20 Haziran 2013 Perşembe

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR
Aşağıdaki soruları cevaplayınız?(7*8=56p)
1-ilahi din nedir, ilahi dinlerin isimlerini yazınız?

2- İnsanın hatasından dolayı nasıl tövbe etmelidir?

3- Yahudilk dininin, a) peygamberinin   b) Kutsal kitabinın  c) ibadet yerlerinin adı nedir?

4- Barışın olumlu sonuçlarını yazınız?
5- Peygamberimizin ‘Her insan fıtrat üzere doğar..’ hadisi şerifinden anladıklarınızı yazınız?.
7- peygamberimize ilk vahiy hangi ayda,  nerede gelmiştir, yazınız?
..................................................................................................................................................................................

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız?(11*4=44 p)


8- İslam dininin yorumlanmasında daha çok ahlâkî yaklaşımı benimseyen düşünceye ne ad verilir?
a) Tasavvufî düşünce               b) Fıkhî düşünce
c) İtikadî düşünce                      d) Skolâstik düşünce

9-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din adamlarında bulunmasını istediği niteliklerden birisi değildir?
A-Zihinsel ve ahlaksal özel yeterlilik
B-Dünya’da olup biteni anlama ve yorumlama kabiliyeti
C-Avrupa’da öğrnim görme
D-İslami bilgiye sahip olma.
10- -Aşağıdakilerden hangisi,Diyanet işleri Başkanlığının  yaptırdığı ilk Türkçe tefsir çalışmasını yapan İslam alimidir?
A- Zekeriya Beyaz
 B-M.Akif Ersoy
C- Hacı Bayram Veli                
D- Elmalılı M.Hamdi Yazır

11- Peygamberimizin söylediği sözlere  ne denir?
A) Siyer        B) Sünnet        C) Hadis         D) Helal

12- Peygamberimiz, insanların ölünce sevaplarının yazıldığı amel defterinin kapanacağını, ancak bazı insanların öldükten sonra da sevaplarının yazılmaya devam edeceğini haber vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştiren kimse.
B) Okul, hastane gibi insanların sürekli kullanabileceği eserler bırakan kimse.
C) Herkesin faydalanabileceği eser yazıp, ilme katkı sağlayan kimse.
D) İftar yemeği verme.

13- Aşağıdakilerden hangisi bir barış elçisi olan Hz. Muhammed’in bir özelliği olamaz?
a)Hoşgörülü olması
 b) Kin ve nefret duygusuna sahip olmaması   
 c)Kavga ve kötü sözden uzak durması                
d) İşlerini kendi başına buyruk yapması
14- Aşağıdakilerden hangisi bağışlamanın özellikleriyle ilgili bir cümle değildir.
a)Bağışlamak insanı yüceltir                    
b)Bağışlamak toplumda hoşgörüyü hakim kılar
c)Bağışlamak büyük bir erdemdir.           
d) Bağışlamak sadece Allah’a özgüdür.

15) Aşağıdaki hadislerden hangisi fiili sünnete örnektir?
a) “İlim, müminin yitiğidir, nerede bulursa alır.”
b) “Hz. Peygamber şöyle abdest aldı; Ağzına ve burnuna su verdi. Sonra üç defa yüzünü, üç defa sağ ve sol kollarını dirsekleriyle beraber yıkadı. Başını mesh etti. Sonrada ayaklarını yıkadı.’’
c) “Ben sizinle şakalaşsam da doğru sözden başka bir şey söylemem.’’
d) “Komşusu, kötülüklerden güvende olmayan kimse iman etmiş olmaz.”

16) Hz. Muhammed’in arkadaşların yaptığı davranışlar karşısında bazen sessiz kalıp onları onaylaması hangi sünnet çeşidine girer?
 a)Fiili sünnet                                   b)Kavli sünnet         
 c)Takriri sünnet                                d)Ehl-i sünnet


17- Kıyamet ve ahiret hayatı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yanlıştır?
A) (Ölümden sonra) yeniden dirilme: Kıyamet gününde Sûra ikinci kez üflendiğinde insanların yeni bir bedende dirilmeleri.
B) Mahşer: Yeniden dirilişle birlikte insanların Allah’a hesap vermek üzere toplanacakları yer.
C) Mizan: Mahşerde herkesin amellerini tartmaya mahsus bir adalet ölçüsü
D) Sırat: Evrendeki tüm varlıkların kıyamete kadar birbiriyle uyum, ahenk, denge ve düzen içinde olmaları.


18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü ile ilgili değildir?
A) “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize küsmeyin, kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Hadis-i Şerif)
B) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara suresi, 256. ayet)
C) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)
D) “Gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.” (Mevlana  

CEVAPLAR
1-Birbirlerini tanımaları, anlamalrı ve yardımlaşmaları içindir.

2- Bir daha o hatayı yapmayacağına dair Allah’a söz verir ve Allah’tan af diler
   -Söz ve davranışlarıyla pişmanlık gösterir
  - O kötülüğün yerine bir iyilik yaparak onu temizlemeye çalışır.
  - kul hakkına girmişse helallık almaya çalışır.
  - Kötülüklere düşmeme ve iyiliklere devam etme konusunda sabır gösterir.

3-  Ehl-i Beyt Sevgisi.
4- Allah’a ibadet etmek ve emirlerini yerine getirmekle.
5- Herkes birbirine hoşgörülü ve saygılı olmalıdır.
6- -Yesevilik, Mevlevilik, Bektaşilik , Alevilik, Nakşibendilk.
7-Sahihi Müslim, Sahihi Buhari, Sünen-i ibni Mace Sünen-i ebu Davut, Tirmizi
8-C    9-d    10-a 11-b 12-b 13-d 14-d 15-c 16-c 17-c 18-bHiç yorum yok:

Yorum Gönder