3 Kasım 2014 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 67

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 67
DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•Konuşma esnasındaki duraklamaların yazı dilindeki karşılıkları noktalama işaretleridir.
•Türkçe kelimelerde vurgu son hecededir.
•Sesler bas, bariton ve tiz olmak üzere üç tona ayrılmaktadır.

•Konuşma sırasında yaşanan duyguyu belirtmek ve karşıdakinin dikkatini harekete geçirmek için vurgu ve tonlamaya başvurulur.
•Bir cümle veya paragrafta aynı seslerin tekrarı söyleyiş kusuruna neden olur.

2.Aşağıdaki kelimelerden hangisinde vurgu, küçültme ekinden önceki hecededir?
A. Kardeşçe
B. Bolca
C. Yumuşakça
D. Güzelce
E. Hafifçe

CEVAP: B

3.Bildiğiniz bir tekerlemeyi söyleyiniz. Tekerlemedeki ses kusurunun nedenini açıklayınız.
4.“Geliyom, yapıve” kelimelerindeki yöresel söyleyişin yazı dilindeki karşılıklarını belirtiniz.
geliyorum, yapıver

9. SINIF DİL VE ANLATIM ADA YAYINLARI DİĞER SAYFALAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder