30 Kasım 2013 Cumartesi

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (EKOYAY) sayfa 44-45

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (EKOYAY) sayfa 44-45
ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ - ANLATIMA HAZIRLIK

1.   etkinIik: “Sebiller Su Vermiyor” adlı metinden hareketle yazarın bu metni yazmadan önce ne tür hazırlıklar yapmış olduğunu belirtiniz. 


"Sebiller Su Vermiyor" adlı metinden hareketle yazarın metni yazmadan önce sebillerle ilgili birçok yerleri gezdiği, birçok kitabı araştırdığı, konuyla ilgili çeşitli bilgiler topladığı anlaşılmaktadır.
Bir konuyu yazmadan veya konuşmadan önce hazırlık yapılmazsa, konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olunamayacağı için insanlar karşısında zor duruma düşülebilir, sorulan sorulara yeterli ve doğru yanıtlar verilemez. Konuyla ilgilenen insanları bilgilendirilip aydınlatılamaz. Onun için yazılacak veya sözlü olarak anlatılacak bir konuyla ilgili mutlaka ön hazırlık yapmak gerekir.

2.   etkinlik: Yaptığınız araştırmadan hareketle bilgi toplama yollarının neler olduğunu belirtiniz. “Sebiller Su Vermiyor” adlı metni yazarken Rauf Mutluay’ın bilgi toplama yollarına başvurup başvurma­dığını metinden örnekler vererek açıklayınız.

Yazar, metni yazarken yazılı kaynaklara başvurmuş, gözlem yöntemiyle bilgi toplamıştır. Farklı yazarların eserlerinde alıntılar yapmış, İstanbul'un çeşitli semtlerini gözlemleyerek sonuçlarını yazıya aktarmış.
3.   etkinilik: Herhangi bir konuda yapılacak bir konuşmanın veya yazılacak bir yazının tutarlı ola­bilmesi nelere bağlıdır? Bir konuda yeterli bilgiye sahip olmadan; neyi, niçin, ne zaman anlatmak gereği üzerine düşünmeden konuşmanın veya yazmanın tutarlı olup olmayacağını tartışınız.
Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak, konuya hakim olmak tutarlı olmamızı sağlayacaktır. Konunun sınırlarını iyi bilerek konu dışına çıkmamak gerekir.
Neyi, niçin, ne zaman anlatacağımızı bilmezsek tutarlılıktan uzaklaşırız.
4. Etkinlik: Yazarın gözlemlerini aktarmasına örnek cümleler.
"Fotoğraflara bakarken çok sabahlar önlerinden geçtiğim......."
"Yusuf Paşa sebilinden (1787) sonra Dolmabahçe'de....."
Yazarın, düşüncelerini somutlaştırmaya ihtiyaç duyduğunda gözlemlerini aktardığını görüyoruz.
Gözlemler, yazıya canlılık, inandırıcılık katar.
SAYFA 45
5. Etkinlik:
Yazar, bu metinde su kültürünü anlatmaktadır. Hedef kitle, bu konuya ilgi duyan kitledir. Metin, hedef kitleye göre düzenlenmiştir.
6. etkinlik: “Sebiller Su Vermiyor” adlı metinde yazar düşüncelerini genelden özele doğru mu, özelden genele doğru mu sıralamıştır?

Metinde özelden genele doğru bir sıralama vardır. Yazar önce çeşitli yerlerden örnekler veriyor sonra bir sonuca varıyor. Bu da özelden genele doğru bir sıralamanın olduğunu gösteriyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder