16 Eylül 2016 Cuma

Bilgisayar Dersi Soruları: Microsoft Word 2007-2010 Soruları

1)              Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010
b-)     Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010
c-)      Başlat – Programlar – Microsoft Office – Donatılar – Microsoft Word2010
d-)     Başlat – Tüm programlar – Microsoft Office – Microsoft Word2010


2)         Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanınklavye kısayoltuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-)     CTRL + C – CTRL + V
b-)     CTRL + X – CTRL + V
c-)      CTRL + C – CTRL + X
d-)     CTRL + X – CTRL + C

3)         Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Baskı Ön izleme             
b-)     Sayfa Yapısı
c-)      Sayfa Düzeni Görünümü
d-)     Hiçbiri

4)         Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları
b-)     Sayfa düzeni  - Yönlendirme
c-)      Sayfa düzeni–Boyut
d-)     Sayfa düzeni–Sütunlar

5)         Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?
a-)     Sayfa düzeni– Sütunlar
b-)     Sayfa düzeni– Boyut
c-)      Sayfa düzeni– Yönlendirme
d-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

6)         Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

7)         Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden
b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden
c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden
d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

8)         Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?
a-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni   
b-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat   
c-)    Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni   
d-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

9)         Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi
b-)     Ekle– Bağlantılar
c-)      Ekle– Metin
d-)     Ekle– Simgeler

10)     Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi
b-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi
c-)      Ekle  – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası
d-)     Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar

11)     Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Giriş – Pano
b-)     Giriş – Yazıtipi
c-)      Giriş – Paragraf
d-)     Giriş – Stiller

12)     H2O – 100m3(alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?
a-)   Giriş – Pano
b-)  Giriş – Yazıtipi
c-)   Giriş – Paragraf
d-)  Giriiş– Stiller

13)     Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yöntem kullanılır?
a-)     Konum
b-)     Hizala
c-)      Metni kaydır
d-)     Döndür
14)     Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?
a-)     Sayfa düzeni –Kenar boşlukları
b-)     Sayfa düzeni –Yönlendirme
c-)      Sayfa düzeni –Boyut
d-)     Sayfa düzeni –Sütunlar

15)     Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir?
a-)     Dosya menü sekmesi                              
b-)     Düzen menü sekmesi                              
c-)      Ekle menü sekmesi                  
d-)     Veri menü sekmesi

16)     Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a-)        Yeni
b-)       
c-)        Kaydet
d-)       Tablo ekle

17)     Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
a-)     Metin Yönü
b-)     Hücre kenar boşlukları
c-)      Otomatik sığdır
d-)     Sırala

18)     Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi                             
b-)     Gözden geçir –Araştır                                
c-)      Gözden geçir – Eş anlamlılar                     
d-)     Gözden geçir – Sözcük sayımı

19)     Word belgesinde dipnot nerden  eklenir?
a-)     Başvurular – Dipnot Ekle
b-)      Sayfa Düzeni – Dipnot Ekle
c-)      Metin Ekle– Dipnot Ekle
d-)     Görünüm– Dipnot Ekle


20)     Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Hücreleri birleştir
b-)     Hücreleri böl
c-)      Tabloyu böl
d-)     Otomatik sığdır

21)     Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)   Hücreleri birleştir
b-)  Hücreleri böl
c-)   Tabloyu böl
d-)  Otomatik sığdır

22)     Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?
a-)     Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile
b-)     Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile
c-)      Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile
d-)     Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

23)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a-)     İmleci belgenin başına getirir.
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             
c-)      İmleci paragraf başına getirir.
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

24)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir.
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             
c-)      İmleci paragraf başına getirir.
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

25)     Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?
a-)     Gözden Geçir
b-)     Görünüm
c-)      Sayfa Düzeni
d-)     Baskı Önizleme

26)     Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b-)     Numara biçimi tanımlanabilir
c-)      Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.
d-)     Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

27)     Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a-)     Satır sayısı arttırılabilir.            
b-)     Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir
c-)      Tablo içine resim eklenebilir
d-)     Üstbilgi tanımı yapılabilir.

28)     Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfayapısı seçeneği ile tanımlanmaz?
a-)     Belgenin kenar boşlukları
b-)     Kâğıt boyutu
c-)      Sayfa Rengi
d-)     Belge yönlendirme ayarları

29)     Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a-)   Giriş – yazı tipini daralt
b-)  Giriş – Büyük küçük harf değiştir
c-)   Giriş – metin efektleri
d-)  Giriş – metin vurgu rengi

30)     Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Ekle – Köprü
b-)     Ekle – Yer işareti
c-)      Ekle –Çapraz başvuru
d-)     Ekle – Üstbilgi

31)     CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Geri alınan işlemi yineler
b-)     Yapılan işlemi geri alır
c-)      En son yapılan işlemi siler
d-)     En son yapılan işlemleri saklar

32)     Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?
a-)     Ekle –İmza satırı
b-)     Ekle –Nesne
c-)      Ekle –Nesne – Dosyadan metin
d-)     Ekle –Nesne - Nesne

33)     Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?
a-)     Ondalıksekme
b-)     Sol sekme
c-)      Yukarı sekme
d-)     Orta sekme

34)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı - Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Dipnot ekler
b-)     Sütunlara böler
c-)      Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar
d-)     İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

35)     Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?
a-)     Metni tabloya dönüştürebiliriz
b-)     Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c-)      Tabloya sayfa numarası verilebilir
d-)     Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz

36)     Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
a-)     Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b-)     Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c-)      Tablonun tamamı seçilemez
d-)     Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

37)     Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b-)     Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c-)      Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d-)     Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

38)     Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?
a-)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-)     Sayfa düzeni – Kenar boşlukları
c-)      Sayfa düzeni – Sütunlar
d-)     Sayfa düzeni – Heceleme

39)     Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?
a-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler
b-)     Dosyayı kaydetme penceresinde  – Araçlar Kaydetme Seçenekleri
c-)      Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri
d-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

40)     Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
a-)     Sayfa Düzeni
b-)     Gözden
c-)      Ekle
d-)     Görünüm

41)     Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindekiböl seçeneği ne işe yarar?
a-)     Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b-)     Tablodaki seçili hücreleri böler.
c-)      Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d-)     Belgeyi sütunlara ayırır.

42)     Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?
a-)     Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b-)     Dosya – Aç – Word Şablonu
c-)      Dosya – Yeni – Şablon
d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

43)     Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?
a-)     Doya – Farklı Kaydet –Güvenlik Seçenekleri
b-)     Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c-)      Dosya – Farklı Kaydet  – Araçlar – Genel seçenekler
d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü -  Parolalı olarak Kaydet

44)     Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     .xlsx             
b-)     .bmpx                         
c-)      .docx                           
d-)     .dotx

45)     Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     .xlsx
b-)     .bmpx                         
c-)      .docx                           
d-)     .dotx            

46)     Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a-)     Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-)     Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-)      Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-)     Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

47)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
a-)     Kelimeyi seçer
b-)     Paragrafı seçer
c-)      Satırı seçer
d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

48)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?
a-)     Kelimeyi seçer
b-)     Paragrafı seçer
c-)      Satırı seçer
d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

49)     Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a-)     Kelimeler arası boşluk verir
b-)     Yeni sütun başına geçer
c-)      Paragraf başı yapar
d-)     Yeni sayfa başına geçer

50)     Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
a-)     Kelimeler arası boşluk verir
b-)     Yeni sütun başına geçer
c-)      Yeni paragraf başına geçer
d-)     Yeni sayfa başına geçer

51)     Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a-)     Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b-)     Giriş sekmesi – Araç düğmelerinden  Kes - Yapıştır
c-)      Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır
d-)     Düzen – Git - Yapıştır

52)     Dosya menüsü kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-)     Word programı kapanır
b-)     Açık olan belge kapanır
c-)      Standart araç çubuğu kapanır
d-)     Bilgisayarı kapatmaya yarar

53)     Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a-)     Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b-)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c-)      Shift ve yön tuşları ile
d-)     Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

54)     Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
a-)     Ctrl + Z
b-)     Ctrl + C        
c-)      Ctrl + X        
d-)     Ctrl + V

55)     Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilerek hafızaya alınır?
a-)     CTRL + Z
b-)     CTRL + C
c-)      CTRL + X
d-)     CTRL + V

56)     Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanarak hafızaya alınan bir bilgi klavyeden nasıl yapıştırılır?
a-)     CTRL + Z
b-)     CTRL + C
c-)      CTRL + X
d-)     CTRL + V


1)         Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)        – Küçük Resim
b-)       – Metin Kutusu
c-)        – Tablo
d-)       – Otomatik metin

2)         Belge içinde oluşturulmuş bir listeye otomatik numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a-)     
b-)     
c-)      
d-)     
3)         Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a-)     Ekle – Üstbilgi Altbilgi
b-)     Ekle – Bağlantılar
c-)      Ekle – Metin
d-)     Ekle – Sayfalar

4)         Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a-)     
b-)                               
c-)      
d-)     
5)         Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın sol kenar girintisini hangi seçenek ile arttırabiliriz?
a-)                                  
b-)     
c-)      
d-)     

6)         Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın satır aralığını hangi seçenek ile değiştirebiliriz?
a-)     
b-)     
c-)      
d-)                               


7)         Seçili olan metni İtalik(Eğik) yapmak için hangi düğme kullanılmalı?
a-)     
b-)                                   
c-)      
d-)     

8)       Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmek için hangi düğme kullanılmalı?
a-)     
b-)     
c-)      
d-)                                

9)       Seçili olan metni kalın metin yapmak için hangi düğme kullanılmalı?
a-)     
b-)     
c-)                                   
d-)     

10)     Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?
a-)     Giriş Sekmesi - Yazı tipi düğmesi
b-)     Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c-)      Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d-)     Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

11)   
Yukarıdaki cetvele bakarak hangisini söylemek doğru olmaz?
a-)     İlk satır girintisi 1cm olarak ayarlanmıştır
b-)     4cm olan yerde metinler ortalı yazar
c-)      4cm ile 6cm arasında öncü kullanılmıştır.
d-)     6cm olan yerde metinler sağdan yazar

12)     Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     Dosya – Farklı kaydet
b-)     Dosya – Ad değiştir
c-)      Düzen – Yeni Adla kaydet
d-)     Dosya – Kaydet

13)     Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
a-)     Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
b-)     Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
c-)      Kelime Fare ile çift tıklanır
d-)     Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

14)     Belgeye resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yol tanımlamasıdır?
a-)     Ekle – Resim
b-)     Ekle – Küçük Resim
c-)      Ekle – Şekiller
d-)     Ekle – Smart art

15)     Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     Görünüm - Yakınlaştır
b-)     Görünüm - Sayfa genişliği
c-)      Görünüm - Kılavuz çizgileri
d-)     Görünüm - Bir sayfa

16)     Klavyede olamayan karakterler Word belgesine nasıl eklenir?
a-)     Ekle – Metin
b-)     Ekle – Bağlantılar
c-)      Ekle – Çizimler
d-)     Ekle – Simge

17)     Düğmesinin görevi nedir?
a-)     Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler
b-)     Yazı tipi boyutudur
c-)      Sayfanın boyutunu ayarlar
d-)     Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler

18)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili alanı kesip panoya alır
b-)     Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c-)      Sayfaya makas resmi eklemeye yarar
d-)     Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır

19)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Satır ekle
b-)     Sütun ekle
c-)      Tablo ekle
d-)     Tablo ve kenarlıklar

20)      Microsoft Wordde yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili alanı kesip panoya alır
b-)     Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c-)      Sayfaya klasör ekler
d-)     Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır

21)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Baskı ön izleme
b-)     Açık olan Word belgesini kapatır
c-)      Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır
d-)     Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır

22)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır
b-)     Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar
c-)      Yeni bir Word belgesi açmaya yarar
d-)     Yeni bir klasör açar

23)     Yandaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-)     Madde işareti – Numaralandırma
b-)     Numaralandırma – Madde işareti
c-)      Geri al – Yinele
d-)     Yinele – Geri al

24)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar
b-)     Yazılı olan metni sağa hizalı yapar
c-)      Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar
d-)     Yazılı olan metni sola hizalı yapar

25)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Çizim araç çubuğunu ekleyip kaldırmayı sağlar
b-)     Otomatik şekil eklememize yarar
c-)      Paint programını açarak çizim yapmamızı sağlar
d-)     Belgemize şekil eklemeye yarar

26)     Yandaki düğmelerin sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
b-)     Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
c-)      Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
d-)     Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala

27)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Biçim boyacısıdır, metinler arası biçim ayarlarını kopyalar
b-)     Fırça biçimlerini ekrana getirir
c-)      Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar
d-)     Çizgi çizme işlemini başlatır

28)     Düğmelerin sıralanışı hangi seçenkte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Girinti azalt – Girinti arttır
b-)     Girinti arttır – Girinti azalt
c-)      Numaralandırma – Madde işareti
d-)     Madde işareti – Numaralandırma

29)     Düğmelerin sıralanışı hangi seçenkte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Girinti azalt – Girinti arttır
b-)     Girinti arttır – Girinti azalt
c-)      Numaralandırma – Madde işareti
d-)     Madde işareti – Numaralandırma

30)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli belgeyi kaydeder
b-)     Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir
c-)      Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır
d-)     Yeni bir Word belgesi açar

31)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar
b-)     Heceleme yapar
c-)      Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür
d-)     Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar

32)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     İmlecin olduğu yere A harfi ekler
b-)     Seçilen metni siler
c-)      Yazı tipi rengidir
d-)     Seçilen metni altı çizili yapar

33)      Microsoft Word’de yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Tablo boyutunu ayarlar
b-)     Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar
c-)      Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar
d-)     Sayfa sayısını arttırıp azaltır34)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Belgede aranan bir kelimeyi bulmaya yarar
b-)     Aranılan bir belgeyi bulmaya yarar
c-)      Belgenin yazdırılmadan önce kâğıt üzerindeki görünümünü ekrana getirir(Baskı Ön izleme)
d-)     Aranılan bir resmi bulmaya yarar

35)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yeni bir Word belgesi açar
b-)     Daha önceden kaydedilen belgeleri açar
c-)      Geçerli belgeyi kaydeder
d-)     Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır

36)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
b-)     Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
c-)      Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
d-)     Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

37)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni altı çizili yapar.
b-)     Seçili olan metni kalın yapar.
c-)      Seçili olan metni italik yapar.
d-)     Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmeye yarar.

38)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Ekrandaki çizim nesnelerini seçmek için kullanılır.
b-)     Fare işaretçisini yazı moduna getirmek için kullanılır.
c-)      Klavye üzerinden basılan ama ekranda görünmeyen simgelerin görünmesini sağlar
d-)     Fare işaretçisini değiştirmek için kullanılır.

39)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni sağa doğru kaydırabiliriz
b-)     Seçili nesnenin sayfada nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz
c-)      Sayfaya eklenmiş olan bir resmin metin içinde nasıl duracağını ayarlayabiliriz
d-)     Belgemize resim eklemeye yarar

40)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni sağa doğru kaydırabiliriz
b-)     Seçili nesnenin sayfada nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz
c-)      Sayfaya eklenmiş olan bir resmin metin içinde nasıl duracağını ayarlayabiliriz
d-)     Belgemize resim eklemeye yarar

41)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli belgeye kare eklemeye yarar
b-)     Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar
c-)      Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar
d-)     Belgeye üstbilgi eklemeye yarar
42)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli sayfaya kare çizmeye yarar
b-)     Döngüsel başvuruyu başlatır
c-)      Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar
d-)     Belgeye altbilgi eklemeye yarar

43)      Microsoft Wordde yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar
b-)     WordArt penceresini ekrana getirmeye yarar
c-)      Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar
d-)     Yazı tip rengini değiştirmeye yarar

44)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar
b-)     Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar
c-)      Belgeye sayfa numarası eklemeye yarar
d-)     Belgeye altbilgi eklemeye yarar

45)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     İmleci son sayfaya götürmeye yarar
b-)     Seçilen metni alfabetik sırada sıralmaya yarar
c-)      Sayfaya çizilen çizgilerin çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar
d-)     Başlangıcı büyüt’dür metnin ilk harfini büyütmeye yarar

46)     Microsoft Wordde yandaki düğme grubunun görevi nedir?
a-)     Belge görünüm düğmeleridir, açık olan belgenin görünümünü değiştirmeye yarar
b-)     Üst bilgi alt bilgi düğmeleridir, açık olan belgeye üst/alt bilgi vermeye yarar
c-)      Metin kutusu düğmeleridir, açık olan belgeye farklı metin kutuları eklemeye yarar
d-)     Çizim araç çubuğu düğmeleridir, açık olan belgeye farklı çizim seçenekleri eklemeye yarar

47)     Microsoft Wordde yandaki düğmelerinin görevi hangi seçenekte doğru sıralanmış olarak verilmiştir?
a-)     Yazım ve Dilbilgisi – Araştır – Sözcük Sayımı – Eş Anlamlılar
b-)     Yazım ve Dilbilgisi – Araştır– Eş Anlamlılar– Sözcük Sayımı
c-)      Araştır – Yazım ve Dilbilgisi – Sözcük Sayımı – Eş Anlamlılar
d-)     Sözcük Sayımı – Yazım ve Dilbilgisi – Araştır –Eş Anlamlılar

48)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar
b-)     Metin üzerinde kırpma yapar, seçilen metnin otomatik özetini çıkarır
c-)      Resim üzerinde kırpma yapar, istenmeyen kısımların çıkarılmasını sağlar
d-)     Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar

49)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)          Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
b-)          Seçilen yazıları altı çizili yapmaya yarar.
c-)           Word Art galerisini ekrana getirir.
d-)          Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.50)     Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?
a-)     Kalın – İtalik – Altı Çizili
b-)     Kalın – Altı Çizili – İtalik
c-)      İtalik – Altı Çizili – Kalın
d-)     Kes – Kopyala – Yapıştır

51)     Düğmelerini sırası ile görevi nedir?
a-)     Girintiyi Arttır – Girintiyi Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
b-)     Girintiyi Azalt – Girintiyi Arttır – Madde İşareti – Numaralandırma
c-)      Girintiyi Azalt – Girintiyi Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
d-)     Girintiyi Azalt – Girinti Arttıryi – Geri Al – Yinele

52)     Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?
a-)     Resim ekle – Küçük resim ekle – Şekiller – SmartArt – Grafik 
b-)     Küçük Resim ekle – Resim ekle – Şekiller – SmartArt – Grafik
c-)      Resim ekle – Küçük resim ekle– SmartArt – Grafik – Şekiller
d-)     Resim ekle – Küçük resim ekle – Şekiller– Grafik– SmartArt

53)      Microsoft Word’de yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Baskı ön izleme sayfasında cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar
b-)     Normal sayfada cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar
c-)      Baskı ön izleme sayfasını açar
d-)     Yazdır seçeneğidir, belgeyi yazıcıdan çıkarmaya yarar

54)     Yanda görülen Görev çubuğundaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır?
a-)     Belge 53 sayfadan oluşmaktadır
b-)     53 sayfalık belgenin 29 sayfasında bulunulmaktadır
c-)      Belgenin başından 13.180 inci kelimede bulunulmaktadır
d-)     Belgenin başından 13.180 inci satırda bulunulmaktadır

55)     Yandaki cetvelde sırasıyla 1,2,3,4,5. cm ler üzerinde yer alan sekme duraklarının hizalamalarının doğru olarak dizilişi aşağıdakilerden hangisindedir?
a-)     Sağdan, Ondalık, Soldan, Ortadan, Çubuk
b-)     Soldan, Ortadan, Ondalık, Sağdan, Çubuk
c-)      Soldan, Ortadan, Sağdan, Ondalık, Çubuk
d-)     Sağdan, Ortadan, Soldan, Ondalık, Çubuk

56)     Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazdır
b-)     Kaydet – Geri al – Yinele – Yeni – Baskı önizleme – Yazdır
c-)      Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi – Yazdır
d-)     Yazdır, Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır – Baskı önizleme

57)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Paragrafın ilk satırını ayarlar                  
b-)     Paragrafın sağ kenarını ayarlar
c-)      Paragrafın sol kenarını ayarlar                              
d-)     Paragrafın ilk satırını ve sol kenarını ayarlar

58)     Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.
a-)     
b-)     
c-)                                
d-)     

59)     Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     
b-)     
c-)      
d-)                                                   

60)     Paragrafların girintisini arttırmak için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?
a-)                                  
b-)     
c-)      
d-)     

61)     Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     
b-)     
c-)      
d-)                                

62)     Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir?
a-)                                  
b-)     
c-)      
d-)     

63)     Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir?
a-)                                  
b-)     
c-)      
d-)     

64)     Bir tabloda bir hücreyi birden çok hücreye bölen düğme hangisidir?
a-)     
b-)                                  
c-)      
d-)     

65)     Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir?
a-)     
b-)                                   
c-)      
d-)     

66)     Aşağıdakilerden hangisi metin biçimlendirme düğmelerinden değildir?
a-)                                  
b-)     
c-)      
d-)     67)     Aşağıdaki düğmelerden hangisini tablo biçimlendirme düğmelerinden değildir?
a-)                                   
b-)       
c-)        
d-)       

68)   Aşağıdakilerden hangi seçenek seçili olan paragrafın sağa hizalı olmasını sağlar?
a-)     
b-)     
c-)      
d-)                                  

69)   Bir metnin özelliklerinin aynısını başka metinlere vermek için kullanılan standart araç çubuğu düğmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)        
b-)                                    
c-)        
d-)       

70)     Giriş – Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
b-)     Paragraflar arası boşluk ayarları
c-)      Hizalama ayarları
d-)     Yazı tipi rengi ayarları

71)     Giriş menü sekmesi - Yazı tipi ayar seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?
a-)     Yazı tipini değiştirmek
b-)     Yer işareti koymak
c-)      Yazı tipi boyutunu değiştirmek
d-)     Altı çizili yapmak

72)     Giriş – Paragraf – Sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Belli noktalara sekme durakları koymak
b-)     Belirtilen sekmeleri silmek
c-)      Sayfa numarası vermek
d-)     Sekmelerin hizalarını değiştirmek

73)     Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)          Belgeye baskı önizleme yapmak
b-)         Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c-)          Belgeye koruma parolası vermek
d-)         Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

74)     Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b-)     Resim hazırlanır ve resimler üzerinde ayarlamalar yapılır
c-)      Hesap tabloları oluşturulur, veri tablosunun grafikleri oluşturulur
d-)     Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır

75)     Giriş sekmesinde bulunan Bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?
a-)     Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur
b-)     Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer
c-)      Toplam sözcük sayısını verir
d-)     Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar


76)     Yandaki açıklama düğmelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yeni açıklama – Sil – Önceki – Sonraki
b-)     Yeni açıklama – Sil – Sonraki – Önceki
c-)      Yeni açıklama – Sonraki – Önceki – Sil
d-)     Sil – Yeni açıklama – Önceki – Sonraki

77)   Microsoft Word 2007 programındakağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-)     Giriş – Sayfa yapısı
c-)      Görünüm – Sayfa yapısı
d-)     Giriş – Yazı tipi

78)   Microsoft Word programında CTRL+F tuşunun görevi nedir?
a-)     
b-)     Bul
c-)      Git
d-)     Değiştir

79)   CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
a-)     Geri Al
b-)     Yeniden Yazılan
c-)      Yeni
d-)     Kaydet

80)    Word programında daha önceden kaydedilmiş olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Dosya – Kaydet
b-)     Dosya – Aç
c-)      Dosya – Yeni
d-)     Dosya – Baskı Ön izleme

81)    Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Ctrl+S
b-)     Ctrl+V
c-)      Shift  + A
d-)     Ctrl+A

82)     Word programında klavye ile yazı seçme işlemi (Bloklama) hangi tuşlarla yapılır?
a-)     CaspLock + Yön Tuşları
b-)     Shift + Yön Tuşları
c-)      Alt + Yön Tuşları
d-)     Alt Gr + Yön Tuşları

83)   Microsoft Word programında metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Ekle –Git
b-)     Ekle –Bul
c-)      Giriş –Git
d-)     Giriş –Bul

84)   Microsoft Word programında bir sayfayı farklı bir adla farklı bir ortama kaydetmek için
a-)     Alt + S
b-)     CTRL + S
c-)      Dosya - Kaydet
d-)     Dosya – Farklı Kaydet
85)   Microsoft Word programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?
a-)     Giriş – Görünümler
b-)     Görünüm – Belge görünümleri
c-)      Görünüm – Sayfa Yapısı
d-)     Sayfa Düzeni - Belge görünümleri

86)     Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Giriş –Değiştir
b-)     Ekle – Değiştir
c-)      Görünüm – Değiştir
d-)     Sayfa Düzeni – Değiştir

87)   Ekranın solundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?
a-)     Cetvel ayarları
b-)     Sekmeler
c-)      Yazı Tipi
d-)     Sayfa Yapısı ayarları

88)   Belgemize 3 Boyutlu metin eklemek için aşağıdaki aşağıdaki seçeneklerin hangisi uygulanır?
a-)     Giriş –Word Art
b-)     Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
c-)      Ekle –Word Art
d-)     Ekle – 3 Boyut

89)    Word programında metni sütunlara nasıl bölebiliriz?
a-)     Gözden Geçir – Sütunlar
b-)     Sayfa Düzeni– Sütunlar
c-)      Görünüm– Sütunlar
d-)     Ekle  – Sütunlar

90)   Microsoft Word de hazırlanan belge yazıcıdan nasıl çıktı alınır?
a-)     Sayfa Düzeni– Yazdır
b-)     Ekle- Yazdır
c-)      Dosya - Yazdır
d-)     Dosya – Baskı önizleme

91)   Belgeye üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?
a-)     Giriş – Üst bilgi ve alt bilgi
b-)     Görünüm – Üstbilgi ve alt bilgi
c-)      Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi
d-)     Sayfa Düzeni – Üstbilgi ve alt bilgi

92)   Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
a-)     CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
b-)     CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
c-)      CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
d-)     CTRL+F - CTRL+ H –F5

93)   Microsoft Word 2010 programında, Giriş menü sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a-)     Yazı büyüklüğünü değiştirme
b-)     Yazı rengini değiştirme
c-)      Hizalama işlemleri
d-)     Resim ekleme işlemi

94)   Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?
a-)     Baskı Ön izleme             
b-)     Sayfa Yapısı
c-)      Sayfa Düzeni Görünümü
d-)     Hiçbiri

95)   Sayfanın  yakınlaştırma oranını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisikullanılır?
a-)     Giriş– Sayfa  Yapısı – Yakınlaştır
b-)     Görünüm – Yakınlaştır
c-)      Ekle – Yakınlaştır  
d-)     Görünüm – Pencere – Yakınlaştır

  
96)   Metne numaralandırmaveya madde işareti eklemek için hangi seçenek kullanılır?
a-)     Sayfa DüzeniSekmesi
b-)     Giriş Sekmesi
c-)      BaşvurularSekmesi
d-)     Görünüm Sekmesi

97)   Belgemize kenarlık eklemek veya  sayfa rengiayarı vermek için kullandığımız gereken menü aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Giriş              
b-)     Sayfa Düzeni
c-)      Görünüm
d-)     Gözden Geçir

98)   Aşağıdaki menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word 2010menü sekmelerinden birisi değildir?
a-)     Giriş            
b-)     Başvurular            
c-)      Araçlar               
d-)     Gözden geçir

99)   Microsoft Word’de Dosya menü sekmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a-)     Yeni               
b-)     Aç              
c-)      Kaydet
d-)     Tablo ekle

100)           Ctrl+Home tuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir     
c-)      İmleci paragraf başına getirir
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir

101)           Ctrl + End tuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir      
c-)      İmleci paragraf başına getirir
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir

102)           Microsoft Wordde tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a-)     Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-)     Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-)      Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-)     Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
  103)           Girişmenü sekmesinde bulunan düğmesi ne işe yarar?
a-)     Büyük / Küçük Harf değiştirme  işlemini yapar
b-)     Yazı boyutunu arttırıp azaltır
c-)      Metni renklendirir
d-)     Sözcük sayar

104)           Microsoft Word’de Yeni belge açmak için aşağıdaki kısa yollardan hangisi kullanılır?
a-)     CTRL+S
b-)     CTRL+N
c-)      CTRL+X
d-)     CTRL+Z

105)           Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralandırma aşamasında sayfa numarasını hizalama seçeneklerinden biri değildir?
a-)     Sağda         
b-)     Ortada       
c-)      Solda          
d-)     Yanda

106)           Word de oluşturulan bir belgeyi klavyeden kısayol tuşları ile kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     CTRL+A    
b-)     CTRL+S       
c-)      CTRL+X      
d-)     CTRL+Z

107)           Microsoft Office Word belgesinde belgenin üstüne ve altına yazılan bir bilginin tüm sayfalarda tekrar etmesi için aşağıdakiseçenekelrden hangisi kullanılmalıdır?
a-)     Ekle– Üstbilgi / Altbilgi
b-)     Görünüm– Üstbilgi – Altbilgi
c-)      Giriş– Üstbilgi – Altbilgi
d-)     Sayfa Düzeni– Üstbilgi – Altbilgi

108)           Worddekibir belgeyi  yazıcıya gönderen kısayol tuşu hangisidir?
a-)     CTRL+P      
b-)     CTRL+S    
c-)      ALT+P        
d-)     ALT+S

109)           Word’de bir metnin biçim ayarlarını başka bir metne aktarmak için hangi araç düğmesi kullanılır? 
a-)     Köprü
b-)     Biçim boyacısı
c-)      Yazı Denetimi
d-)     Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

110)           Aşağıdakilerden hangisi Word de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz?
a-)     Sayı
b-)     Harf
c-)      Roma Rakamı
d-)     Simge

111)           Belge içerisindeki bir metni otomatik olarak başka bir metin ile değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 
a-)     Giriş–Değiştir
b-)     Görünüm– Değiştir
c-)      Ekle – Değiştir
d-)     Başvurular– Değiştir

112)           Yazdırma işlemi sırasında yazdırma alanına 3-6,8,9 rakamları yazıldığında hangi sayfalar yazıcıdan çıkar?
a-)     3,6,9
b-)     Tüm belge
c-)      3,4,5,6,8,9
d-)     3,6,8,9
113)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kalın
b-)     İtalik
c-)      Altı Çizili
d-)     Sola Hizalı

114)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kaydet
b-)     Yazdır
c-)      Baskı Önizleme
d-)     Farklı Kaydet

115)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Biçim boyacısı
b-)     Renkle doldur
c-)      Çizgi rengi
d-)     Dolgu rengi

116)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Büyük küçük harf
b-)     Biçimlendirmeyi temizle
c-)      Biçim boyacısı
d-)     Metin kutusu

117)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Madde işareti
b-)     Otomatik numaralandırma
c-)      Girinti azalt
d-)     Girinti arttır


118)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Madde işareti
b-)     Otomatik numaralandırma
c-)      Girinti azalt
d-)     Girinti arttır

119)           Yandaki Tümünü Göster düğmesi ne amaçla kullanılır?
a-)     Belgede basılmayan karakterleri gösterir.
b-)     Belgenin görünümünü değiştirir.
c-)      Yazı karakterini değiştirir.
d-)     Kenar boşluklarını ayarlar

120)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla

121)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla122)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla

123)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla


124)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kalın
b-)     İtalik
c-)      Altı Çizili
d-)     Biçim Boyacısı

125)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kalın
b-)     İtalik
c-)      Altı Çizili
d-)     Biçim Boyacısı

126)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Otomatik numaralandırma
b-)     Madde işareti
c-)      Girinti arttır
d-)     Girinti azalt

127)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Otomatik numaralandırma
b-)     Madde işareti
c-)      Girinti arttır
d-)     Girinti azalt

128)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Satır aralığı
b-)     Paragraf aralığı
c-)      Metin büyüklüğü
d-)     Satırları düzgün dağıt

129)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Üst simge
b-)     Alt simge
c-)      Simge akle
d-)     Nesne ekle

130)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     
b-)     Yeni
c-)      Kaydet
d-)     Yazdır131)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     
b-)     Yeni
c-)      Kaydet
d-)     Yazdır

132)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     
b-)     Yeni
c-)      Kaydet
d-)     Yazdır

133)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Geri al
b-)     Yenile
c-)      Makro Ekle
d-)     Nesne Ekle

134)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?

a-)     Geri al
b-)     Yenile
c-)      Makro Ekle
d-)     Nesne Ekle

135)            Seçenekleri hangi menü içerisinde yer alır?

a-)     Giriş
b-)     Başvurular
c-)      Görünüm
Sayfa Düzeni


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder