24 Ağustos 2013 Cumartesi

2013-2014 Ortaokul Beden Eğitimi Sene Başı Zümre Toplantısı

2013-2014 Ortaokul Beden Eğitimi Sene Başı Zümre Toplantısı

2013-2014 Beden Eğitimi Dersi Sene Başı Zümresi (Ortaokul)

2013-2014 eğitim öğretim yılı beden eğitimi dersi 1. dönem 1. zümre toplantı tutanağını sayfanın sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 2013-2104 öğretim yılı ortaokul beden eğitimi zümre toplantısı gündem maddelerini ve zümrede alınan kararlardan birkaçını aşağıda bulabilirsiniz.

GÜNDEM
1.        Bir önceki sene yapılan faaliyetlerin görüşülmesi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
2.        Talim ve Terbiye Kurulunun 28/08/2006 Tarih ve 345-349 Karar Sayılı Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının incelenmesi       
3.        Yıllık planlarının yapılması
4.        Derslerde kullanılacak araç gereçlerin seçimi ve kullanımı
5.        Proje ve performans görevi konularının belirlenmesi
6.        Ölçme ve Değerlendirme
7.        Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
8.        Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenmesi ve alınacak önlemler
9.        Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi
10.    Dilek, temenniler ve kapanış


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Beden eğitimi dersi 1. dönem zümre toplantısı için ……………………………… başkanlığında beden eğitimi ve spor öğretmeni ………………… hazır olduğu görülmüştür. ……………………….. yazman olarak seçildi.
1.        Bir önceki sene yapılan faaliyetler görüşülmüş ve uygulama sonuçları aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir:

a) Atatürkçülük, özel gün ve haftalarla ilgili konulara derslerde yer verilmiş, konularla bağlantısı sağlanmıştır.
b) Dersler beden eğitimi dersinin genel amaçları doğrultusunda işlenmiştir.
c) Düzenlenen faaliyetlere öğrencilerin gönüllü katılımı sağlanmıştır.
d) Zümrelerde belirtilen sınav sayısında ve değerlendirme yönteminde alınan kararlara uyulmuştur.
e) Ders için gerekli olan araç – gereçlerin eksikliği tespit edilmiş ve eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.
2. Beden eğitimi dersi müfredat kitabının açıklamalar bölümü okundu. İlköğretim okulları Talim ve Terbiye Kurulunun 28/08/2006 Tarih ve 345–349 Karar Sayılı Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı’nın incelenerek seçilen Dersin özel amaçları sınıf sınıf okulumuzun fiziki ve çevre şartları gözetilerek (taslak halinde) belirlendi. Ayrıca geçen yıl sene sonu raporları okundu. Öğrencilerimizin seviyeleri, saha - tesis ve malzeme imkânları tek tek değerlendirilip bir taslak plan belirlendi.
3. Ünitelendirilmiş yıllık planlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan beden eğitimi dersi öğretim programı temel alınarak hazırlanmıştır. Malzeme eksikliğinin giderilmesiyle ve çok amaçlı spor alanının tamamlanmasıyla birlikte, planlarda basketbol, voleybol, futbol, hentbol, masa tenisi, atletizm vb. temel branşlara yer verilmiştir.
Bunun yanında olumsuz hava şartlarından dolayı dışarıda ya da okul sahasında işlenemeyecek konular yerine sınıfta işlenebilecek konulardan seçili yedek bir ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanmıştır.

4. Beden eğitimi dersinde yıllık planda gösterilen konular doğrultusunda malzemelerin alınması ve kullanılması kararlaştırıldı. Beden Eğitimi dersi araç gereç bakımından birçok malzemenin kullanıldığı bir ders olduğundan bu araç ve gereçleri korumak, özenle kullanmak çok önemlidir. Başta sınıf malzeme sorumluları ve tüm öğrenciler aynı özeni göstermelidirler. Derse çıkan malzemeler mutlaka sayılacak, ders bitiminde de tekrar sayılıp yerlerine konulacaktır. Eskiyen ve tamir olması gerekli olanlar tespit edilip onarımları yapılacak. Tamir olamayacak olanların yoğaltımdan düşümleri yapılacaktır. Öğrencilere tüm araç ve gereçlerin başta spor parası ve çeşitli kaynaklardan alındığını ve tüm öğrencilerin bu malzemelerin sahibi olduğu anlatılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder