7 Aralık 2016 Çarşamba

İngilizce A1.1 Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2016-2017 - Sayfa 23

READİNG
10. Answer the question (Soruyu cevaplayın)

What is Atatürk's middle name?
Answer: It is Kemal.

11- Read the text below and answer. (Aşağıdaki yazıyı okuyun ve cevaplayın.)
Is Atatürk’s system of thought universal?
Why/ Why not? (Atatürkçü düşünce sistemi evrensel midir? Niçin?
Answer: It is universal because it is about the common
values of humanity. (Evrenseldir çünkü insanlığın ortak değerlerini ele alır.)

12- 1. d 2. e 3. a 4. c 5. b

13. Think about Atatürk’s system of thought and describe it to your classmates with your own

words.
(Atatürkçü düşünce sistemi hakkında düşünün ve sınıf arkadaşlarınıza kendi sözlerinizle anlatın.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder