26 Nisan 2015 Pazar

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 159

1.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  İyi bir paragrafta BİRİMLERDEN BİRİ çıkarılamaz.
•  Bir metinde her bir paragraf tek bir göstergedir. Gösteren DİL BİLGİSİ KURALLARI gösterilen de dil gös­tergelerinin birlikte ifade ettikleri  KONUDUR


2.  Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır. Daha dile gelmemiş, henüz ilk sözcüğünü öğrenmemiş bir çocuk. Ne istediğini çarpuk çurpuk el sallamalarıyla anlatmaya çalışan bir bebek! Bir toplumun ilk piyesi, bir çocuğun ilk sözcüğü demektir. Biz XX. yüzyılda hâla ilk çağların kültürünü, on­ların elimizdeki kalan eserleriyle ölçüyor, ne demek istediklerini onlardan anlamaya çalışıyoruz. Ömrü boyunca tiyatrosuz kalan bir toplum, önce dilini yitirir, geleneğini unutur, sonra bütün bağları çözülür, sokağa düşer. En büyük kötülük birbirimizden ayrıldığımız gün başlar.”
Yukarıdaki paragrafın konusunu söyleyiniz.
TİYATRO VE TOPLUM
TİYATROSUZ TOPLUM
TİYATROSUZ HAYAT
NİÇİN TİYATRO?

3.  (I) Romanlar vardır, daha ilk sayfasında olay örgüsünün çekim alanı içine alır okurunu. (II) Kan basıncını yükselten heyecanlar yaratır okurda. (III) Kimi romanlar da vardır, dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. (IV) Romanda özgünlük, derinlik, çok yönlülük aranır. (V) Daha doğrusu, okurun, okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. (VI) En yüksek coş­kuları, estetik tutkulara dönüştürür.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A. I   B. II  C. III D. IV E. V
(ÖSS - 2005)

CEVAP: D

4.  (I) Bir ulusun, bir toplumun akıp giden yüzyıllar boyunca yaşantısını; yazarların, şairlerin ya­pıtlarında, yazdıklarında buluruz. (II) Toplumunu, toplumunun içindeki kişileri anlatırken yaşadığı çağın dünya görüşünden, anlayışından, yaşantı görüntüsüne değin birçok özelliklerini yansıtır. (III) Bunu, hem de yansıtayım diye düşünerek yapmaz; yazdıkları, içinde yaşadığı görüntüdür çoğunlukla. (IV) Hangi çağda yaşamışsa, yaşıyorsa, o çağın özellikleri kendiliğinden yapıtlarında yansır. (V) İçinde yaşadığı toplumun, ulusun âdetleri, düşünceleri, ahlak görüşü, giderek giyinişine değin her şey vardır yazarda, şairde.
“Yazarlar, şairler, - çeşitli başarılarının yanında - içinde yaşadıkları ulusun, toplumun sözcüleridir.” cümlesi, paragraftaki numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra getirilmelidir?
A.  B. II  C. III D. IV E. V
CEVAP:A

DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI ADA YAYINLARI 12-89. SAYFALAR9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları  ADA Yayınevi  89. ve Sonraki Sayfalar İçin TIKLAYIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder