16 Nisan 2014 Çarşamba

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 190-196)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 190-196)

10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı 190-196 arası cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Ders kitabındaki etkinliklerin, anlama-yorumlama, ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları verilmiştir. Cevaplarınızı kontrol etmek ve karşılaştırmak amacıyla bu çalışmayı kullanabilirsiniz. 10. sınıf Ekoyay Yayınlarının ders kitabında 190-196. sayfalarda düşsel (fantastik ) anlatım ve edat konuları metinlerle, etkinliklerle ele alınıyor.

Sayfa 190

Düşsel(Fantastik)Anlatım- Edat

Hazırlık
1)İnsanlar hayatta bazen çok şeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlara ulaşmanın ilk basamağı hayal kurmaktır.
2)mitolojik dönemde oluşan doğal aktarımlar, efsaneler ve masallardaki olaylarla fantastik eserlerdeki olaylar, insanların içinde bulundukları şartlarda yaşanması mümkün olmayan ögelere yer vermesi bakımından benzerlikler gösterir.
3)Düşsel anlatımda olay; hayali ögelerden oluşur.
Zaman, belirli ya da belirsizdir.
Mekan, günlük hayatta karşılaşmayacağımız biçimdedir.
Kişiler, çoğunlukla olağanüstü özellikler taşırlar.
Öğretici metinler ise içinde yaşadığımız dünyayı ele alan metinlerdir.
4)Cansız varlıkların ve hayvanların kişileştirilmesi gibi olağan dışı durumlar, çocukların gerçekleşmesini istedikleri fantezilerdir. Bu isteklerini de fantastik metinlerde bulmaları bu tür metinlere ilgiyi arttırmaktadır.

Sayfa 191

İnceleme
1.Etkinlik
Düşsel anlatımda olaylar ve konu, olağanüstü özelliklere sahip hayal ürünü metinlerdir.
Zaman belirli ya da belirsiz olabilir.
Mekan, olağanüstü düşsel ögelerden oluşabilir.
Kişiler çoğu zaman gerçeklikten uzaktır.
Hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılır.
Daha çok dili veya miş’li geçmiş zaman kullanılır.
‘2.Etkinlik
Bu tür eserlerde düşsel özlemlerin gerçekleşmesi gibi istekler nedeniyle hayale sığınma söz konusudur.
3.Etkinlik
Fantastik kurgu türündeki filmlerde yaratılan düşsel alemler bilgisayar animasyonları ile gerçekleştirilmektedir.
4.Etkinlik
Olay Örgüsü: Harry’nin denizdeki mağaraya girmesi, Dumledore’nun  ortaya çıkması, gizli geçitin bulunması
Kişi: Harry Potter, Dumledore
Mekan: Mağara
Zaman: Belirsiz
Yapıyı meydana getiren olay örgüsü, kişi, mekan ve zaman arasındaki ilişki farklılaşabilir.
5.Etkinlik
Gibi, ile, -a doğru, ancak, kadar, mı
Bu ve benzeri sözcükler, cümlede sözcüklerin çeşitli anlam ilgileri kurmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Sayfa 192

6.Etkinlik
Su buz gibiydi.— eşitlik anlamı
Titrek ışığa doğru yürüdü.—yön
Islak katran gibi parlıyordu.—benzerlik

Sayfa 193

7.Etkinlik
Fantastik metinler, aslında günlük hayatta insanların karşılaştıkları olayların farklı bir üslupla dile getirilmesidir. Bu tür metinler insanlara öğüt vermeyi amaçlar.
8.Etkinlik
İnsanlar günlük hayatta söyleyemediklerini  olağanüstü metinler aracılığıyla  dile getirmeyi tercih ederler.
9.Etkinlik
Metinde ejderha, resimler kişileştirilmiştir.
10.Etkinlik
Düşsel anlatım; masal, fabl, roman, hikaye, destan, şiir gibi metin türlerinde kullanılır.
11.Etkinlik
Kadar, ile, gibi, mi, -a doğru, için
Bu sözcükler, cümleden çıkarıldığında cümlede anlam bağlantıları kaybolur.
12.etkinlik
Yumurtasından yeni çıktığı zamanda bile uyumadığı kadar derin- zarf tümleci
Birden kendini yukarı çekiliyormuş gibi—zarf tümleci

Sayfa 194

13.Etkinlik
Çöpçü’de anlatılanlar gerçek hayatın yansımasıdır. Diğer metinler ise fantastik metinlerdir. Öyküleme yönteminin kullanılması ortak yöndür.
14.Etkinlik
Verilen cümlelerdeki altı çizili ekler “ile” edatının ekleşmiş halidir. Bu ekler cümleye “araç” anlamını katmıştır.
15.Etkinlik
Rüzgarı bastırmak ve çağırmak için sanatını kullanması, düşman güvertelerine patlaya aküler göndermesi,  metindeki olağanüstü özelliklerdir.
16.Etkinlik
Sadece, ile, için, gibi, kadar, diye
Edatlar metinlerde anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katar.
Çeşitli anlam ilgileri kurar.

Sayfa 195

Anlama Yorumlama
2)
İçin-amaç
İle-araç
Gibi-abartma
-a göre- görecelik
-a göre- karşılaştırma
Kadar- yaklaşıklık
Kadar- eşitlik
Kadar- gibilik
Üzere- koşul
Yalnız- koşul
Ancak- koşul
-e doğru- yönelme
-e karşı- zaman
İçin- neden
İçin- özgürlük
3)beri, yalnız, ancak, gibi, gibi, kadar, için
4)İnsanların son dönemde fantastik edebiyata yönelmeleri bazen yaşanılan dünyanın tek düzeliğinden  kaçış amaçlı da olabilir.
5) Bazen de gerçeğin farklı şekillerde dile getirilmesi, hem kültür ve düzenden uzak bağımsız bir edebiyat oluşturma isteğinden oluşabilmektedir.


Sayfa 196

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)YDY
B)masal-fabl-roman-tiyatro, olağanüstü
C)
1)B
2)D
3)Soru hatalı
4)A
5)E
D)
1)Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinler, yazıldığı çağın insanın hayallerini, özlemlerini yansıtması bakımından yazıldığı dönemle ilişkilidir.
2)Uzaylıların dünyayı istilası, ışınlama, gibi olaylar fantastik anlatıma  konu olabilir.

3)Çocuklar belli bir yaşa kadar olağanüstü olaylara, bilinmeyene karşı ilgi duyarlar.

1 yorum: