6 Haziran 2013 Perşembe

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Hakkında Bilgi

 ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI

Ortalama Yükseltme Sınavları, okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ya da başarısız oldukları derslerden yapılan sınavlardır.
v Bu sınavlara kimler nasıl girebilir? - Şu an okuduğu sınıftaki herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız olmamasına rağmen ders notunu yükseltmek isteyen öğrenciler okulun tatil olmasından itibaren bir hafta içinde okula velisi ile birlikte dilekçeyle başvurarak ortalama yükseltme sınavına girebilirler.

v En fazla kaç dersten ortalama yükseltme sınavına girilebilir? - En fazla 4 dersten girilebilir.

v Başarılı sayılmak için bu sınavlardan kaç almak gereklidir? - Başarılı sayılmak için girilen sınavdan en az 2 almak gereklidir. (100 üzerinden 45)

v Ortalama yükseltme sınavından alınan not yıl sonu notunu nasıl etkiler? - Öğrencinin ders notu, yıl sonu notu ile ortalama yükseltme sınavı notunun aritmetik ortalaması olarak belirlenir. Örneğin, yıl sonu notu 3 olan bir öğrenci ortalama yükseltme sınavına girip sınavdan 4 alırsa, öğrencinin o derse ait notu 4 olur.

v Ortalama Yükseltme Sınavları Ne Zaman Yapılır? - Sınav başvuru dilekçelerinin alınmasından sonra sınav takvimi yayınlanır. Sınav takvimine göre bu sınavlar genellikle Haziran ayının son haftası ile Temmuz ayının ilk haftası içinde yapılır.

v Ortalama Yükseltme Sınavlarına girmek zorunlu mudur? - Ortalama yükseltme sınavlarına girmek zorunlu değildir. Notunu yükseltmek isteyen öğrencilere ve ara sınıflardaki öğrenciler için 2’den, 9.sınıflar için 3’ten fazla zayıf dersi olan öğrencilerin sınıf tekrarına kalmaması için verilmiş bir haktır. Ayrıca, yılsonu başarı ortalaması 3,00 tutmayıp sorumlu geçmeye hak kazananların da başarısız olduğu dersleri verebilmeleri için bir fırsattır. Aksi taktirde sonraki yıl o derslerden sorumluluk başlar ve Sorumluluk Sınavlarına girilmesi zorunlu hale gelir. Bu durumda olan öğrencilerin bu hakkı kaçırmaması tavsiye edilir.
v Tekrar Ortalama Yükseltme Sınavı olacak mı?

- Yönetmeliğe göre Ortalama Yükseltme Sınavları sadece yukarıda açıklanan zamanda yapılır. Fakat Bakanlık, son yıllarda sınıf tekrarına kalacak öğrenciler için ağustos ayı sonlarında doğru bir genelge yayınlayarak tekrar bir Ortalama Yükseltme Sınavı şansı vermektedir. Kesin olmadığından bunun takip edilmesi gereklidir. Fakat burada normal zamanında yapılan Ortalama Yükseltme Sınavlarından farklı olarak, sadece başarısız olunan derslerden sınava girilebilir. Başarılı olunan
 derslerin notunu yükseltmek için bu dönemde yapılacak sınava başvurulamaz.
SORUMLULUK SINAVLARI
Sorumluluk Sınavları, önceki yıllardan başarısızlığı bulunan öğrencilerin başarısız oldukları derslerden yapılan sınavlardır.
v Sorumluluk Sınavlarına kimler girer? - Önceki yıllara ait derslerden başarısızlığı olan öğrenciler o derslerin sınavlarına girerler. Ortalama yükseltme sınavları gibi not yükseltmek için ayrıca başvuru yapılarak girilmez.

v Başarılı sayılmak için bu sınavlardan kaç almak gereklidir? - Başarılı sayılmak için girilen sınavdan en az 2 almak gereklidir. (100 üzerinden 45)

v Sorumluluk Sınavları Ne Zaman Yapılır? - Ortalama yükseltme sınavları ile birlikte haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ilk haftasında, eylül ayının ilk haftasında ve şubat tatili dönüşü okulun ikinci döneminin ilk haftasında olmak üzere 3 farklı zamanda yapılır.

v Sorumluluk Sınavlarına girmek zorunlu mudur? - Evet zorunludur. Sadece sınavdan başarılı olunca sorumluluk ortadan kalkar ve mezuniyet hakkı kazanılır.

v Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarında sınavların içeriği nasıldır? - Bu sınavlar, ilgili dersin öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından o yılki konuların tamamından olacak şekilde hazırlanır. Sorular genellikle klasik sınav tarzındadır. Çoktan seçmeli, şıklı sorular azdır veya hiç yoktur. Sınav evrakları bu sınavlara özel olarak üretilmiştir. Öğrencinin bilgilerinin olduğu alan sınav esnasında kapatılır. Sınav değerlendirmesi aşamasında, öğrencinin kim olduğu bilinmez. Puanlama yapılır ve not verildikten sonra öğrencinin isminin olduğu kısım açılır.

v Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarında yabancı dil sınavları nasıl yapılır? - Yabancı Dil sınavları diğer derslerden farklı olarak yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı yapılır. Önce yazılı, sonra sözlü sınav yapılır. Farklı günlerde yapılan bu iki sınavın ortalaması sınav notu olarak belirlenir.

v Sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanır? - Girilen sınavın hemen ardından not açıklanmaz. Sınav sonuçları, sınav takvimindeki tüm sınavlar bittikten sonra okulun panolarına asılarak ve e-okul sistemine girilerek açıklanır. Örneğin, sınav takvimindeki sınavlar temmuz ayının ilk haftasının Cuma günü bitiyorsa o ana kadar yapılan tüm derslerin sınav sonuçları takip eden Pazartesi günü açıklanır.

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları hakkında daha ayrıntılı bilgi için MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nden Madde 41-56 arası incelenebilir. Yönetmelik için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder