21 Şubat 2015 Cumartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 114

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 114 Değerlendirme Soruları 2014-2015

1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Bir anlam ifade etmek için anlamlı kelime ve kelime gruplarının belli kurallara göre uygun biçimde düzenlenmesi zorunlu değildir. (Y)
• Bir cümledeki dil birlikleri arasında bulunan anlam ilişkisine “bağdaştırma” denir. (D)
• İletişimin öğeleri olan “gönderici ve alıcı" arasındaki ilişki cümlede anlamın oluşmasında etkilidir. (D)

2. Aşağıdaki cümleleri, karşılarındaki uygun seçeneklerle eşleştiriniz.

• Söylediklerimi yaparsan seni parka götürürüm. ------> Şart kipi

• Konuşmadan öylece bekledik. ------> Di’li geçmiş zaman

• Çocuk annesinden ayrılmamalı. ----> Gereklilik kipi

• Söyleyeceklerini iyi dinle.-----> Emir kipi

• Annem hep seni sayıklıyor.----->Şimdiki zaman

• Karşı odadaki evlerin ışıkları yanmaya başlamış.---> Duyulan geçmiş zaman


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi emir kipindedir?
A. Koşup onlara yetişmeliyim.          B. Gizlenecek bir şey değil, söyleyelim.
C. Aldığınız metni dikkatli okuyunuz.          D. Bu elbise senin mi?
E. Sana ne getireyim?

CEVAP: C

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?
A. Yardım etsen de çabuk bitirsem.  B. Mektup yazmasa da telefon etse.
C. Gürültü etmese de çocuk uyuşa.   D. Kar yağmasa da otobüsle gitsek.
E. İzin verse de açıklasak.
(1986-II)

1 yorum: