30 Kasım 2013 Cumartesi

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 80-87)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 80-87)
Anlatımın Temel Özellikleri


ÖN HAZIRLIK
SAYFA 80
Akıcılık: Sözcüklerin uyum içinde düzenlenmesi, ses akışını bozan, söylenmesi zor seslere ve sözcüklere yer verilmemesidir. Akıcılık, metnin kolay okunur olma niteliğidir.
Bir metnin akıcı olması için
Telaffuzu zor sözcüklere yer verilmemeli. Açık anlamlı kolay sözcükler seçilmeli
Gereksiz sözcük tekrarlarından kaçınılmalı.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 72-79 )

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 72-79 )
Anlatımın Özellikleri
Anlatımda Anlatıcının Tavrı
Sayfa 72
HAZIRLIK
1. Deniz sözcüğü sonsuzluk, sınırsızlık, bilinmezlik, özgürlük, bereket kavramlarını çağrıştırabilir. Bu sözcüğün çağrışımları kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bunda kişinin içinde bulunduğu ortamın, yetişme tarzının, kültür düzeyinin etkisi vardır.
2. İnsanın kişiliğini konuşmasından ve yazılarından anlayabiliriz. Hayata iyimser bakan bir insanın konuşmaları da aynı doğrultudadır. Karamsar bir insanın konuşma ya da yazılarında bu ruh halinin yansımalarını görürüz.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 65-71)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014
SAYFA 65
Anlatım ve Özellikleri
     Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 60-64)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 60-64)
SAYFA 60

HAZIRLIK
1. Meslek dallarıyla ilgili çalışmalar arttıkça bu dallar geniş bir alana yayılmış, bu da meslek sahiplerinin konuya hakim olmasını daha da zorlaştırmıştır. Böylece insanların, kendi mesleklerinde branşlarşma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (EKOYAY) sayfa 50-59

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (EKOYAY) sayfa 50-59
Anlatım ve Özellikleri - Anlama-Yorumlama, Ölçme ve Değerlendirme


SAYFA 50
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (EKOYAY) sayfa 44-45

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (EKOYAY) sayfa 44-45
ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ - ANLATIMA HAZIRLIK

1.   etkinIik: “Sebiller Su Vermiyor” adlı metinden hareketle yazarın bu metni yazmadan önce ne tür hazırlıklar yapmış olduğunu belirtiniz. 

4 Kasım 2013 Pazartesi

9. Sınıf Türk Edebiiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


BUCAK ANADOLU LİSESİ .................. ÖĞRETİM YILI 9/…… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR
Adı Soyadı
No:1.        Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise  (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, yarar sağlamaktır.       (    )
İnsanın olduğu her yerde güzel sanat etkinliği de vardır. (    )
Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir edebi metin matematik biliminden yararlanır.        (    )
Dörtlük, Arap ve İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir.(    )
Şair, dili heykeltıraşın mermeri kullanması gibi kullanır; onu ölçüye, uyağa, şekle göre biçimlendirerek güzelliği meydana çıkarır.  (    )

1 Kasım 2013 Cuma

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


1.        Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise  (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Sanatçı, bilim adamından farklı olarak nesnel gerçekliklere ulaşmayı hedef olarak seçmemiştir.         (    )
Bir edebi eserde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmaz.. (    )
Fonetik ve plastik sanatlara özgü malzemelerin karışımıyla oluşan sanatlar da vardır.         (    )