8 Ekim 2013 Salı

12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


SINIFLARI
COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI
ORTAK SINAV SORUL ARIDIR


15-Bazı kentler çok kısa bir süre içerisinde sanayileşme bakımından gelişim gösterdiği için hızlı nüfus artışına bağlı
olarak Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme başta olmak
üzere önemli problemler yaşamaktadır.
Örneğin İzmit-Gebze gibi.”
Bu kente benzerlik yönünden aşağıdaki
kentlerden hangisini örnek gösteremeyiz?
a-Adana           b-Zonguldak                       c-Gaziantep
                 d-Isparta                     e-Mersin

16- İnkalar;12. ve 16.yy arasında,( I )Kuzey Amerika kıtasında,( II ) And Dağlarının yüksek zirvelerinde
( III )yaşamış bir halktır. İnkalar özellikle taş ve kaya mimarisinde ( IV )oldukça gelişmiş ve tüm şehri dolaşan taş merdivenler yapmışlardır. İnkalar coğrafi konumları nedeniyle güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlar ve
 güneş saatini ( V ) yapmışlardır.
Yukarıda İnka Medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-I          b-II            c-III             d-IV              e-V
17-
I-Bazı bitki türlerinin yetişme alanları genişleyecektir.
II-Bazı canlı türleri yaşadıkları alandan göç etmek zorunda kalacaktır.
III-Bazı canlılar küresel ısınmaya uyum sağlamak için   genetik değişime uğrayacaktır.
IV-Yeryüzünde bütün canlı türlerinin nesli hızla  azalacaktır.
V-Bazı canlı türlerinin sayısında hızlı artış görülecektir.
Yukarıda küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkisi hakkında verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a-I-IV      b-I-III     c-III-IV     d-III-V        d-II-V
18- “Tsunamiler; okyanus tabanlarında meydana gelen tektonik hareketler nedeniyle meydana gelen ve insanlar açısından maddi-manevi yıkıma, felakete neden olan deprem dalgalarıdır. Bu felaket yeryüzünde özellikle Hint okyanusuna kıyısı olan ülkelerde etkilidir. Bu ülkeler;
I-Hindistan         II-Pakistan          III-Afganistan
IV-Bangladeş        V-Endonezya ”
Yukarıda verilen ülkelerden hangileri Hint okyanusunda meydana gelecek Tsunami hareketlerinden etkilenmezler?
a- I-IV      b-II-III      c-III-V     d-II-IV      e-III-IV
19-“Ekonomik olarak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen bir olaydır; Zıtlıklarla nüfus bakımından hızla büyüyen kentler. Örneğin Hindistan’ın Bombay kenti. Bir tarafta evsiz insanlarla dolu varoş mahalleler bir tarafta ise Dünyanın en pahalı en lüks evlerini barındıran mahalleler.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisini Zıtlıklarla   nüfus bakımından hızla büyüyen kentlere örnek gösteremeyiz?
a-İstanbul               b-Yeni Delhi           c- Mexico City
                   d-Zürich                      e-Pekin
20-“Ekstrem olaylar içerisinde klimatolojik karakterli aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar önemli derecede etkilidir. Ülkemizde
Aşırı sıcaklar bakımından şimdiye kadar en yüksek sıcaklık 48.8°C ile…………………………bölgesinde ölçülmüştür.En düşük Sıcaklık değerleri ise - 46.4°C ile  ……………………   bölgesinde ölçülmüştür.”
Buna göre yukarıdaki yargıyı doğru bir şekilde tamamlaya-
bilmek için boşluklara hangi bölgelerimizin gelmesi gerekir?
a-Akdeniz-İç Anadolu
b-Akdeniz Doğu Anadolu
c-Güney Doğu Anadolu-Doğu Anadolu
d-Güney Doğu Anadolu –İç Anadolu
e-Ege-İç Anadolu

SORULARIN TAMAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN İNDİRİNİZ.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder