10 Ocak 2016 Pazar

11. Sınıf Din Kültürü Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. sınıflar din kültürü dersi 1. dönem 2. yazılı soruları - çoktan seçmeli 20 soru
11. sınıf din kültürü yazılı soruları (test)1) Aşağıda kaderle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Her şey ölçüye göre yaratılmıştır
b) Kader ahiretle anlam kazanır
c) Kader eylemlerin sonucudur
d) Kader iradeye yön verir
e)  Kaderde Allah'ın etkisi yoktur

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı amaçlayan bir ibadettir?
a) Tövbe etmek
b)Namaz kılmak
c) Dua etmek
d)Hacca gitmek
e) Sadaka vermek

3) Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında olan özelliklerinden biri değildir?
a) Cinsiyeti
b) Anne-baba seçimi
c) Mü’min veya kafir olması
d) Akıllı Olması
e) Dünyaya gelmesi


4) Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biri değildir?
a) Güzel ahlakın gelişmesine katkı sağlar
b) Kötülüklerin yayılmasına engel olur
c) Yardımlaşma sağlar
d) İnsanda iç huzuru sağlar
e) Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder

5) Saygın ailelerden birine mensup bir kişi hırsızlık yapar. Cezanın infaz edilmemesi için bazı kişiler, peygamberimize gelerek aracı olurlar. Bu duruma çok öfkelenen Peygamberimiz şöyle bir konuşma yapar: "... Allah'a yemin ederim ki, kızım Fatma bile suç işlese onu cezalandırırım." Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?
a) Güvenilir olması
b) Adaletli olması
c) Sebatkar olması
d) Hoşgörülü olması
E) Merhametli olması

Allah emrettiği ibadetlerde özel durumlarda bazı kolaylıklar tanımıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?
a) Su yoksa teyemmüm yapılır.
b) Hastalıkta oruç ertelenebilir.
c) Yolculukta olanlar namaz kılmazlar.
d) Abdestte mesh üzerine mesh edilir.
e) Seferiler oruç tutmayabilir.

7) “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür ”(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Küçük günahlar dikkate alınmayacaktır
b) İnsan, yaptığı iyi ve kötü işlerden sorumludur.
c) Yapılan en küçük kötülüğün karşılığı olacaktır.
d) Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.
e) Yapılan hiçbir şey gizli kalmayacaktır.

8) Ülkemizdeki sel ve afet gibi olayların sonucunda can ve mal kayıplarının sorumluluğu ilk kime aittir?
a) Devlete b) Allah'a c) Mikail meleğine d)Kadere e) İnsana

9. Peygamberimiz bir gün kendisinin huzuruna gelen bir kişiye, devesini ne yaptığını sornuştur. Sahabe de dışarıda boş bir araziye bırakıp Allah’a tevekkül ettiğini söylemiştir. Peygamberimiz onun bu davranışını şöyle değerlendirmiştir: "Önce deveni bağlayıp sonra tevekkül etseydin ya!”.
Buna göre Peygamberimizin tevekkül anlayışı aşağıdcikilerden hangisidir?
A) Her zaman Allah'a güvenmek.
B) Gerekli tüm tedbirleri almak ve Allaha sığınmak.
C) Allah'ın koruyacağını bilmek.
D) Ne olursa olsun sığınmak.
E) Allah'a dua etmek.


10. “Ey amca! Allah ‘a yemin ederim ki Güneş’i sağ elime Ay’ı sol elime koysalar yine de davamdan vazgeçmem. Ya burada ölürüm ya da başarılı olurum.”
Peygamberimizin bu sözleri onun hangi özelliğini göstermektedir?
A) Adaleti olduğunu göstermektedir.
B) Merhametli olduğunu göstermektedir.
C) Kolaylaştırıcı olduğunu göstermektedir.
D) Sabnnı ve kararlılığını göstermektedir.
E) Hoşgörülü olduğunu göstermektedir.

11. İslami bir terim olarak Ehli Bevt ne anlama gelir?
a) Dört büyük halife
b) İlk dört Müslüman olanlar
c) Sahabeler
d) Hicret edenler
e) Peygamberimizin ev halkı

Aşağıdakilerden hangisiyle Peygamberimizi en doğru biçimde anlamış oluruz?
A) O'nun yediklerim yiyerek
B) Onun gibi giyinerek
C) Yaşadığı yerleri ziyaret ederek
D) O'nun gibi konuşarak
E) O'nun sünnetlerine göre yaşayarak

13. Beş(5) vakit namazın rekât sayılan aşağıdakilerden hangisinde sırasına göre doğru olarak verilmiştir?
Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı

A) 4 8 10 5 15  
B) 2 8 6 4 13  
C) 5 10 8 4 10  
D) 6 10 4 6 10  
E) 4 10 8 5 13

14. Allah’ın ezelde irade ve takdir ettiği şeylerin zamanı gelince, irade ve takdirine uygun biçimde gerçekleşmesine ne denir?
A) Kader
B) Kaza
C) Tevekkül
D) İrade
E) Alın yazısı

15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsan her zaman yüce ve kudretli varlığa güvenme ve sığınma ihtiyacı hisseder.
b) İnsandaki din duygusu doğuştandır.
c) İslam'a göre Allah insanları kendini bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır.
d) İnsanın bir maddi bir de manevi yönü vardır.
e) İnsanının fıtratı çevre faktörlerine bağlı olarak oluşur.

16- “Kulun Rabbine en vakm olduğu an” aşağıdakilerden hangisidir?
a)Rüku b) Kıyam c) Kıraat d)Secde e) Salat

17- Peygamberimizin ifadesiyle “Allahın en sevdiği amel “ nasıl yapılandır?
a)Sürekli b) Bazen c) Kısmen d) Arasıra e) Hiç

18- Hz peygamber:“Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur. ’’buyurarak hangi ibadeti yerine getirirken söz ve davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiğini bize hatırlatmıştır?
A) Namaz kılmak
B) Oruç tutmak
C) Kurban kesme
D) Zekat vermek
E)Hacca gitmek

19- Her insan tarağın dişleri gibi Allah'ın huzurunda eşitlenmektedir.
Farklılıklara saygılı olmayı, üstünlüğün ırkta ve renkte değil, takvada olduğunu öğretir Birlikte yaşamayı öğretir.
Müslümanı günahlarından arındırır, kötü davranışlardan uzaklaştırır.
Yukarıda faydaları hakkında bilgi verilen ibadet hangisidir?
A) Namaz kılmak B) Oruç tutmak C) Kurban kesmek
D) Zekat vermek E)Hacca gitmek

20- Hz. Aişe’ye Hz. Peygamberin ahlakı sorulduğunda, “Allah’ın elçisinin ahlakı idi.” diyerek cevap vermişti.
Yukandaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Kur'an B)Hadis C)Sünnet D)Güzel E)Mükemmel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder