17 Ekim 2013 Perşembe

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 36-39

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 36-39
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler - Alp Er Tunga Sagusu
SAYFA 37
1. Etkinlik:

a) Alp Er Tunga Sagusu'nda dize sonlarındaki "öldi mü, kaldı mu, aldı mu" sözcükleriyle nasıl bir ahenk oluşturulmuştur?

Bu sözcüklerle ses benzerliği sağlanarak redif ve uyak yapılmış, bir ahenk oluşturulmuştur.
öl-di mü
kal-dı mu
ol-dı mu     -dı mu: redif -   -l: yarım kafiye

b) Asonans: e, ı
Aliterasyon: l, d, m, r

c) Şiirin ölçüsü hece ölçüsüdür.

ç) Şiirin uyakları

2. dörtlük:
kevre-di
sevre-di
tavra-dı  
çertilür

-di: redif

3. dörtlük:
mundag ok
tıldag ok
ugrap ok
kertilür

ok: redif

5. dörtlük:

argur-up
turgur-up
sargur-up
türtülür

up: redif,   -r: yarım uyak

6. dörtlük:

tavrat-ur
kevret-ür
sevret-ür
artalur

ur: redif,   t: yarım uyak

7. dörtlük:

bör-leyü
ör-layu
yur-layu
örtülür

-layu: redif, -r: yarım uyak

Bütün dörtlüklerin dördüncü dizelerinde -ülür/ilür/alur: redif   -    -rt: tam uyak vardır.

1. Şiir dörtlüklerden oluşmuştur. 7 dörtlük vardır. Şiirin uyak düzeni aaab, cccb, dddb, eeeb.... şeklindedir.

2. Etkinlik:
Şiirdeki edebi sanatlar:
Zaman tümden gevşedi ve erdem zayıfladı:  Zamanın ok atmayı dilemesi. Teşhis( kişileştirme) 
Zaman ve erdem kişileştirilmiş.

Beylerin benizlerinin safran gibi sararması, (5. dörtlük) Adamların kurt gibi ulumaları (7. dörtlük) Teşbih sanatı (benzetme) var.
Açıklama: Beylerin benizleri safrana benzetiliyor, adamların sesi kurda benzetiliyor.

Mübalağa sanatı: 7. dörtlükte gözlerinin gözyaşıyla örtülene kadar ağlamaları, 3. dörtlükte dağların zirvelerinin paramparça olması

Tenasüp: zayıflamak, benzi sararmak, zayıf düşürmek, mecalsiz bırakmak

b) Kullanılan söz sanatları şiirin anlatımının daha etkileyici olmasını sağlamış, şiire edebi bir değer katmıştır.

3. Şiirin teması "ölüm" dür.
Şiirde Saka Hükümdarı Alp Er Tunga'nın ölümünden duyulan acı dile getirilmiştir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder