26 Aralık 2015 Cumartesi

9. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı ……….  Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Dersi  1. Dönem 2.Yazılı Soruları

1-)  G  S  T  A  C      Yanda yer alan DNA zincirinde boş olan yerlere gelebilecek uygun nükleotidler            
      ı---ı---ı---ı---ı       aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
         a) GCAAS               b) SGTTA          c) SCATG             
d) SGATG       e) SGATC

8 Aralık 2015 Salı

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları MEB sayfa 82

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları MEB sayfa 82

Ölçme Değerlendirme

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Cevapları Sayfa 81

3. Vatan yahut Silistre metninde “Hiç kimseye iltifat etmeyerek”, “Lakırdısını keserek”, “Miralayın karşısına gelerek” ifadeleri niçin yay ayraç (parantez) içinde verilmiştir? Bu ifadelerin metindeki işlevini tespit ederek defterinize yazınız. 

6 Aralık 2015 Pazar

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Cevapları Sayfa 76

II. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI MEB TÜRK EDEBİYATI 9 SAYFA 76
9.   “Gönlümüz bağlandı zülfün teline
Alınmaz gözleri mestim, alınmaz
Sencileyin cevredici kuluna
Bulunmaz, gözleri mestim, bulunmaz.”
Gevherî
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Koşma özelliği gösterdiği
B)   11'li hece ölçüsü ile yazıldığı
C)   Yarım kafiye kullanıldığı
D)   Redif kullanıldığı
E)   Divan şiiri geleneğine göre yazıldığı

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Yayınları Sayfa 74, 75 Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Yayınları Sayfa 74, 75 Cevapları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Ferdâ şiiri konusuna göre ne tür bir şiirdir? Bu şiirin tür özelliklerini gösteren dize örnekleri bulunuz. 

9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 69 Cevapları

MEB Yayınları 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları SAYFA 69

Manzume ve Şiir Hazırlık

2 Aralık 2015 Çarşamba

9. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları Sayfa 101

9. sınıf matematik cevapları 101 sayfa 25. soru
Bir manav elindeki patateslerin kilogramını 50 kuruştan satarsa 1,8 TL kâr, 30 kuruştan satarsa 1,2 TL zarar edecektir. Buna göre bu navın tezgahında kaç kg patates vardır?

1 Aralık 2015 Salı

10.Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Cevapları Sayfa 78-79-80-81

1. “X. yüzyıldan yaklaşık XIII. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme “Geçiş Dönemi” adı verilir. İlk İslami Türk edebiyatı ürünlerinin verildiği bu dönem Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet çevre­sinden bir başka kültür ve medeniyet çevresine geçtiği dönemdir. ”
Yukarıdaki bilgiler ışığında okuduğunuz metinden de hareketle Ahmet Yesevî’nin eseri olan Divan-ı Hikmet’in Geçiş Döneminin hangi özelliklerini içerdiğini aşağıya yazınız.