30 Kasım 2013 Cumartesi

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 60-64)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 60-64)
SAYFA 60

HAZIRLIK
1. Meslek dallarıyla ilgili çalışmalar arttıkça bu dallar geniş bir alana yayılmış, bu da meslek sahiplerinin konuya hakim olmasını daha da zorlaştırmıştır. Böylece insanların, kendi mesleklerinde branşlarşma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


2. Eğitim konusunda bir yazı yazsaydınız bu konunun hangi yönleri üzerinde durmak isterdiniz? Niçin?

SAYFA 62
1. ETKİNLİK
"Bir Türkünün Peşinden" adlı metinde  tema, türkülerin ortak dili
Konu:  türkülerde yer alan birçok ifadelerden o türkülerin içerdiği mesajların okunmasıdır.
2. etkinlik
Verilen şemadan hareketle soyut olan bir temanın bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatma biçimiyle sınıflanarak nasıl somutlaştırıldığını açıklayınız. Eğitim konusunun farklı şekillerde sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını tartışınız.
Verilen şemada genel ve soyut anlamlı “eğitim” kavramı gittikçe alt dallara ayrılarak özele ve somuta doğru kaydırılmıştır. En alttaki basamakta konu netleştirilmiş, sınırlandırılmıştır.  Eğitim teması, "eğitimin geleceği",  "bu alanda yapılabilecek yenilikler" gibi farklı şekillerde sınırlandırılabilir.
3. etkinlik
Gönderici
Yazar (B.R. Eyuboğlu)
Kanal
Yazı
Alıcı
Okuyucu
Bağlam
Kitap
İleti
Türkülerin dili
Kod
Kelimeler
4. etkinlik
İçerik ve iletişime katılan unsurlar, verdikleri örneklemelerle ve metnin başlığıyla konuyu sınırlar ve somutlaştırır.
SAYFA 63
6. etkinlik:
“Türküyle Kilim” adlı metnin teması "gelenek"tir.
Metnin konusu "Anadolu’nun iki ürünü olan türkü ve kilimin tarihî süreç içinde diğer türlerle karşılaştırılması"dır.
ANLAMA-YORUMLAMA
2.
 
Özgürlük
Mutluluk
1. Kadın özgürlüğü
2. Türkiye’de kadın özgür­lüğü
3. 20. yüzyılda Ankara’nın Dikmen semtinde çalı­şan kadınların özgür­ lüğü
1. Başarının verdiği mutluluk
2. Sınav başarısının verdiği mutluluk
3. Ayşe'nin üniversite sınavını kazanmasının mutluluğu
SAYFA 64
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Metinlerde işlenen tema sınırlandırılarak ve somutlaştırılarak konu hâline getirilir. ( D )
• Tema; bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatım biçimiyle sınırlandırıldığında somutlaşır. ( D )
• Konu sınırlaması yapılmadan planlı bir metin oluşturulamaz. ( D )
• Tema, iletişim öğelerinin sunduğu imkânlara göre de sınırlandırılır. (  D )
B) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Sanatta kelimenin tam anlamıyla yeni bir şey yoktur. Hiçbir sanatçı kendinden önce var olmayan bir sanat yaratamamış. Hiçbir güzelliği yoktan var etmemiştir. Doğada olduğu gibi sanatta da hiçbir şey kaybolmaz ve hiçbir şey yoktan yaratılmaz. Sanatta buluş bir yenileştirme, bir değişmedir. Sanatların tarihinde görüyoruz ki her sanat bir yandan kendi geçmişine, öte yandan başka sanatlara bağlıdır. Başka türlü söylemek gerekirse biri derinliğine, öteki genişliğine iki ilişki zincirinin ortasındadır. Sanatta yenileşme dediğimiz şey ya geçmişin bugüne karışmasıyla ya bir sanatın öbür sanatlarla ilişkiye girmesiyle oluyor.
Bu metinde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatın yararları B) Sanatın gelişimi
C) Sanat ve gerçeklik D) Sanat ve estetik
E) Sanat ve gelenek
CEVAP: B (sanatın gelişimi)
2. Aşağıdaki konulardan hangisi sınırlandırılmamıştır?
A) Yaparak öğrenmenin önemi B) İlk öğretmenim
C) En sevdiğim ders D) Eğitim
E) Eğitimci Atatürk
CEVAP: D (eğitim)
3.
I. Bir elin nesi var iki elin sesi var.
II. Yalnız taş duvar olmaz.
Yukarıdaki atasözlerinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dayanışma B) Çokluk C) İlişki D) Ortaklık E) Kalabalık
CEVAP: A (dayanışma)
C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Anlatımda konunun niçin sınırlandırıldığını açıklayınız.
Anlatımda konu sınıflandırılmasına gidilmezse verilmek istenen mesaj net bir şekilde ortaya konamaz. Yazının yazılış amacı, konu sınırlandırılmasıyla tam olarak ortaya konur, konu daha iyi anlaşılır.
2. Tiyatro-» Türk Tiyatrosu—»Meddah
2. Tiyatro konusunu genelden özele doğru üç basamakta sınırlandırınız.
Tiyatro - komedi - töre komedisi
3. Kimler şiir yazmıyor ki: Aşk gençliğinden en geçkin yaş sınırında bekleyenlere kadar. Yazın, ölçü, uyak, nazım birimi, nazım şekli, kompozisyon aramaksızın. Neredeyse şöyle demek zorun­dayım: Nazım bitti, şiir dolu. Her gönlün değer yitirmez aslanı bu. Oysa her şiirin bir işçiliği var­dır. Ustanın çekici bin altın. Benim inandığım doğru ise herkesin başkasından önce eserini vaz­geçemeyecek biçimde kendisine beğendirme görevidir.
Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?3. Şiirin herkes tarafından yazılabildiği, ancak değerli, gerçek şiirin usta şairler tarafından yazılabileceği anlatılıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder