18 Ağustos 2013 Pazar

2013-2014 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümresi

2013-2014 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümresi
2013-2014 öğretim yılına ait ortaokullar için matematik sene başı zümre toplantı tutanağını aşağıdaki bağlantıdan word dosyası olarak indirebilirsiniz. Örnek olarak 2013-2014 matematik sene başı zümresinden bir bölüm aşağıya konmuştur.
Gündem Maddeleri:
 1. Açılış ve yoklama.
 2. Yazman seçimi
 3. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması.
 4. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim esaslarının okunması.
 5. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
 6. Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması.
 7. Öğrencilerin eğitim durumları ve çevre özellikleri.
 8. Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.
 9. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.
 10. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi.
 11. Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.
 12. Öğrencilere verilecek performans görevlerinin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi
14. Proje konuları, performans görevlerinin ve sınav sorularının hazırlanması için yapılan görev paylaşımı.
15. Dilek ve temenniler.
16. Kapanış.              Toplantı Gündeminin Görüşülmesi:
1.            Matematik zümre öğretmenleri toplantısı .................... başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
2.          ............. zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi.
3.            Zümre Başkanı ................. tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:
·         Genellik ve eşitlik
·         Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.
·         Yöneltme.
·         Eğitim hakkı.
·         Fırsat ve imkan eşitliği
·         Süreklilik
·         Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliği.
·         Demokrasi eğitimi.
·         Laiklik.
·         Bilimsellik.
·         Planlılık.
·         Karma eğitim.
·         Okul aile işbirliği.
·         Her yerde eğitim.
4.                        Matematik Öğretmeni .....................  tarafından 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin özellikle matematiğe verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılması kararlaştırıldı.

5.                        Bir önceki yıla ait zümre kararları Matematik Öğretmeni ...................... tarafından okundu. Geçen yıl zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı. Matematik Öğretmeni ................... bu yıl 5.sınıflara konu işleyişinin değiştiğini ,derslerde buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder