17 Haziran 2013 Pazartesi

10. Sınıf Kimya Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları

2013 Kimya Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları


1) Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz. ( 10p )
  a) Sıvı + sıvı heterojen karışımlara …………………………………. denir.
b) Kütle ve hacim maddelerin ……………………. özelliğidir.
c) ………………….. değişimler sırasında maddenin molekül yapısı değişmez.
d) Tek cins atom veya molekülden meydana gelmiş homojen maddelere ……………………  
     denir.
  
e) Bileşikler kısaca ……………….. gösterilirler.

2) Periyodik cetveldeki yerleri belirtilmiş aşağıdaki elementlerin elektron dizilişlerini yazınız. Elementlerin atom numaralarını bulunuz. (10p)
Krom (Cr): 4.periyot 6B grubu
Potasyum (K): 4.periyot 1A grubu
Fosfor (P): 3.periyot 5A grubu
Bakır (Cu): 4.periyot 1B grubu
Lityum (Li): 2.periyot 1A grubu

3) Y-2 iyonunun elektron sayısı X+4 iyonunun elektron sayısına eşittir. X’in atom numarası 14 olduğuna göre Y’nin atom numarası kaçtır? ( 10p )
4) Aşağıda atom numaraları verilmiş olan elementlerin periyot ve grubunu bulunuz.(10p)
20Ca                       38Sr               13Al                  30Zn                  2He

5) 31Xn iyonunun elektron dizilişi ……..3s2 ile sonlanmaktadır. Bu iyonun nötron    
sayısı 16 olduğuna göre n ile gösterilen sayı kaçtır? (10p)

6) a) Aşağıda formülleri verilmiş bileşiklerin okunuşlarını yazınız. ( 5p )
Fe3(PO4)2                        NaOH           N2O3                           CCl4                   AlF3

b) Aşağıda adları verilmiş bileşiklerin formüllerini yazınız. ( 5p )
amonyak             Kükürt dioksit             potasyum klorür           sodyum karbonat        Su

7) 12 gram oksijen içeren SO3 bileşiği kaç mol atom içerir? ( S:32, O:16 )     ( 10p )

8) Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak için hangi yöntemler kullanılır? ( 10p )
a) H2O (sıvı)
b) Alkol-su
c) Şekerli-su
d) Demir tozu-naftalin
e) Talaş-kum,
9) Normal şartlarda 4,48 litre hacim kaplayan C4H6 gazı kaç tane atom içerir? ( 10p )

10) 4 mol C3H4 gazı ile n mol C2H6 gazında eşit kütlede karbon atomu vardır. Buna göre n kaçtır? ( C:12, H:1 )  ( 10p )Hiç yorum yok:

Yorum Gönder