30 Nisan 2013 Salı

10. Sınıf Türk Edebiyatı dersi çalışma soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı dersi çalışma soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Soruları ve Cevapları
10. sınıf Türk Edebiyatı dersi yazılıya hazırlık çalışma soruları

25 Nisan 2013 Perşembe

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Mehmet Akif'in Manzumeleri (sayfa 176-180)


11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Mehmet Akif'in Manzumeleri - Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler (sayfa 176-180)
SAYFA 176
c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

23 Nisan 2013 Salı

4. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


ADI:                                                                                               TARİH: 18/04/2013
SOYADI:
NUMARASI:
A-AŞAĞIDA CÜMLELERDE NOKTALI YERLERE, KUTULARDA VERİLEN İFADELERİN UYGUN OLANLARINI YAZINIZ. 22 P

21 Nisan 2013 Pazar

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


  C.1  Karahanlılar ilk Türk İslam Devleti olmaları ve Türklerin İslamiyet’e geçişlerinde önemli rol oynamışlardır
 C.2. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılmıştır. Bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu bir Türk yurdu olmuştur.haçlı Seferlerinin en önemli siyasi sebebini ortaya çıkarmıştır.

19 Nisan 2013 Cuma

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
SORULAR

Soru-1) Aşağıdaki ifadelerde Hz. Muhammed’in hangi özelliğine hiç değinilmemiştir?

I.                   Hz. Muhammed komşularına karşı daima cömert, kibar ve saygılıydı.
II.                Çocuklarla oynar, onlarla ilgilenir ve çeşitli hediyeler verirdi.
III.             Tüm savaşlarda ön saflarda çarpışır, arkadaşlarına cesaret verirdi.

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ YAZILI SORULARI

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU I.PUAN; BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ
(   )1-İnsan hakları ,vatandaşına insanca yaşayabilmeleri için devlet tarafından verilir.
(   )2-Özgür birey yaptığı davranışlardan sorumludur.

5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 5. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SORULARI

5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 5. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SORULARI

17 Nisan 2013 Çarşamba

Yahya Kemal'in Fikri ve Edebi Yönü♦    Yahya Kemal, Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir.
♦    Şiirde ahenge ve musikiye çok önem vermiştir.

15 Nisan 2013 Pazartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı


                     2.DÖNEM 4. SINIFLAR  SOSYAL BİLGİLER 1. YAZILI SINAV SORULARI
       A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (10 puan)
  
  (      )  Hızlı okuma duygusal bir özelliktir.
  (      )  Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.
  (      )  Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde  Samsun’a çıktı..

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


A- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yukarıdaki sözcüklerin uygun olanı ile tamamlayınız. (20p)
 (Radyasyon  –  Fiş veya fatura  –  Miladi takvim  –  110  –  Kaliteli  –  Bütçe  –  Eğitim  –  Tüketim  –                     Üretim – Teleskop)
1- Tepe göz ve projeksiyon cihazları ………………………… alanında kullanılır.
2- Yangın anında itfaiyenin …………..numaralı telefonunu aramalıyız.

14 Nisan 2013 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


BUCAK ANADOLU LİSESİ .................. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİL VE ANLATIM DERSİ 12.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
A) Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (20 puan)

1)  (     ) Masallarda yer ve zaman belirlidir.
2)  (     ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.
3)  (     ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.
4)  (     ) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları1. Halifelik kaç tarihinde kaldırılmıştır?  Halifeliğin kaldırıldığı gün çıkarılan çıkarılan kanunlar hangileridir?  Yazınız? (15 Puan)
3 Mart 1924 günü alınan bir kararla halifelik kaldırıldı.
Aynı gün;

Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
1)       İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek ve onlara güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne ad verilir?

7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………... ORTAOKULU  7. SINIF  MATEMATİK DERSİ
2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1)        
   eşitliğinde x kaçtır?

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
9. SINIF KİMYA  SORULARI
1.)Kovalent  bağın  tanımını  yapınız.
2.)Polar  ve  apolar  kovalent  bağları  birer  örnek  vererek  açıklayınız.

13 Nisan 2013 Cumartesi

9. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


2012- 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9.SINIF SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARIDIR.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 5 puandır.

12 Nisan 2013 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 169) 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 169)
SAYFA 169
Yorumlama, Güncelleme
· a. Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ve diğer edebî ürünlerde millî değerlerin kullanımına dönülme­sini nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız.
Milli edebiyatla birlikte halka dönüş başlamış, toplumsal konular işlenmiş, Anadolu insanı ve sorunları eserlerde işlenmiştir. Gerçek edebiyatın halka yönelmekle, halkın sorunlarına eğilmekle, milli değerleri işlemekle ortaya konacağı düşüncesi bu dönemde ortaya çıkmıştır.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 167)


11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 167)

SAYFA 167Okuduğunuz şiiri aşağıdaki özelliklere göre inceleyiniz. Şiirin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.

