24 Haziran 2016 Cuma

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YENİCEABAT İLKÖĞRETİM OKULU 4/A SINIFI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1.Sınavı

     A-Aşağıdaki cümleleri okuyup boş bırakılan yerlere en uygun kelimeleri yazınız.(10 Puan)
(sevap-besmele-amin-seccade-haram)
  1.Müslümanlar yerde namaz kılmak için ……………………………………kullanır.
  2……….Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlardır.
  3.”Bismillahirrahmanirrahim” ifadesine …………………….. denir.
  4.Allah’ın,insanların iyi söz ve davranışlarına verdiği karşılık………………..tır.
  5.Dualarımızdan sonra ………………… sözünü söyleriz.


  B-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile işaretleyiniz. (10 puan)
     1.(     ) İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da teşekkür etmez.
     2.(     ) Zor durumda kalanlara yardım etmek sevaptır.
     3.(     ) Güzel davranışta bulunmak hepimizin görevi değildir.
     4.(     ) Cami, tespih, seccade dini bir semboldür.
     5.(     ) Bir işe başlarken besmele çekmeye gerek yoktur.
        6.(     ) Yerlerde gördüğümüz kâğıt ve çöpleri, çöp kutularına atmalıyız.
        7.(    )  Helâl, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.
        8.(    ) Allah’ın yasakladığı davranışları yapmak sevap kazandırır.
        9.(     )  ‘’Bismillâhirrahmânirrahîm’’, esirgeyen ve bağışlayan Allah’ ın adıyla (başlarım) demektir.
      10.(     )  Kelime-i şehadet; Eşhedü enlaLa ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demektir.

C-Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz.(60 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadelerden biri olamaz?
    A-) Bismillahirrahmanirrahim        B-) Elhamdülillah           C-) Hoşça kal          D-) Allah korusun

2. “Bismillahirrahmanirrahim “ ifadesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 A-) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım                      B-) Allah korusun beni                                               C-) Allah’ım yardım et bana                                                            D-) Allah sağlık versin

3. Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
    A-) Ya Allah         B-) Hayırlısı        C-) Elhamdülillah          D-) Maşallah

4. Dinimizce yenmesi içilmesi ve kullanılması yasak olmayan şeye ne denir ?
A-) Sevap           B-) Günah       C-) Haram           D-) Helal

5. Allah’ın helal kıldığı iş ve davranışları yerine getirmemiz karşılığında elde ettiğimiz kazanca ne ad verilir?
   A-) Kar        B-) Sevap       C-) Hayır           D-) Günah

6. Günlük yaşamımızda “Allah’a şükür” sözünü aşağıdaki durumların hangisinde söylemeyiz?
A-) Bir yakınımıza kavuştuğumuzda                 B-) Yolculuktan döndüğümüzde
C-) Bir başarı kazandığımızda                          D-) En sevdiğimiz kalemimizi kaybettiğimizde

7. Aşağıda sayılan davranışlar, sırasıyla hangi şıktaki kelimelerle ifade edilmektedir?
     I- Yemek yemek                               II- Doğru sözlü olmak                             III- Lakap takmak
A-) Sevap-Günah-Helal                                                                       B-) Helal-Günah-Sevap            
C-) Günah-Sevap-Helal                                                            D-) Helal-Sevap-Günah

8. Her dinin kendilerine ait sembolleri vardır. Semboller bize o dini hatırlatır. Mesela: Cami, İslamı; Çan,Hıristiyanlığı hatırlatır. Aşağıdakilerden hangisi dini bir sembol değildir?
A-)  Cami                                 B-) Ezan                                   C-) Araba                                 D-) Minare

9. Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir? 
      A-) Kilise                           B-) Havra                                 C-) Mabet                               D-) Cami
10. ....................... dinimizce suç sayılan iş ve davranışları yapılmasının karşılığı olarak elde edilen kötü kazançtır.
    A-) Sevap        B-) Haram         C-) Günah          D-) Helal

11. Karşılaştığımız insanlara sağlık ve esenlik dilemek için yapılır. İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.’’
Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir?
  A-) Oruç tutmak                B-) Dürüst olmak         C-) Selamlaşmak             D-) Sadaka vermek

12. Aşağıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır?
            I. Allah’a emanet ol                 II. Maşallah                III. Hayırlı işler
A-) Beğendiğimiz durumlarda- Nazar değmesin diye- Bir işyerinden ayrılırken
B-) Nazar değmesin diye - Birilerinden ayrılırken - Bir işyerine girince
C-) Sevdiklerimizle vedalaşırken- Allah korusun dileğiyle- Bir işyerinden ayrılırken
D-) Birine emanet bıraktığımızda-Nazar değmesin diye-İstemediğimiz bir şey olmasın diye

13. Kelime-i şehadetin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın elçisidir.
B-) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir.
C-) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın kuludur.
D-) Ben tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur.

14. Kelime-i tevhit aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Eşhedü enlaLa ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh                   B-) La ilahe
C-) La ilahe illallah Muhammedün rasulullah                                                                           D-) Sübhaneke

15. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman kime dua etmeliyiz?
      A-) Türbelere        B-) Mezarlığa        C-) Allah’a      D-) Evliyalara

D. Sübhaneke duasının okunuşunu ve anlamını aşağıya  yazınız .(20 puan)

Sübhaneke Duası(10 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anlamı(10 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder