8 Aralık 2015 Salı

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları MEB sayfa 82

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları MEB sayfa 82

Ölçme Değerlendirme

1.  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Olay çevresinde oluşturulan metinlerden tiyatro, sahnelenmek için yazılır.( D)
Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez. (Y )
Olay çevresinde oluşan her edebî metnin kendine özgü ifade biçimi söz konusudur. ( D)

2.  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Olay çevresinde oluşturulan edebî metinler; ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ
metinler ve GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ metinler olarak ikiye ayrılır.

3.  Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerden değildir?
A) Karagöz B) Trajedi C) Dram D) Roman E) Orta oyunu

CEVAP: D

4.  Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?
A)  Masal
B)  Destan
C)  Hikâye
D)  Roman
E)  Orta oyunu

CEVAP: E
5.  Şimdiye kadar okuduğunuz roman, hikâye, masal ve destanları göz önüne alarak bu türlerin ortak yönlerini defterinize yazınız.
1. Olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir
2. Anlatmaya bağlı edebi metinlerdir.
3. Olay örgüsü, kişi, yer zaman unsurları vardır.
4. Dil ağırlıklı olarak şiirsel işlevde kullanılır.
5. Öyküleme, betimleme anlatım biçimleri kullanılır.
6. Kurmaca metinlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder