24 Haziran 2013 Pazartesi

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları ve Cevapları

1-Dramatik(ritmik) sanatlar nelerdir?
2-Öğretici metinlerin gerçeklikle ilişkisini açıklayınız.
3-
Sözün bilmez bazı nadan elinden
Erkan ağlar,usul ağlar,yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar,bülbül ağlar,gül ağlar
                                             Gevheri
a)Yukarıdaki dörtlüğün nazım türünü yazın.
b)Şiirin ölçüsü nedir? Şiirin kafiye ve rediflerini gösteriniz

4-Yukarıdaki dörtlükten yola çıkarak koşmanın özelliklerini yazınız.

5-
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”
                                                     Muhibbi
Yukarıdaki beyitten hareketle gazelin özelliklerini yazınız.

6-Dil olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?Düşüncelerinizi yazınız.
7.Anlatmaya bağlı edebi metinleri inceleme yöntemlerini maddeleyerek yazınız.
8.Göstermeye bağlı edebi metinleri şema halinde göstererek yazınız.

9.”O evde, ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz’e götürürdü.Üsküdar çarşısında büyük bir kahvede oynarlardı.Sokakları kalabalık,kız erkek,alay alay çocuk hatta büyükler kahvenin bahçesine dolarlardı.Sinekli Bakkal’daki Kız Tevfik bu akşamların bende bıraktığı intibadan bir hayli şey kalmıştır.Kahveye seyirciler için birer iskwemle konur.Orta yerde küçük beyaz bir perde  üstünde acayip bir ejderha resmi dolaşır arkasında esrarlı bir vızıltı işitilir.Küçük seyirciler ayaklarını yere vurarak:”Başlar mısın,başlayalım mı?” diye bağırır dururlardı.”                 Halide Edip ADIVAR

“Sinekli Bakkal” romanından alınan bu bölümden hareketle romanın yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili neler söylenebilir yazınız.
10.Bir öğretici metnin hangi dönemde yazıldığını belirleyebilmek için nelerin göz önüne alınması gerektiğini yazınız.

Komisyon üyeleri                                                                                                     Komisyon Başkanı
                                                                                                                               15.02.2011                            
               Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri                                                            2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DENİZLİ .................. LİSESİ ŞUBAT DÖNEMİ 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAPLARIDIR.

1.Tiyatro, dans, sinema, opera ,bale

2.Öğretici metinlerin gerçeklikle ilişkisi vardır. Öğretcii metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır. Bilimsel olduğu için bilgi verme amacı güdülür.Yan anlam ve mecaz anlam değeri taşıyan sözcükler pek kullanılmaz.

3.
a)Koşma
b)Ölçüsü:11′li hece ölçüsü
-elinden
-yol ağlar
-gülünden
-gül ağlar    “inden” ler redif  “l” ler yarım uyak “ağlar” redif

   4-Koşma türünün özellikleri şunlardır:
-Konusu tabiat,aşk,kahramanlık,sevgi…dir.
-Nazım birimi dörtlüktür.Ölçüsü hece ölçüsüdür.
-Genellikle yarım uyak kullanılır.
-Koşmanın son dörtlüğünde şaiirin mahlası geçer.
-Saz eşliğinde söylenir.

5-Gazelin özellikleri şunlardır:
-Aşk,şarap ve kadın konularını işler.
-Nazım birimi beyit,ölçüsü aruzdur.
-5-15 beyit arasında yazılır.
-Gazelin ilk beytine matla son beytine makta denir.
-En güzel beytine de beyt’ül gazel denir.
6-
7-Anlatmaya bağlı edebi metinleri inceleme yöntemleri
1-Metin ve zihniyret
2-Tema
3-Anlama ve yorumlama
4-Yapı
5-Metin ve gelenek
6-Metin ve yazar
7-Dil ve Analtım

8-Göstermeye bağlı edebi metinler 2′ye ayrılır.:
1-Geleneksel tiyatro        2.Modern tiyatro

9. Sinekli Bakkal romanından alınan metinden hareketle dönemin zihniyeti hakkında şunlar söylenebilir: O dönemde Ramazan gecelerinde Karagöz oyunları, kahvelerde akşam eğlencesi olarak izlenmektedir.Geleneksel tiyatronun toplumun en alt kesimlerine kadar izlendiği görülmektedir.

10.Kültürel, sosyal, siyasi, dini, askeri özellikleri yansıtan söz ve söz gruplarına dikkat ederiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder