26 Nisan 2015 Pazar

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 160-161-162-163

Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce SAYFA 160
HAZIRLIK
1.     Ana düşünce kavramını açıklayınız.

Paragrafın ana düşüncesi
Ana düşünce, yazarın paragrafı yazma amacıdır, okuyucuya vermek istediği mesajdır.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 159

1.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  İyi bir paragrafta BİRİMLERDEN BİRİ çıkarılamaz.
•  Bir metinde her bir paragraf tek bir göstergedir. Gösteren DİL BİLGİSİ KURALLARI gösterilen de dil gös­tergelerinin birlikte ifade ettikleri  KONUDUR

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 155-156-157-158

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 155-156-157-158 (Paragrafta Yapı)
SAYFA 155
HAZIRLIK
1. Ülkemizde, gazete ve kitap okuma oranı düşüktür. Bunun nedenini açıklayınız.
2. Bir ülkede kitap okuyan insan sayısının yüksek olması neyin göstergesidir?

25 Nisan 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 148-150-151

SAYFA 148
HAZIRLIK
1.      Paragraf kelimesinin ne ifade ettiğini söyleyiniz.
CEVAP: Belli bir düşünce veya olayı dile getirmek, herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir varlığın tanıtıcı özelliklerini ortaya koymak amacıyla düzenlenen cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 152-153-154

ANLAMA-YORUMLAMA
Türk Edebiyatı İçinde Aşık Edebiyatının Yeri adlı metin
a) Paragrafın konusu "Türk edebiyatının tarihi gelişimi"dir.
b) Paragrafın anlam bütünlüğü kelime grubu ve cümlelerin aynı düşünce etrafında birleşerek bir bütünlük oluşturmasıyla sağlanmıştır.
c)Yukarıdaki paragrafta metnin anlamı dışında olan cümle "Bu dönem ozanları beş divan yazarak 'hamse'lerini oluşturmuşlardır." cümlesidir. Çünkü önceki cümle halk edebiyatının özelliğini yansıtırken bu cümle ise divan edebiyatının bir özelliğini anlatan cümledir ve bağlamla ilişkili değildir.

DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

2 Nisan 2015 Perşembe

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 139

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 139
9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları ADA Yayınları 2014-2015 Değerlendirme Soruları (Sayfa 139)
1. Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz cümleler şeklinde yanda bulunan noktalı yerlere yazınız.

Bu kütüphanede dergiler de var.  
Bu kütüphanede dergiler yok. (Olumsuz cümle)
Yaşlı ama oldukça dinçti.
Yaşlı değildi, dinç değildi. (Olumsuz cümle)
   
Başlanmış bir öykü bazen aylarca cebimde durur.
Başlanmış bir öykü bazen aylarca cebimde durmaz. (Olumsuz cümle)  
 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
“Aslında seni anlamıyor değilim.” cümlesi biçimce OLUMSUZ anlamca OLUMLU bir cümledir.      
Olumlu isim cümleleri “yok, değil” kelimeleriyle ya da “sız” ekiyle OLUMSUZ yapılır.
Olumlu fiil cümlelerinin fiiline –ME/-MA ekleri getirilerek cümle olumsuza dönüştürülür.
 
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur?
A. Seni her geçen gün daha iyi anlıyorum.
B. Çocuklarla hiç ilgilenmedi.
C. Bu mücadeleyi yalnız vereceğim.
D. Seni görmemiş değilim.
E. Bu sofrada ne seni ne onu görmek istiyorum.
 
CEVAP: E
 
4. “Denizli’den güzel yer mi bulacaksın.” cümlesinin biçimce ve anlamca nasıl bir cümle olduğunu belirtiniz.
Biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir.
 
5. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu hâlde cümlenin anlamı olumludur?
A. Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim?
B. Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız?
C. Nereye gideceğini size hiç mi söylemez?
D. Geç kalacağınızı haber veremez misiniz?
E. Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz?
(ÖSS - 1988)
 
CEVAP: A
6. Aşağıdaki cümleleri olumlu veya olumsuz anlam bildirmelerine göre uygun seçenekle eşleştiriniz.
Bayramdaki kutlamalar dikkatimi çekti.   OLUMLU
Aslında söylediklerini düşünmedim değil.    OLUMLU
Bu gürültüde çalışabilirsen çalış.             OLUMSUZ
Yıllardır özlemini çektiğim arabaya kavuştum.         OLUMLU
Dere kenarına sakın inmeyin. OLUMSUZ
Bana sorarsan zeki değil.   OLUMSUZ

DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI ADA YAYINLARI 12-89. SAYFALAR

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları  ADA Yayınevi  89. ve Sonraki Sayfalar İçin TIKLAYIN

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 134

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 134 Değerlendirme Soruları
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Soru cümleleri, soru edatı, soru ZAMİRİ, soru SIFATI, soru ZARFI ile
oluşturulur.