23 Ağustos 2013 Cuma

2013-2014 Almanca Sene Başı Zümresi

2013-2014 Almanca Sene Başı Zümresi

2013-2014 öğretim yılı Almanca dersi zümre öğretmenler kurulu sene başı toplantısı gündem maddeleri aşağıdadır. Zümrede alınan bazı kararlara da aşağıda yer verilmiştir. Zümrenin tamamına sayfanın sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

GÜNDEM MADDELERİ

1.  Madde :     Açılış ve yoklama
2.  Madde:      Gündem Maddelerin Okunması ve Değerlendirilmesi
3.Madde:  Bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.
4.  Madde : 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması,
5.  Madde : 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması.
6.  Madde :      Sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçlar
7.  Madde:       Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi
8.  Madde :     Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)
9.   Madde :    Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi
10. Madde:     Yıllık Ödevler 2300 sayılı tebliğler dergisine göre toplanması değerlendirme ve ölçmenin     belirlenmesi.
11. Madde :    Ölçme ve değerlendirme.
12. Madde :    Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.
13. Madde:      Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.
14. Madde:      Okul Panosunda Almanca Köşesinin işlenmesi
15. Madde:      Yazılı Tarihlerinin belirlenmesi / Ortak sınavların yapılış zamanı ve biçiminin görüşülmesi
16. Madde  :    Ünite ve saatleri ,işlenen ünitelerden sorulacak soru sayısı,
17.Madde  :    Okul kütüphanesinde (kitaplığı ) var olan Almanca Kaynak kitaplarından öğrencilerin faydalandırılmasının sağlanılması ve mümkünse kitap isimlerinin yazılması.
18.Madde :  Ders öğretmenlerinin   büyük boy   kareli 100-150 sayfa arasında defter tavsiye ederek,gelecek yıllarda da öğrencilerin  aynı defteri kullanması  gerektiğinde faydalanılması sağlanmalı.
19.Madde  :   Avrupa Ülkeleri ile öğrenci kültür değişimi,kültür gezileri ve projelerine  devam etmek ve bu konuda çalışmaları artırmak.
20. Madde:   Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1.  Madde :    Açılış ve yoklama
……….. Anadolu Lisesi Okul Müdürü  ……….. başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada, Almanca Öğretmeni ……’in  hazır bulunduğu görüldü

2.  Madde:      Gündem Maddelerin Okunması ve Değerlendirilmesi
Okul Müdürü ……. gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Alınacak kararların eğitim ve öğretime hayırlı olması dileğiyle toplantıya başlandı.

 3.Madde:   Bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi.
2011–2012 Öğretim yılı 1.  ve 2. kanaat döneminde yapılan Zümre toplantılarında alınan kararlar ve toplantı tutanakları Almanca Öğretmeni ……… tarafından okunarak gözden geçirildi ve 2007–2008 Öğretim yılı genel bir değerlendirilmesine geçildi. Konu ile ilgili olarak  Almanca Öğretmeni……. söz aldı: “Geçen sene, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimize inanıyorum. Özellikle temin ettiğimiz görsel alandaki VCD’lerin çok faydalı olduğunu ve gelecek senende aynı uygulamanın yapılmasının faydalılığı üzerinde durdu. Almanca Öğretmeni ……….sınıflar arası düzenlenen Almanca kelime bilgisi yarışmalarında çok faydalı olduğunu ifade etti. Müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmadığını ve derslerin planlanan sürede bitirildiğini dile getirdi.   

4.  Madde :    1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün    okunması ve açıklanması,
“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) Zümre Başkanı Okul Müdürü …………..tarafından okundu. Ayrıca bazı maddeler üzerinde kısa açıklamalarda bulundu ve bütün derslerde olduğu gibi Almanca dersinde bu amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışılması gerektiğini belirtti. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen Öğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi
Almanca Öğretmeni ………. “Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında, dersin işlenmesinde hareket noktamız bu amaç ve ilkeler olmalı” dedi. Destek mahiyetinde Zümre Başkanı Okul Müdürü ………..  “Eğitim, önceden belirlenen amaçların hayata geçirilmesidir.”dedi.   Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında ve dersin işlenmesinde “Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri” doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştırıldı.

