4 Aralık 2014 Perşembe

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 76-77-78

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 76-77-78
ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Servet-i Fünûn dergisinin Servet-i Fünûn edebiyatının oluşmasındaki rolünü göz önüne alarak kültür ve sanat dergilerinin öğretici metinler açısından taşıdığı değeri belirleyiniz.

Kültür ve sanat dergileri süreli yayın olduğu için öğretici metinlerin düzenli bir şekilde yayımlanmasına imkan sağlamıştır. Yazarlar, bu dergilerde yer alan yazılarıyla düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulmuşlar, edebiyat anlayışlarını ortaya koymuşlardır.

2. Tanzimat Dönemi öğretici metinleri ile Servet-i Fünûn Dönemi öğretici metinlerini aşağıda verilen tablodaki ölçütlere göre karşılaştırınız.


Ayrıca bakınız: Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri

SAYFA 77
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Tevfik Fikret ve Halit Ziya UŞAKLIGİL'e ait yukarıdaki metinlerin konusu aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir?
A) Sanat tutumu
B) Edebî eserlerde kullanılacak dil ***
C) Halkın sanatla ilişkisi
D) Dilin toplum yaşamındaki yeri
E) Toplumun dil anlayışı

CEVAP: B

3. Aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz metinlerin yazılış amacıyla ilgilidir?
A) Kanıları değiştirmek ***
B) Eğlendirmek
C) Bilgi vermek
D) Yönlendirmek
E) Benimsenmiş düşünceyi savunmak ya da bir görüşü açıklamak

CEVAP: A

SAYFA 78

4. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Deneme
D) Makale
E) Hikâye  ***

CEVAP: E

5. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına "D", yanlış ise "Y" yazınız.
• Ahmet Mithat Efendi Servet-i Fünûncuların sanat anlayışına karşıdır. ( D )
• Servet-i Fünûn topluluğuna dekadanlık suçlaması kullandıkları dil nedeniyle yapılmıştır. ( D  )
• Servet-i Fünûncular öğretici metinlerde sade bir dil kullanmışlardır. ( Y )

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• II. Abdülhamit yönetiminin baskı atmosferinde bunalan Servet-i Fünûncular...Yeni Zelanda'ya veya Manisa'nın Sarı Çam köyüne ......
yerleşmeyi düşünmüşlerdir.
• Servet-i Fünûncuların "sanat için sanat" görüşünü benimsemelerinde...baskıcı siyaset.....
atmosfer etkili olmuştur.
• Servet-i Fünûn Döneminde öğretici metinler içinde..edebi eleştiri........önemli bir yer tutar.

1 yorum:

  1. Ölçme Değerlendirme 1.soruda yer alan iki paragrafta doğru cevaplar yanlış işaretlenmiş. Tevfik Fikret aslında diyor ki,"Bizler, Veli Dayılar için, onların anlayacağı bir lisanla yazamayız!Bunu düşünmek bile istemiyorum!"
    Halit Ziya da, gelişmiş Osmanlı Türkçesinin diğer Türk ülkelerinde de öğretilmesinin daha sağlıklı olacağını söylüyor.Her iki soruya da aslında sitenizde işaretlenen şıkların tersini işaretelmek gerekiyor.Teşekkürler.Slm.

    YanıtlaSil