31 Mayıs 2013 Cuma

8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı

8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı

8. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı

8. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı

8. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

8. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

26 Mayıs 2013 Pazar

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf II.Dönem III. Matematik Sınav Soruları


1. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisinin okunuşu “ bir tam yüzde yedi “ dir?
A) 1,7 B) 1,70 C) 1,07 D) 1,007

2. “ 0,094 “ ondalık kesrinin okunuşu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sıfır tam on binde doksan dört B) Sıfır tam yüzde doksan dört
C) Sıfır tam onda doksan dört D) Sıfır tam binde doksan dört

9. Sınıflar İşletme Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

   A)AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN DOĞRU OLANIN  BAŞINA  (D), YANLIŞ OLANIN  BAŞINA (Y) 
          YAZINIZ
  1. (…..)Kişinin hayatını sürdürebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.

25 Mayıs 2013 Cumartesi

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
A-Boşluk doldurma soruları boş alanları uygun kavramı yazarak doldurunuz.

1)Belirli özellikler taşıyan bireyin kullandığı oy ……KISITLI OY…………….…………..olarak adlandırılır.
2)Yurttaşların oy kullanması için ırk, cinsiyet, mezhep gibi özelliklerle sınırlandırılmamasına …………GENEL OY……….….……….……denir.

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

A – Aşağıdaki boşluklara“ inkılâp, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, aydınlanma, çağdaşlaşma, halkçılık, akılcılık” kelimelerinden uygun olanlarını getiriniz.    (20 puan)    
                                                
1) Bir toplumda, siyasal ve toplumsal yapıyı oluşturan bazı kurumların ya da bu yapının tamamının köklü biçimde yenilenmesi biçiminde yapılan değişim sürecine ……………………………. adı verilir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları
A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (Her soru 3 puan)
(D) Eğitim programları hazırlamak, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.
(y) Sağlık Bakanlığı ülkemizin kültürel ve doğal varlıklarının korunmasından sorumludur.
(D) Ülkemizdeki iç güvenliği sağlayarak huzur ortamı yaratmak İçişleri Bakanlığının görevidir.

4. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
1) Altı yaşında ayağımı bir köpek ısırdı. Kuduz aşısı olurken 14. aşıda karnım çok kötü bir iğne yüzünden şişmişti. Ben de acıdan kaçtım. Annem bana yetişemedi. Benim gönlümü yapmak için ne istediğimi sordular, ben de: “Bana bir flüt alın.” dedim. Bana bir flüt aldılar ve bir hoca tuttular. O köpek ısırmasaydı belki de müziğe başlamayacaktım, kim bilir?
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir yanıttır?

 A)Müzik alanında başarılı olduğuna inanıyor musun?
 B) Müziğe nasıl başladın?
 C) Müziğin hayatındaki yeri nedir?
 D) En çok hangi müzik aletini seviyorsun?

4. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları


4. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ Dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları


Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz?

1. Dünya’mıza ..........yerküre.......adı verilir.

2. Ekonomik değere sahip mineral ve kayaçlara ........maden.........adı verilir.

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

23 Mayıs 2013 Perşembe

10. Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


A) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1- Canlıların, cansız maddelerden meydana geldiğini savunan hipoteze  …… ……………..  hipotezi denir.
2- Stanley Miller’in deneyine göre; İlkel atmosfer şartlarında ………………….. gazının bulunmaması gerekir.
3- ……………………………..  göre kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar küçülür hatta yok olur.

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı


8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 3. Yazılı


A)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların “Y” harfini koyunuz.(20 Puan)
1- (      ) Jeneratörler elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araçlardır.
2- (      ) Şiddetli darbe sonucunda  elektromıknatıslar mıknatıslık özelliğini kaybedebilirler.
3- (      ) Su miktarı %18 in altına düşerse fotosentez durur.
4- (       ) Geri dönüşüm ile çevreye hammadde kazandırılır.
5- (      ) Modifikasyonlar kalıtsaldır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tanzimat, Servet-i Fünun Edebiyatları, Milli Edebiyat - Soru-Cevap


Tanzimat, Servet-i Fünun Edebiyatları, Milli Edebiyat - Soru-Cevap

Divan ve Halk Edebiyatı ile İlgili 80 Soru 80 Cevap


Divan ve Halk Edebiyatı ile İlgili 80 Soru 80 Cevap

10 Mayıs 2013 Cuma

11. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Klasik Soru ve Cevaplar

11. Sınıf Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Klasik Soru ve Cevaplar

Tanzimat Edebiyatı ile İlgili Klasik Sorular ve Cevapları

Tanzimat Edebiyatı ile İlgili Klasik Sorular ve Cevapları

11. sınıf öğrencilerine yazılılara hazırlanmalarında yardımcı olabilecek bu çalışmada Tanzimat edebiyatıyla ilgili klasik sorular ve cevaplar yer almaktadır.  Tanzimat edebiyatı klasik soru ve cevaplara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Tanzimat Edebiyatı Soru ve Cevaplar

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Soruları ve Cevapları (11. Sınıf Türk Edebiyatı)


11. Sınıf Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi ile İlgili Sorular ve Cevapları

1) Tanzimat Dönemi sanatçıları Divan edebiyatında olmayan hangi edebi türleri edebiyatımıza kazandırmışlardır?
CEVAP:
Bu dönem sanatçıları, Divan edebiyatında hiç bulunmayan makale, tiyatro, roman, hikâye, anı, eleştiri gibi yeni edebiyat türleri edebiyatımıza kazandırmışlardır.

10.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya Sayfa 92-93-94 Cevapları


10.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya Sayfa 92-93-94 Cevapları

8 Mayıs 2013 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı

9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı


9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Fizik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı

9. Sınıf Fizik Dersi 2. Dönem 3. Yazılı

9. Sınıf İngilizce Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf İngilizce Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


9. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

9. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı

9. Sınıf İngilizce 2. Dönem 3. Yazılı

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

9. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı

9. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

6 Mayıs 2013 Pazartesi

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Türklerin islamiyeti kabul etmelerindeki neden nedir?

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yazılıya Hazırlık Testleri1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kim, ne zaman, nereye” sorularına cevap veren öğeler vardır?
 A)      Gözlerim bozulduğu için artık uzağı net göremiyorum.
B)      Soruların birkaçını çözerken oldukça zorlandım.
C)      Yolcular dinlenme yerinde biraz yorgunluk attılar.
D)      Sular ve elektrikler her gün kesiliyor.
E)       Öğrenciler bayram tatilinde Uludağ’a gideceklermiş.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.
 Kurtarılmış Kudüs: …………………………………..……             Ramayana: ………………………………………..
Alp Er Tunga: ………………………………………                      Kaybolmuş Cennet: …………………………….
İgor: …………………………………………………                       Üç Şehitler: ………………………………………

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


1. “Sen  geldin diye..” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir olgu, gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlanmış olur?
a. Gözlerinin içi gülüyor.   b. Uyku gözlerine girmiyor
c. etekleri zil çalıyor.          d. Güneş erken doğuyor.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

3 Mayıs 2013 Cuma

LYS 1 Matematik Deneme Sınavı

LYS 1 Matematik Deneme Sınavı

7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2013


7. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2013

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2012-2013 Öğretim Yılı)


8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2012-2013 Öğretim Yılı)

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2012-2013


 5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları - 2012-2013

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2012-2013)


6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2012-2013)

7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı soruları 2012-2013

1 Mayıs 2013 Çarşamba

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


……………2012-2013 11. SINIFLAR DİL ve ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Ad Soyad:
Sınıf:                                        Numara:
Tandır:                                               Çetrefil:                                       Lügat:                                                 Sükût:
Şahmerdan:                                        Sual:                                            Salt:                                                    Didaktik:
Aşina:                                                 Tekellüm:                                   Selef:                                                  
1-Yukarıdaki kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız. (10 puan)

İsmet Özel: Şir Okuma Kılavuzu, Nurettin Topçu: Kültür ve Medeniye t,Doğan Cüceloğlu:İnsan İnsana
2-Yukarıda isimler ve eserleri verilmiştir.Bu eserlerin  türünü –edebi türü- yazınız , bu türün özelliklerinden en az beş tane yazınız. (10 puan)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
 11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
1. Milli Edebiyat dönemi roman ve hikayesiyle Servetifünun dönemi roman ve hikâyesini karşılaştırarak aralarındaki farklardan üçünü yazınız. (10P)

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


1- “Yaşamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “görüp geçirmek, başından geçmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Balkan Savaşı’nın  bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı.
B) Akvaryumdaki bu balıklar denizde yaşamayı özlemişlerdir.
C) Bu müzeyle onun anısı hep yaşayacak.
D) Babam, güzellikleriyle insanı büyüleyen bu köyde yaşadı.