9 Nisan 2013 Salı

11. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


11B  SINIFI   SEÇMELİ COĞRAFYA  DERSİ  2.DÖNEM  1. SINAV
Adı ve Soyadı:                                                                                                         Puan:
                                         S    O         R         U         L         A         R
S 1)                                     Orta kuşakta kıtaların batı kıyılarında okyanus akıntılarının da etkisiyle ılıman okyanus ikliminin oluşmasında etkilidir. (3)

4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı


……………… İLKOKULU 2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI 4 / D SINIFI
TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:......................................................    Numarası:...........                                                                             03 / 04 / 2014
  *İlk yedi soru 5'er puan, 8. soru 25 puan ve 9. soru, 40 puandır.
BAŞARILAR DİLERİM

1) Aşağıdakilerden hangisi, yük taşımak için üretilmiş bir araçtır?
                A) Otobüs                                          B) Otomobil                      C) Kamyon                                         D) Bisiklet

7 Nisan 2013 Pazar

9. Sınıf Coğrafya Ders Notu (Harita Bilgisi)


HARİTA BİLGİSİ
HARİTALAR VE KULLANIM ALANLARI-PROJEKSİYON TİPLERİ

9. Sınıf Coğrafya Ders Notu (Doğa ve İnsan)

1. BÖLÜM: DOĞA VE İNSAN                              
DOĞAL UNSURLAR
Doğal Unsur: Oluşumlarında insanın herhangi bir etkisinin bulunmadığı varlık, nesne ve olayların tümüdür. Örnek; dağ, taş, ağaç, hayvanlar, toprak, yağmur, deprem…gibi.
Beşeri Unsur: Oluşumlarında insanın etkisinin söz konusu olduğu varlık, nesne ve olaylardır. Örnek; kalem, sıra, okul, yol, köprü …. gibi.

11. Sınıf Coğrafya Çalışmaları (ÜRETİM,DAĞITIM ve TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER)


ÜRETİM,DAĞITIM ve TÜKETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2012-2013 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


2012-2013 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 

S1-) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.(18 Puan)
(     ) Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde bilim ve sanat gelişir.
(     ) Aydınlanma Çağında akıl ve bilim önem kazanmıştır.
(     ) Papirüs:Mısırlıların kullandığı bir yazı yazma aracı olan bitkidir.
(     ) Boğazlarımız ülkemizin gelir kaynaklarından değildir.
(     ) Hümanizm:insan ve doğa sevgisini konu alan edebiyat akımıdır.
(     ) Osmanlı’nın ekonomisi tarıma dayanıyordu.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
A-) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P)
   Hz. Muhammet ………… yılında ………………………’de
doğmuştur.
   Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara
…………………, Medine’de yerleşik olan Müslümanlara da ……………………… denir.
    İslam tarihindeki ilk mescit …………… Mescid’idir.
    Hz. Peygamber’in ve sahabelerin katılımıyla Medine’de inşa edilen mescide ……………………………………………………, denir.
    Peygamberimize ilkvahiy…………………..,yılının……………………..,ayında……………………,mağarasında gelmiştir.

6 Nisan 2013 Cumartesi

Gezi Yazısı ile Röportaj Türünün Karşılaştırılması

Gezi Yazısı ile Röportaj Türünün Karşılaştırılması

Haber Yazısı ile Röportaj Türünün Karşılaştırılması
Haber yazılarıyla röportaj türünün karşılaştırılması

8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (test) ve Cevapları

8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (test) ve Cevapları

7.Sınıf matematik dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

7.Sınıf matematik dersi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

Görsel Programlama 2. DÖNEM 1. YAZILI test Soruları


Görsel Programlama 2. DÖNEM 1. YAZILI test Soruları

Visual Basic Programlama 2.dönem 1.yazılı soru ve cevapları (Test)


Visual Basic Programlama 2.dönem 1.yazılı soru ve cevapları (Test)

9. SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI


SAĞLIK MESLEK LİSESİ KİMYA 9 II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

4 Nisan 2013 Perşembe

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 165)
SAYFA 165
a. Köroğlu’nun şiiri; halkın kullandığı sade dille, halk söyleyişlerini ve halkın zevkini dile getiren bir şiirdir. Bu özellikleri yönünden Mehmet Emin’in şiirini değerlendiriniz.
M. Emin, Cenge Giderken şiirinde halkın kullandığı dille vatan sevgisini dile getirmiştir. Şair, içten bir anlatımla milli duyguları yansıtmıştır.
Köroğlu’nun şiirleriyle Mehmet Emin’in şiirini ses ve ritim yönünden karşılaştırınız. Sonuçları kısaca belirtiniz.

2 Nisan 2013 Salı

2013 YGS Türkçe Soruları

2013 YGS Türkçe Soruları

1. Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Bu da ancak Samuel Butler'in dediği gibi onların belirsiz yanlarını söz duvarlarıyla kuşatmakla gerçekleşebilir.
Bu cümledeki altı çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır?
A) Tanımsal sınırlar koyulduğu
B) Birbirlerinden etkilenişlerinin gösterildiği
C) Çağrışımsal değerlerinin belirtildiği
D) Zenginleştirme yollarının açıklandığı
E) Kullanım sıklığının yansıtıldığı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………. ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ 6. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI

Adı ve soyadı:
Sınıfı ve no:

A. Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak kodlayınız (5x3=15 puan)

1.(….) Tuzlu su elektrik akımını iletir
2.(….) Tebeşir iletken bir maddedir
3.(….) Bir devrede pil sayısının değişimi lamba parlaklığını etkiler
4.(….) Kaslar dolaşım sistemimizin organıdır
5.(….) Lenf sıvısı vücudumuzun savunmasında görev alır