16 Nisan 2014 Çarşamba

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 182-189)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 182-189)

10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı 182-189 arası cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Ders kitabındaki etkinliklerin, anlama-yorumlama, ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları verilmiştir. Cevaplarınızı kontrol etmek ve karşılaştırmak amacıyla bu çalışmayı kullanabilirsiniz. 10. sınıf Ekoyay Yayınlarının ders kitabında 182-189. sayfalarda kanıtlayıcı anlatım ve zarf konusu metinlerle, etkinliklerle ele alınıyor.Sayfa 182

Kanıtlayıcı Anlatım /Zarf

Hazırlık
1)Ürünün diğerlerinden farklı  ve yaralı olduğunu  ispatlamak için o ürünün gerçekten de farklılığını öne çıkaran sunumlar, görseller, ürün buna müsaitse deneylerle insanları ikna etmeye çalışabiliriz.
2)Başkalarını kendi fikrimize inandırmak için güçlü deliller, ikna edici örnekler ortaya koyarız.
3)Bir konuda ileri sürülen kanıtlar inandırıcılık üzerinde daha etkilidir.

Sayfa 183

İnceleme
1.Etkinlik
Bir düşünceyi ispatlamak için yazılır.
Okuru aydınlatma önemlidir.
Belgelere başvurulur.
Uzmanlara başvurulabilir.
Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
Makale, fıkra, eleştiri, röportaj, nutuk gibi türlerde kullanılır.
Tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, örnekleme ve benzeri tekniklerden yararlanılır.
2.Etkinlik
Kanıtlayıcı anlatım yöntemiyle oluşturulmuş metinlerde amaç okuru ikna etmektir.
3.Etkinlik
“Dil, Düşünme, Dünya İlişkisi” adlı metinde çeşitli sanatçıların eserlerinden örnekler verilerek ortaya konulan düşünce kanıtlanmaya çalışılmıştır.
4.Etkinlik
Kelime ve kelime grupları gerçek anlamda kullanılmıştır.
5.Etkinlik
Tekrarlar, okuyucunun özellikle hangi kavramların önemli olduğuna ikna edebilmesi için kullanılır.
6.Etkinlik
Bugün- birleşik
Artık- türemiş
Hemen- basit
Bir yılın sonuna doğru- tamlama
İki yılın sonunda- tamlama
Sıkı sıkıya- ikileme
Şimdi- basit
Yeniden- türemiş
Ele alınarak- deyim/kalıplaşmış birleşik)
Zarflar cümlelere zaman, durum, miktar, yer-yön, gibi anlamlar katmakla görevli sözcük veya söz öbekleridir.

Sayfa 184

7.Etkinlik
Yazar düşüncelerini kanıtlamak için Mevlana’nın eserinden alıntılar yaparak ispatlamaya çalışmaktadır.
8.Etkinlik
Metinde Dünya’nın yuvarlaklığı, yer çekimi ve atom kanunlarında bilimsel kanıtlar bulunmaktadır.
9.Etkinlik
Metinde yazar düşüncelerini kanıtlamak için Galile, Robert Hoke, Kopernik gibi bilim adamlarının düşüncelerine başvurmuştur.
Metinde örnekleme, tanık gösterme, alıntılama gibi çeşitli kanıtlama yolları bulunmaktadır.

Sayfa 185

10.Etkinlik
Göndergesel işlev
11.Etkinlik
Hayır-hayır, hayır-hayır, hayır-hayır, evet-hayır, hayır-hayır
12.Etkinlik
Kanıtlayıcı, öğretici, açıklayıcı ve tartışmacı yazılar
Benzer Yönler:
Hepsi bilgi vermeyi amaçlar.
Dil göndergeseldir.
Yalın bir üslup vardır.
Farklı Yönler:
Tartışmacı anlatım, tez ve antitezden oluşur.
Açıklayıcı anlatım herhangi bir şey hakkında ayrıntılı bilgi verir.
Kanıtlayıcı anlatım bir tezi ispatlamak için yazılır.

Sayfa 186

13.Etkinlik
Metinde Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önem bir ders kitabı üslubunda öğretici bir şekilde anlatılmıştır.
14.Etkinlik
Araştırınız.
15.Etkinlik
Oturduğun yerde- ad
Yukarılara- ad
Geriye doğru- zarf görevinde
Arkamızda- ad
İleri doğru- zarf görevinde

Sayfa 187

16.Etkinlik
Basit Zarflar: çok, hemen, yine, en
Türemiş Zarflar: gelince, yolup, yakalayıp, açıp, kalınca
Birleşik Zarflar: gözü gibi, günün birinde, ertesi gün
17.Etkinlik
“Nasıl” soru zarfı yüklemin durumunu belirtmek için
“Neden” soru zarfı ise cümleye neden-sonuç anlamı katmak için kullanılır.

Sayfa 188

Anlama Yorumlama
2)zarf, isim, zarf, isim, zarf, isim, zarf, zarf
3)Türemiş zarflar, Türemiş zarflar, Türemiş zarflar, Türemiş zarflar, basit zarflar, birleşik zarflar, birleşik zarflar
5)
Ne diye-durum zarfı
Yukarı- yer yön
Niçin- soru
İleri- yer yön
Ne zaman – süre

Sayfa 189

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DYDY
B)örnekler, makale-eleştiri-röportaj
C)1)D
2)C
3)B
4)B
5)C
D)
1) Bilimsel makalelerde kanıtlayıcı anlatım kullanılır.

2)bütün metinler bir kitleye seslenir. Yazar, metni oluştururken o metni neden yazdığını dikkate alır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder