3 Şubat 2014 Pazartesi

İngilizce Ortaöğretim A1.2 Yes You Can Student's Book (MEB) Ders Kitabı Cevapları sayfa 68

İngilizce Ortaöğretim A1.2 Yes You Can Student's Book (MEB) Ders Kitabı Cevapları sayfa 681. F 2. E 3. B 4. A 5. C 6. D

B. Read the descriptions and match them to the correct principle. (Açıklamaları okuyun ve doğru ilkeyle eşleştirin.

1. c 2. a 3. b

C. Read Atatürk’s quotes and fill in the blanks with the words below. (Atatürk'ün özdeyişlerini okuyun ve boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurun.)
1. world 2. Future 3. one 4. freedom

D. Which quote is your favourite? Discuss in class. (En beğendiğiniz özdeyiş hangisidir? Sınıfla tartışınız.)

F. Why is Independence so important for a nation? Discuss in class. (Bağımsızlık bir millet için niçin bu kadar önemlidir? Sınıfla tartışınız.)

E bölümünde “Independence” (bağımsızlık) kelimesiyle ilgili beyin fırtınası yapıyorsunuz. İlgili kelimeleri yazınız.
happiness (mutluluk), freedom (özgürlük) , peace (barış)
salvation (kurtuluş)
victory (zafer)
sovereignty (egemenlik) vb.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder