6 Aralık 2015 Pazar

9. Sınıf Türk Edebiyatı MEB Cevapları Sayfa 76

II. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI MEB TÜRK EDEBİYATI 9 SAYFA 76
9.   “Gönlümüz bağlandı zülfün teline
Alınmaz gözleri mestim, alınmaz
Sencileyin cevredici kuluna
Bulunmaz, gözleri mestim, bulunmaz.”
Gevherî
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Koşma özelliği gösterdiği
B)   11'li hece ölçüsü ile yazıldığı
C)   Yarım kafiye kullanıldığı
D)   Redif kullanıldığı
E)   Divan şiiri geleneğine göre yazıldığı

CEVAP: E

10.   “Bir zaman haşmeti hep meydanı örten bu çınar
Şimdi mazideki dârâtını hasretle anar.

Kubbesinden bile köy mescidini aşmıştı,
Bir ucu gövdesinin göklere yaklaşmıştı.

Kökleri öyle temellerdi ki sadr-ı kürede
Zelzele sallayamazdı onu, yıkmak nerede?”
Cenab Şehabeddin
Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Sade bir dil kullanıldığı
B)   Kafiye kullanıldığı
C)   Redif kullanıldığı
D)   Beyitler hâlinde yazıldığı
E)   İmgeye yer verildiği
CEVAP: A


11. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki bulmacayı çözmeye çalışınız.
1.   Belirli bir düşünüş ve bakış tarzı. (ZİHNİYET)
2.   Bir işi yapma şekli; usul; metot. (YÖNTEM)
3.   Saz eşliğinde söylenen, belli bir ezgisi olan sekizli veya on birli hece ölçüleriyle söylenen halk şiiri. (TÜRKÜ)
4.   Daha çok öğretici içerikli, vezinli, uyaklı manzum parça.
5.   Öğretici şiir türü.
6.   4+4+3 veya 6+5 durak olmak üzere 11 heceli halk edebiyatının en yaygın nazım şekillerinden biri. (KOŞMA)
7.   Dize sonlarında bulunan ses benzerliği. (KAFİYE)
8.   Bir bütününün parçaları arasında sağlanan uyum. (AHENK)
9.   Dizelerdeki hecelerin eşitliğine, uzunluk ve kısalığına dayanan bir ölçü. (ARUZ)
10.   İki dizeden oluşmuş şiir parçası. (BEYİT)
11.   Şiirde aynı ünsüzlerin veya benzer harf ve hecelerin bir ahenk oluşturacak biçimde tekrar edilmesi. (ALİTERASYON)
12.   Kahramanlıkları konu alan uzun manzume türü. (EPİK)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder