27 Kasım 2014 Perşembe

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 63

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 63 (2014-2015)

1. ç. • Metinden alınan "Ses kulaklarının içinde bir kurşun gibi çınlamıştı." cümlesindeki kelimelerde dolayısıyla Türkçe kelimelerde vurgunun hangi hecede olduğunu belirleyiniz.
Metinden alınan bu cümlede görüldüğü gibi Türkçe kelimelerde vurgu genellikle son hecededir.

21 Kasım 2014 Cuma

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 68-69-70

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 68-69-70 (2014-2015)

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A. Kitabı B. Ahengi
C. Borca D. Ekmeğin
E. Hukuku

3 Kasım 2014 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 67

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 67
DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•Konuşma esnasındaki duraklamaların yazı dilindeki karşılıkları noktalama işaretleridir.
•Türkçe kelimelerde vurgu son hecededir.
•Sesler bas, bariton ve tiz olmak üzere üç tona ayrılmaktadır.