16 Nisan 2014 Çarşamba

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 175-181)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 175-181)

10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı 175-181 arası cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Ders kitabındaki etkinliklerin, anlama-yorumlama, ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları verilmiştir. Cevaplarınızı kontrol etmek ve karşılaştırmak amacıyla bu çalışmayı kullanabilirsiniz. 10. sınıf Ekoyay Yayınlarının ders kitabında 175-181. sayfalarda tartışmacı anlatım ve zarf konuları metinlerle, etkinliklerle ele alınıyor.

Sayfa 175

Tartışmacı Anlatım- Zarf

Hazırlık
1)Bir kişinin bir konuyu bütün yönlerden düşünebilmesi çok zordur. Bu nedenle aynı konuyu farklı açılardan gören insanların bakış açısına ihtiyaç vardır.
2)Tartışma programlarının bazılarında kurala uyulurken bazılarında uyulmamaktadır.
3)Herhangi bir konuda tartışma yapan kişilerin birbirlerinin sözlerine müdahale etmemesi, söylenen sözler ne kadar hoşlarına gitmese de sözün bitmesini beklemesini gerekir.
İnceleme
 1.Etkinlik
Bir görüşü çürütme veya destekleme amacı taşır.
Tez ve karşı tez vardır.
Amaç, okurun düşüncesini değiştirmektir.
Nesnel bir tarzı vardır.
Yalın bir dili vardır.
Kesin yargılar içerir.
Röportaj, makale, fıkra, eleştiri gibi metin türlerinde vardır.

Sayfa 176

2.Etkinlik
“Edebiyat ve Hakikat” adlı metinde tartışmaya edebiyatın gerçeğin kendisi olup olmayacağı konusu sebep olurken yazar, edebiyatın hakikatin kendisi olamayacağı görüşünü savunmaktadır.
3.Etkinlik
Metinde yazar öncelikle tartışmanın iki tarafını ortaya koyan ifadeleri kullanmıştır.
4.Etkinlik
Yazarın, tartışılan bir konu hakkında görüş belirtebilmesi, tavır koyabilmesi ancak bilgi ve deneyimlerle sağlanabilir.
5.Etkinlik
Edebiyat ve Hakikat adlı metin, edebiyatın gerçeklerin yansıtıcısı bir tür olmadığını ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

Sayfa 177

6.Etkinlik
“Erdem Diploması” adlı metinde yazar, yabancı dil bilmeyenlerin eleştirmen veya edebiyatçıların saygın olamayacakları görüşüne karşı çıkmaktadır.
7.Etkinlik
“Erdem Diploması” adlı metinde yazar tartışma konusunu biraz öznelleştirerek ele almış, daha çok tepkisel bir üslup kullanmıştır. Bu tür metinlerde olması gereken yöntem nesnel veriler üzerinden eleştirileri cevaplamak olmalıdır.
8.Etkinlik
Göndergesel işlev
9.Etkinlik
Bu tür kelime gruplarını daha çok bir önceki yargıyı destekleyici veya bu yargının tam tersini ifade eden açıklamalar için kullanırız.
Bundan ötürü, o halde, ama, eğer, oysa, fakat, onun için
10.Etkinlik
Demek ki edebiyat, bilimin yaptığı gibi hakikati ifade edemez.
Doğusuyla kuzeyi “Karacahisarlı Selçuklu” gibi bazı cümleler doğru olabilir.
Kim bilir, belki de yanılıyorumdur. Çünkü yabancı dil bilmiyorum.
Türkçeden başka dil bilmeyen ne okumuş ki anlasın yırın iyisini.
Öylece edebiyat hakikati anlatamaz diyeceğiz.
Tartışmacı anlatımda kullanılan kelime veya cümleler, ileri bir tez süren, iddialı veya karşıt tez içeren niteliktedir.
11.Etkinlik
Durum zarfları, eylemin “nasıllığını” veren sözcüklerdir.

Sayfa 178

12.Etkinlik
Metinde yazar, yeni sanat anlayışını, bu tarz eleştirenlere karşı savunuyor.
13.Etkinlik
Yazar, okuyucuyu ikna edebilmek için okuyucuya sorular yöneltiyor ve iddialı cümleler kuruyor.

Sayfa 179

14.Etkinlik
Bir sözü kanıtlama amacı güder.
Tez ve karşı tezden oluşur.
Örnekleme, tanık gösterme gibi yöntemleri kullanır.
Yalın bir dili vardır.
15.Etkinlik
Birincisinde sıfat olarak ikincisinde ise zarf olarak kullanılmıştır.
Sözcükler
Sıfat
Zarf
İyi
İyi insanlar hep kazanır.
Bu ilaç iyi geldi.
Öyle
Öyle sözler söyleme.
Bana da öyle geldi.
Güzel
Güzel gözleri vardı.
Yine güzel konuşmuş.
Böyle
Böyle dost olmaz olsun.
Dost insana böyle yapmaz.
Yavaş
Yavaş insanlar, geç ihtiyarlar.
Anlayalım diye yavaş yavaş konuşuyor.
Hızlı
Hızlı arabaları severdi.
Eve, hızlı hızlı yürüdük.
Kötü
Kötü komşu insanı ev sahibi eder.
Neden öyle kötü baktın?
 
16.Etkinlik
Tatlı tatlı, yalvarır gibi bakarak, adeta, bir türlü, öyle acı acı bağırarak, kendi kendilerine, yerinden kalkarak, uzun uzun, iyiden iyiye, dar, gürültü ile
Bu zarflar cümleye  yüklemdeki yargının nasıl gerçekleştiği anlamını katmıştır.

Sayfa 180

Anlama Yorumlama
1)
2)deliksiz, durup dinlenmeden, konuşa konuşa, böyle yaparsan, hızla, güzelce, yerli yersiz, öfkeyle-zararla
4.
Cümleler
Niteleme Sıfatı
Durum Zarfı
 
X
 
 
 
X
 
X
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 
 
 
X
 
X
 
 
x
 
 

Sayfa 181

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DDYD
B)göndergesel, örnekleme-tanık gösterme-sayısal verilerden yararlanma
C)1)D
2)C
3)B
4)E
D)
1)Yazarın ya da konuşmacının tartışma yeteneği, savunulan fikrin inandırıcılığını etkiler.
2)Röportaj, makale, fıkra, eleştiri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder