18 Mayıs 2015 Pazartesi

12. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları sayfa 205, 206 Mevsim Yayınları

12. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları sayfa 205, 206 Mevsim Yayınları

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler konusuyla ilgili ölçme ve değerlendirme soruları

1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız .
( D   )Epik tiyatro, hayata ve sahneye eleştirel bir gözle yaklaşabilmektir.
(   D )Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda aile başta olmak üzere sosyal kurumlardaki değişimler gösterilmiştir.
( D )Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda değerler karmaşası, bireysel bunalımlar, yenileşme problemleri, kültür değişmeleri, karşıtlıklar, tarih ve sosyal sorunlar işlenmiştir.
( D  )Midas’ın Kulakları, Güngör Dilmen’in sosyal eleştiri içerikli bir tiyatrosudur.
(  Y  )İnsan, Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda tamamen ihmal edilmiştir.
(   Y )Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu, tarih ve sosyal hayattan tamamen kopuktur.


2.
2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda tiyatro aracılığıyla TOPLUM SORUNLARININ eleştirildiği
görülür.
b. ABSÜRD tiyatro tarzında bütün kalıplara ve alışılmış düzene karşı çıkılır.
c.  Epik tiyatroda sahne düzenlenirken DEKORUN İDEOLOJİYE UYGUN OLMASINA dikkat edilir.
ç. Uyumsuz tiyatro, MODERN TİYATRO geleneksel seyirlik oyunlar, toplumcu gerçekçi dikkatle yorumlanmıştır.
d. Epik tiyatro anlayışının Türk edebiyatındaki önemli iki temsilcisi  HALDUN TANER ve VASIF ÖNGÖREN
c. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda kişiler şu şekilde sınıflandırılır: Şehirli ve aydın kişiler, Anadolu’ya özgü kültürü temsil eden, varoşlarda yaşayan kişiler

3-D
4-D
5-C
6- Yazar-eser eşleştirmeleri:

Turan Oflazoğlu- Yine Bir Gülnihal
Recep Bilginer- Sarı Naciye
Necati Cumalı- Boş Beşik
Cevat Fehmi Başkut- Küçük Şehir
Refik Erduran- Cengiz Han’ın Bisikleti
Güngör Dilmen- Midas’ın Kulakları
Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı
Orhan Asena- Hürrem Sultan

Turgut Özakman- Fehim Paşa Konağı 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder