10 Ocak 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 102-106

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 102-106

DEĞERLENDİRME
1. “Denilebilir ki buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı adamıdır. Ekmeğini taştan çıkarır.”
Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse kendisinden söz edilen kişinin olumsuz bir yönü de belirtilmiş olur?
A. Başkalarını ekmeğinden etse bile. ***
B. Ekmek elden su gölden demez.
C. Ekmek aslanın ağzında olsa bile.
D. Ne yapar eder bir ekmek kapısı bulur.
E. Ne kendi ekmeğiyle oynatır ne de başkalarınınkiyle.
(ÖSS - 1983)

6 Ocak 2015 Salı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 97

4- ETKİNLİK

5- ETKİNLİK

a. “avucunun içi” isim tamlamasını tahtaya yazınız. Yapısını inceleyiniz. Sıfat tamlamalarıyla daha önce incelediğiniz isim tamlamalarının anlam ve yapı yönünden farklılıklarını tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize not ediniz.
c.  "avucunun içi" tamlaması belirtili isim tamlamasıdır,
(avuç-u-n-un iç-i)

5 Ocak 2015 Pazartesi

3 Ocak 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 95

b. Konuşurken ve yazarken deyimlere niçin ihtiyaç duyulduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
Konuşurken ve yazarken deyimleri kullanarak anlatımımızı daha etkili ve akıcı hale getiririz.
c. Cümlede deyimlerin kullanılma nedenlerini tartışınız. Ulaştığınız sonucu söyleyiniz.
ç. Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” adlı hikâyesini özetleyiniz. Yazarın, bu hikâyeye ad verirken hangi deyimden yararlandığını belirtiniz. Bu örnekten yararlanarak deyimlerle toplumsal kültür arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 94

1.  ETKİNLİK
a. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelime gruplarını inceleyiniz.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 92

1.      “Kelime grubu” kavramının anlamını söyleyiniz.