26 Aralık 2015 Cumartesi

9. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı ……….  Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Dersi  1. Dönem 2.Yazılı Soruları

1-)  G  S  T  A  C      Yanda yer alan DNA zincirinde boş olan yerlere gelebilecek uygun nükleotidler            
      ı---ı---ı---ı---ı       aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
         a) GCAAS               b) SGTTA          c) SCATG             
d) SGATG       e) SGATC

8 Aralık 2015 Salı

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları MEB sayfa 82

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları MEB sayfa 82

Ölçme Değerlendirme

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Cevapları Sayfa 81

3. Vatan yahut Silistre metninde “Hiç kimseye iltifat etmeyerek”, “Lakırdısını keserek”, “Miralayın karşısına gelerek” ifadeleri niçin yay ayraç (parantez) içinde verilmiştir? Bu ifadelerin metindeki işlevini tespit ederek defterinize yazınız. 

6 Aralık 2015 Pazar

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Cevapları Sayfa 76

II. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI MEB TÜRK EDEBİYATI 9 SAYFA 76
9.   “Gönlümüz bağlandı zülfün teline
Alınmaz gözleri mestim, alınmaz
Sencileyin cevredici kuluna
Bulunmaz, gözleri mestim, bulunmaz.”
Gevherî
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Koşma özelliği gösterdiği
B)   11'li hece ölçüsü ile yazıldığı
C)   Yarım kafiye kullanıldığı
D)   Redif kullanıldığı
E)   Divan şiiri geleneğine göre yazıldığı

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Yayınları Sayfa 74, 75 Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Yayınları Sayfa 74, 75 Cevapları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Ferdâ şiiri konusuna göre ne tür bir şiirdir? Bu şiirin tür özelliklerini gösteren dize örnekleri bulunuz. 

9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 69 Cevapları

MEB Yayınları 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları SAYFA 69

Manzume ve Şiir Hazırlık

2 Aralık 2015 Çarşamba

9. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları Sayfa 101

9. sınıf matematik cevapları 101 sayfa 25. soru
Bir manav elindeki patateslerin kilogramını 50 kuruştan satarsa 1,8 TL kâr, 30 kuruştan satarsa 1,2 TL zarar edecektir. Buna göre bu navın tezgahında kaç kg patates vardır?

1 Aralık 2015 Salı

10.Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Cevapları Sayfa 78-79-80-81

1. “X. yüzyıldan yaklaşık XIII. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme “Geçiş Dönemi” adı verilir. İlk İslami Türk edebiyatı ürünlerinin verildiği bu dönem Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet çevre­sinden bir başka kültür ve medeniyet çevresine geçtiği dönemdir. ”
Yukarıdaki bilgiler ışığında okuduğunuz metinden de hareketle Ahmet Yesevî’nin eseri olan Divan-ı Hikmet’in Geçiş Döneminin hangi özelliklerini içerdiğini aşağıya yazınız.

18 Mayıs 2015 Pazartesi

12. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları sayfa 205, 206 Mevsim Yayınları

12. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları sayfa 205, 206 Mevsim Yayınları

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler konusuyla ilgili ölçme ve değerlendirme soruları

1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız .

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189-190

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189-190 (Mevsim Yayınları 2014-2015 Öğretim Yılı)

Modernizmi Esas Alan Eserler konusu

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

26 Nisan 2015 Pazar

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 160-161-162-163

Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce SAYFA 160
HAZIRLIK
1.     Ana düşünce kavramını açıklayınız.

Paragrafın ana düşüncesi
Ana düşünce, yazarın paragrafı yazma amacıdır, okuyucuya vermek istediği mesajdır.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 159

1.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  İyi bir paragrafta BİRİMLERDEN BİRİ çıkarılamaz.
•  Bir metinde her bir paragraf tek bir göstergedir. Gösteren DİL BİLGİSİ KURALLARI gösterilen de dil gös­tergelerinin birlikte ifade ettikleri  KONUDUR

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 155-156-157-158

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 155-156-157-158 (Paragrafta Yapı)
SAYFA 155
HAZIRLIK
1. Ülkemizde, gazete ve kitap okuma oranı düşüktür. Bunun nedenini açıklayınız.
2. Bir ülkede kitap okuyan insan sayısının yüksek olması neyin göstergesidir?

25 Nisan 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 148-150-151

SAYFA 148
HAZIRLIK
1.      Paragraf kelimesinin ne ifade ettiğini söyleyiniz.
CEVAP: Belli bir düşünce veya olayı dile getirmek, herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir varlığın tanıtıcı özelliklerini ortaya koymak amacıyla düzenlenen cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 152-153-154

ANLAMA-YORUMLAMA
Türk Edebiyatı İçinde Aşık Edebiyatının Yeri adlı metin
a) Paragrafın konusu "Türk edebiyatının tarihi gelişimi"dir.
b) Paragrafın anlam bütünlüğü kelime grubu ve cümlelerin aynı düşünce etrafında birleşerek bir bütünlük oluşturmasıyla sağlanmıştır.
c)Yukarıdaki paragrafta metnin anlamı dışında olan cümle "Bu dönem ozanları beş divan yazarak 'hamse'lerini oluşturmuşlardır." cümlesidir. Çünkü önceki cümle halk edebiyatının özelliğini yansıtırken bu cümle ise divan edebiyatının bir özelliğini anlatan cümledir ve bağlamla ilişkili değildir.

DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

2 Nisan 2015 Perşembe

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 139

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 139
9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları ADA Yayınları 2014-2015 Değerlendirme Soruları (Sayfa 139)
1. Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz cümleler şeklinde yanda bulunan noktalı yerlere yazınız.

Bu kütüphanede dergiler de var.  
Bu kütüphanede dergiler yok. (Olumsuz cümle)
Yaşlı ama oldukça dinçti.
Yaşlı değildi, dinç değildi. (Olumsuz cümle)
   
Başlanmış bir öykü bazen aylarca cebimde durur.
Başlanmış bir öykü bazen aylarca cebimde durmaz. (Olumsuz cümle)  
 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
“Aslında seni anlamıyor değilim.” cümlesi biçimce OLUMSUZ anlamca OLUMLU bir cümledir.      
Olumlu isim cümleleri “yok, değil” kelimeleriyle ya da “sız” ekiyle OLUMSUZ yapılır.
Olumlu fiil cümlelerinin fiiline –ME/-MA ekleri getirilerek cümle olumsuza dönüştürülür.
 
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur?
A. Seni her geçen gün daha iyi anlıyorum.
B. Çocuklarla hiç ilgilenmedi.
C. Bu mücadeleyi yalnız vereceğim.
D. Seni görmemiş değilim.
E. Bu sofrada ne seni ne onu görmek istiyorum.
 
CEVAP: E
 
4. “Denizli’den güzel yer mi bulacaksın.” cümlesinin biçimce ve anlamca nasıl bir cümle olduğunu belirtiniz.
Biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir.
 
5. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu hâlde cümlenin anlamı olumludur?
A. Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim?
B. Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız?
C. Nereye gideceğini size hiç mi söylemez?
D. Geç kalacağınızı haber veremez misiniz?
E. Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz?
(ÖSS - 1988)
 
CEVAP: A
6. Aşağıdaki cümleleri olumlu veya olumsuz anlam bildirmelerine göre uygun seçenekle eşleştiriniz.
Bayramdaki kutlamalar dikkatimi çekti.   OLUMLU
Aslında söylediklerini düşünmedim değil.    OLUMLU
Bu gürültüde çalışabilirsen çalış.             OLUMSUZ
Yıllardır özlemini çektiğim arabaya kavuştum.         OLUMLU
Dere kenarına sakın inmeyin. OLUMSUZ
Bana sorarsan zeki değil.   OLUMSUZ

DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI ADA YAYINLARI 12-89. SAYFALAR

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları  ADA Yayınevi  89. ve Sonraki Sayfalar İçin TIKLAYIN

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 134

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 134 Değerlendirme Soruları
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Soru cümleleri, soru edatı, soru ZAMİRİ, soru SIFATI, soru ZARFI ile
oluşturulur.

23 Mart 2015 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 1271. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
GEREKLİLİK kipinde fiil köklerine “-meli, -malı” eki getirilir.
“Eve gitmesen de bize çay yapsan" cümlesi İSTEK cümlesidir.

10 Şubat 2015 Salı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 98-101

SAYFA 98
6. ETKİNLİK:
“Soba Boruları” adlı metinden alınan ve örnek olarak verilen aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelime grupla­rını inceleyiniz. Bu kelime gruplarının oluşumunu (yapısını) belirtiniz. Bu kelime gruplarındaki edatların işlevlerini (cümleye kattığı anlamı) örnekteki gibi yanlarındaki yay ayraçların içine yazınız.
“Akar Oteli’ne gelinceye kadar hiçbir şey konuşmadılar.” ÖLÇÜ
“Soba boruları ile birlikte adam ötekilerin arasına karışmıştı.” BİRLİKTELİK

10 Ocak 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 102-106

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 102-106

DEĞERLENDİRME
1. “Denilebilir ki buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı adamıdır. Ekmeğini taştan çıkarır.”
Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse kendisinden söz edilen kişinin olumsuz bir yönü de belirtilmiş olur?
A. Başkalarını ekmeğinden etse bile. ***
B. Ekmek elden su gölden demez.
C. Ekmek aslanın ağzında olsa bile.
D. Ne yapar eder bir ekmek kapısı bulur.
E. Ne kendi ekmeğiyle oynatır ne de başkalarınınkiyle.
(ÖSS - 1983)

6 Ocak 2015 Salı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 97

4- ETKİNLİK

5- ETKİNLİK

a. “avucunun içi” isim tamlamasını tahtaya yazınız. Yapısını inceleyiniz. Sıfat tamlamalarıyla daha önce incelediğiniz isim tamlamalarının anlam ve yapı yönünden farklılıklarını tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize not ediniz.
c.  "avucunun içi" tamlaması belirtili isim tamlamasıdır,
(avuç-u-n-un iç-i)

5 Ocak 2015 Pazartesi

3 Ocak 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 95

b. Konuşurken ve yazarken deyimlere niçin ihtiyaç duyulduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
Konuşurken ve yazarken deyimleri kullanarak anlatımımızı daha etkili ve akıcı hale getiririz.
c. Cümlede deyimlerin kullanılma nedenlerini tartışınız. Ulaştığınız sonucu söyleyiniz.
ç. Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” adlı hikâyesini özetleyiniz. Yazarın, bu hikâyeye ad verirken hangi deyimden yararlandığını belirtiniz. Bu örnekten yararlanarak deyimlerle toplumsal kültür arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 94

1.  ETKİNLİK
a. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelime gruplarını inceleyiniz.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 92

1.      “Kelime grubu” kavramının anlamını söyleyiniz.