5.  Madde :    2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması.
Almanca derslerinde Atatürk İlke ve İnkılâplarına ilgili tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verilmesi gerektiğini  
Okul Müdürü ……..   tarafından açıklandı. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu.
Almanca Öğretmeni ……….: “Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve inkılâpları öğrencilerimize kavratılmalı. Özellikle Atatürk’ün, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.’ sözü öğrencilerimize sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları ile kavratılmalı.”dedi.
Zümre Başkanı ..  ………   : “Konular işlenirken ders kitabının dışındaki kaynaklardan da faydalanılması yararlı olur.” dedi. Dilbilgisi çalışmalarında örnek cümlelerin Atatürk'ün vecizelerinden seçilmesine karar verildi
Almanca Öğretmeni . ……… :”O zaman bize düşen Konuların sırası geldikçe ve derslerin konu ve havasına uygun olacak bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümlerinde, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milli değerlerimizin bizi zirveye taşıdığı anlamlı günlerde Atatürk'ün hayatı, kişiliği, askeri yönü vb. hususlar planlarda belirtildiği şekillerde anlatılmalıdır”.diye ifade etti. Almanca Atatürk’ü anlatan sözlerin yazılması veya değişik site ve kaynaklardan bulunan sözlerin öğrencilerin seviyelerine Almancadan Türkçeye veya Türkçeden Almancaya sözlük yardımıyla çevirme çalışmalarının yapılmasının çok faydalı olacağını ve ayrıca dönem ödevleri verilirken Atatürk’ün, Hayatı ile ve sözleri ile ilgili ödevlerin verilmesi mümkün olacağı üzerinde  Okul Müdürü ……….   durdu ve karar maddesi olarak kayıtlara geçti.

6.  Madde :    Sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçlar
Almanca Dersinin İletişim Becerileri kendi aralarında (A1 Düzeyi)  ve (A1 (+) Düzeyi) olarak ikiye ayrılır. Bu İletişim Becerilerinin kendi aralarında özel amaçları mevcuttur. Kısa ve öz olarak şu şekilde ifade edilebileceği
Almanca Öğretmeni …….. vurguladı. Sözel Etkileşim Yazılı Etkileşim-Sözel Algı-Yazılı Algı-Sözel Üretim-Yazılı Üretim becerilerinin gelişmesi için tüm dersler bu çerçevede yapılmasın gerektiğini
Almanca Öğretmeni ………... ifade etti. Her Düzeyin kendi arasında hedef ve amaçlarını olduğu ve yapılan tüm yıllıkların ve günlüklerin bu çerçevede yapılası gerektiğini vurguladı. Dili yaşam ve bireysel deneyimlerini tanıtmak, için bir araç, bir anlatım olarak görme,  dil ve kültür alanındaki yapıyı ve kurallılığı dikkate alma,  kendi yaşam modellerini oluşturma gibi bakış açılarının sene sonunda öğrencilerde olması gerektiği üzerinde duruldu.
Almanca Öğretmeni ….. tüm söylenenlere katıldığını söyledi zaten tüm işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonu tarafından 22.06.2004 tarih ve 112 Sayısında belirtilen 2.(ikinci) Yabancı Dil Almanca Dersi 9/10.sınıf Müfredat Programına,2488 sayılı tebliğler dergisi göz önüne alınarak hazırlanıldığını tekrar ifade edilerek gündem maddesi olarak yerini aldı.

7.  Madde:       Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi
Türkçe ve İngilizcenin gramer yapısında faydalanmak gerektiğini ve Almanca da başarılı olabilmek için Almancayı ana dil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmanın çok faydalı olacağını
Almanca Öğretmeni ….. ifade etti. Böylelikle derste, Almancanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılması gerektiğini söyledi.. Hedef dil Almancanın yalnızca ana dil ile değil, 1. yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasına,  benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması için öğrencilere fırsat verilmeli yani öğrencilerin kendileri bazı benzerliklerini ve farklılıklarını bulmalıdır. Bu sırada olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine, dikkat çekilmelidir. Ancak yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Almancadaki birçok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 2. yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır.  Ayrıca 1. yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden 2. yabancı dilin öğreniminde de faydalanılabilinir. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminin kendisi Almanca dersinin de temeli olmalıdır. Ancak bunu yaparken her iki dildeki benzerlik ve farklılıklardan doğan hatalar önceden belirtilmelidir ve zaten söylenenlerinin hepsi zaten 22.06.2004 tarih ve 112 Sayısında belirtilen 2.(ikinci) Yabancı Dil Almanca Dersi 9/10.sınıf Müfredat Programında mevcut olduğunu söyleyerek sözlerine devam etti ve karar maddesi olarak bu konuşanlar alındı.

8.  Madde :    Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)Bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin gelişmesiyle dil öğrenmenin üzerinde büyük bir etkisinin mevcut olduğunu
Okul Müdürü …….  vurguladı. Almancanın farklı ve bağımsız bir dil olduğu hiç unutulmaması gerektiğini vurgulanması gerektiğini ve II. Yabancı dilde Gramerin öğretilmesinin üzerinde fazla durulmaması gerektiğini sadece öğretilmesi gereken temel gramer konuların özet bir şekilde verilmesinin çok faydalı olacağı üzerinde duruldu. Zaten konuyu işlerken öğrencilerin bunları kendi kendilerine edinebilecekleri ve yapılar verilirken ders esnasında gramer üzerinde durulması gerektiğini ayrıca bir ders saati ayırmaması gerektiği gramer sonuç olarak, iletişim yâda yetkinlik temelli öğretim yaklaşımları bazen gramer eğitimini büyük ölçüde sınırladığını Almanca Öğretmeni … ekledi.

9.   Madde :   Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi

Okul Müdürü ……...  2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan “ Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin branş dersleri ile ilgili bölümlerini okudu. Zümre Başkan: “Bildiğimiz gibi her alanda başarılı olmak için planlı çalışmanın önemi büyüktür. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar yapacağız sorularının cevabı, iyi bir planlamayla verilmelidir. Plansız bir dersin asla amacına ulaşamayacağı aşikârdır. Bundan dolayı bütün derslerde planlı bir çalışma yapmalıyız. Buna göre çalışama takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir. Toplam çalışma haftası belirlenerek Yıllık Planların bu doğrultuda yapılmasına karar verildi. Resmi tatil kabul edilen özel günler ve haftalar belirlenmiş ve yıllık planlar hazırlanırken bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini
Okul Müdürü ………..tarafından belirtildi. Daha sonra yıllık plandaki aksamalar belirlenerek daha sonra telafi edileceği söylenmiştir.  Ayrıca: “Standart bir plan yoktur. Plân, okul ve öğrenci şartlarına uygun olarak esnek ve gelişmeye açık olmalı hatta sınıfların seviyelerine değişkenlik gösterilmesi gerekiyor.’’ dedi. Yapılan incelemelerin sonucunda “Yeni yönergeye göre branş öğretmenleri günlük plan değil ders planı yapmalı. Üst üste iki ders varsa bütünlük açısından bunlar bir planda gösterilebilir, dersten önce planı okul müdürüne onaylatma zorunluluğu yoktur. Bir de yıllık plandaki ‘düşünceler’ bölümünü geçen sene kullanmamız bizim için büyük bir fayda sağladığını ve bu tutumun devam edilmesi gerektiğini
Okul Müdürü ……..   ifade etti ve yıl boyunca planda gördüğümüz aksamaları ya da hataları bu bölüme not almamız, bu yıl yapacağımız plan için çok faydalı olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonu tarafından 22.06.2004 tarih ve 112 Sayısında belirtilen 2.(ikinci) Yabancı Dil Almanca Dersi 10.sınıflar Müfredat Programına, göz önüne alınarak hazırlanması gerektiğini
Almanca Öğretmeni ……..ifade ederek Almanca dersi öğretim programlarının dikkate alınacağı, haftalık ders dağılımının da buna uygun yapılacağı vurgulandı. 2011-2011 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit çalışmaları yapıldı. Yıllık ve günlük planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi gerektiği esas alındı. Yıllık planların yapımını
Almanca Öğretmeni ………. üstlendi ve hazırlanmasının neticesinde Gerekli incelemenin zümrece yapılacağı kararına varıldı. Bu yıl  9.sınıflarda ve geçen yıl Almanca görmemiş olan 10.sınıflarda  bu yıl yeni  çıkan Anadolu Liselerine yönelik Deutsch ist Spitze ! 11. sınıflarda   Hier Sind Wir A kitabının 3.ünitesinin A ve B parçalarının geriye kalan bölümleri  ve    12.sınıflarda Hier Sind Wir A + kitabı işlenecektir.
2013-2014 ALMANCA SENE BAŞI ZÜMRESİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder