi

İcra İflas Hukuku Ders Notları

 İcra mahkemesinin görevleri ;
  1. a) Hacizde istihkak davalarını incelemek
  2. b) İflasta istihkak davalarını incelemek
  3. c) İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek
  4. d) Takibin talikine karar vermek
  5. e) İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
  6. f) Şikayet yoluyla gelen ihalenin feshi istemleri incelemek

SMMM Muhasebe Denetimi Soruları 180 Soru

SMMM MUHASEBE DENETİMİ 

1. Finansal kararlar aşağıdakilerden hangisine dayanılarak alınır?

A) Çalışma kağıtlarına
B) Denetim raporuna 
C) Finansal tablolara
D) İç kontrol sistemine 
E) Üst yönetimin kararlarına