16 Nisan 2014 Çarşamba

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 197-202)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 197-202)

10. sınıf dil ve anlatım ders kitabı 197-202 arası cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Ders kitabındaki etkinliklerin, anlama-yorumlama, ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları verilmiştir. Cevaplarınızı kontrol etmek ve karşılaştırmak amacıyla bu çalışmayı kullanabilirsiniz. 10. sınıf Ekoyay Yayınlarının ders kitabında 197-202. sayfalarda gelecekten söz eden anlatım ve bağlaç konuları metinlerle, etkinliklerle ele alınıyor.Sayfa 197

Gelecekten Söz Eden Anlatım/ Bağlaç

Utopia; aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamına gelen bir sözcüktür.
Thomes More’un Utopia’sı roman sanatının henüz ortaya çıkmadığı  bir dönemde bir anlatım türü olarak kurgulanmıştır. Kolomb’un keşiflerinin etkisiyle yazılmış ilk kurgusal metindir. Utopia, güney yarım kürede bir adadır. Hikaye, bu adada yaşamış bir gemicinin, ada halkının kurduğu düzenin mükemmelliğini Avrupa’ya tanıtması biçiminde gelişir.

Sayfa 198

İnceleme
1.Etkinlik
Yazarın amacı, okuyucuyu ileride gerçekleşecek olaylarla ilgili bilgilendirmektir.
Bu anlatım türünde anlatıcı, ifadelerinde varsayım ve tahminlere yer verir.
Bu anlatım türünde ileri sürülen düşünceler bilimsel araştırmalara, bilim kurguya, kehanetlere, dinsel, felsefi ve siyasi görüşlere dayanır.
Metni oluşturan kelimeler genelde gerçek anlamlarıyla kullanılır.
Metinde olandan çok olması beklenen anlatılır.
Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.
Dil, genellikle göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
2.Etkinlik
İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçudur. Eserinde ideal ve hayali bir ülkenin özlemini dile getirir. Aynı zamanda bir devletin taşıması gereken siyasi ve hukuki nitelikleri ortaya koyar.
4.Etkinlik
Gelir, toplanmıştır, giderler, çıkmazlar, dikkat edilir, kalırlar, düzenlenir, verirler, aktarılır
Metinde çekimli fiiller geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
5.Etkinlik
Ve, ama, ne..ne, de, çünkü…
Bu tür sözcükler; eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ya da cümleleri bağlamak amacıyla kullanırlar.
6.Etkinlik
Ve, fakat, ne, ile, ama, de, meğer
Ya, lakin, ancak, çünkü, yalnız, fakat
7.Etkinlik
Ne azalsın ne aşırıcı derecede artsın(yüklemleri bağlama)
Ondan az ve ondan çok olmamasına (tamlayanı bağlama)
Kolayca alışırlar ve her iki tarafın (cümleleri bağlama)
Çünkü Utopialıla (cümle başı bağlacı)
Düzenlerler ki … o zamana kadar ( cümleleri bağlama)
Şehirlerin de köylerin de (tamlayanları bağlama)
8.Etkinlik
“ve” bağlaçlarının yerine virgül getirildiğinde anlamda bir değişme olmuyor.
“ne…… ne” bağlacının yerine bir noktalama işareti getirilemez.

Sayfa 199

9.Etkinlik
Yaşanmış olan sebep ve sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. Varsayım ise bazı ipuçlarından hareketle henüz olmamış bir olayı olmuş gibi kabul etmektedir.

Sayfa 200

10.Etkinlik
“Toprağın Bittiği Yer” adlı metinde daha çok şimdiki zaman kipi kullanılmıştır.
11.Etkinlik
Verilen cümlelerde kullanılan bağlaçların yerine aynı anlamı taşıyan başka bağlaçlar kullanılabilir.
12.Etkinlik
Tamlayanları, tamlananları, dolaylı tümleçleri, zarfları, sıfatları

Sayfa 201

13.Etkinlik
Metinde anlatılanlar gerçektir. Anlatmaya bağlı metinlerden daha gerçekçi bir özelliğe sahiptir.
14.Etkinlik
Hakim bakış açısı
15.Etkinlik
Edat, bağlaç, zarf, zarf
16.Etkinlik
Roman, öykü, tiyatro, deneme, şiir
17.Etkinlik
Düşsel anlatıma göre daha gerçekçidir. Anlatılanların er ya da geç gerçekleşme ihtimali  varken düşsel anlatımın kullanıldığı metinlerde anlatılanların gerçekleşme imkanı yoktur. Zamanı ele alışları bakımından farklılıklar vardır. Gelecekten söz eden anlatımda zaman  gelecekle ilgilidir diğerinde ise belirsizdir.
Anlama Yorumlama
2) karşıtlık
Gerekçe
Küçümseme
Eşitlik
Karşıt anlam
Farkındalık
4)
Ancak:
Akşama ancak gelir.(edat)
Gelirim; ancak sonra.(bağlaç)
Yalnız:
Onunla yalnız ben konuşurum.(edat)
Anlatırım; yalnız aramızda kalacak.(bağlaç)

Sayfa 202

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)DDY
B) ütopya, gelecek, olması beklenen
C)
1)B
2)B
3)D
D)
1) 17. Etkinlikte açıklanmıştır.
2) Bu tür metinlerde verilenlerden yola çıkılarak tahmin veya sezgiler kullanılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder