23 Nisan 2015 Perşembe

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 144-145-146

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 144 - Değerlendirme Soruları

2. (I) Evimin balkonundan arka bahçelere bakarak sonbaharı günü gününe izliyorum. (II) Sonbahar bu yıl bana her zamankinden daha yakın geliyor. (Ill) Ama yine de yazın, üzerimdeki etkilerinden bir türlü sıyrılamıyorum. (IV) Adalar Denizi’nin bol yıldızlı gecelerinin tadına varamadan sonbahar geliverdi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın duygularına yer verilmemiştir?
A. I B. II C. III D. IV E. V
(ÖSS - 1997)

CEVAP: A

3. Başımdan geçen kimi olayların öyküsünü yazarken o olayları yeniden, hem de zamanında ayrımına vardığım yönleriyle yaşamanın, küçümsenir bir mutluluk olmadığını söylemeliyim.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır?
A. Öykülerimi oluşturmak için yaşadığım olayları bir süre sonra hatırlamak zorunda olduğumu hiç unutmam.
B. Başımdan geçen olayları yapıtlarımda anlatırken onlara yeni bir görünüm kazandırmaya çalışırım.
C. Kimi olayların incelikleriyle yansıtılmasının, yazarlığa özgü bir nitelik olduğunu düşünüyorum.
D. Yaşadığım kimi olayları sonradan öyküye dönüştürürken onların fark etmediğim yanlarını tekrar yaşamak bana mutluluk veriyor.
E. Kimi olayları yaşarken duyduğum üzüntüleri sonradan onları yazarken mutluluğa dönüştürürüm.
(ÖSS -1995)

CEVAP: D

4. (I) Sanatçı, çağdaşı sanatçılardan herhangi birinin izinde yürümekten olabildiğince kaçınıyor. (II)
O, sözcüğün gerçek anlamıyla, kendine özgü olmak istiyor. (III) Çalışmalarında biçim ve öz yönünden ola­bildiğince özgür bir tutum sürdürüyor. (IV) Sıradan sanatseverlerin kolayca tadına varamayacağı, değişik yorumlarla açık ürünler ortaya koyuyor.
Yukarıdaki numaranmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A. I ve II B. I ve III C. I ve IV D. II ve IV E. III ve IV

CEVAP: A

5. Dilek - istek cümlelerinin metne katkısını açıklayınız.
Dilek-istek cümleleri emir, gereklilik, istek ve şart anlamlarının ifade edilmesini sağlar.

5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
SAYFA 145

1. “Dili dolana dolana bir açıklama yapmaya çalıştı.” (Görülen geçmiş zaman)
“Yaşlı kadın umutlu bir hâlde dolaşıyordu parkta.” (şimdiki zamanın hikâyesi)
“Bir yandan her şeyin iyi geçmesi, talihin yüzüne gülmesi için dua ediyordu.” (şimdiki zamanın hikâyesi)
Yukarıdaki cümleleri haber kiplerine göre ayırt ediniz.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A. Tiyatro sinemaya göre daha eğlendiricidir. B. Deniz kenarında yaşamaya doyum olmaz.
C. Güneşin batışını izlemek insana mutluluk verir. D. Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. E. Resim sergileri önemli bir sanat etkinliğidir.
(ÖSS - 1988)

cevap: d

3. (I) Bu şiirlerin tadına varabilmem için, oldukça fazla çaba harcamam gerekti. (11) Bunların bir yanı ne kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık ve yoğun. (111) Bu noktada, sanatçının öyküleriyle benzerlik görülüyor. (IV) Kitabın sonuna, şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi, yararlı olabilirdi. (V) Yine de sanatçının şiirlerinden bir demetin Türkçeye kazandırılması çok olumlu bir çalışma.
Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?
A. I. B. II. C. III. D. IV. E. V.
(ÖSS - 1990)

CEVAP: D

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Yüklemin gerçekleşmesini anlatan cümleler OLUMLU CÜMLE; gerçekleşmemesini anlatan cümle­ler ise OLUMSUZ CÜMLE
• Haber ve dilek-istek kiplerinin soru şekilleri de KURULABİLİR.
• “Ben şimdi nasıl yaşarım?” cümlesi SORU cümlesidir.
• “Artık bana onunla ilgili haber ulaştırmayın.” cümlesinde olumsuzluk
-ME/-MA EKİYLE sağlanmıştır.
• “Bu film bence seyredilmez.”  cümlesi ÖN YARGI bildirmektedir.

5. (I) Atatürk’ün Söylev’i yalnızca söz söyleme sanatı içinde ele alınacak kadar tek yönlü bir kitap değildir. (II) Olayların anlatımında büyük romancılarda görülen bir kurgulama yeteneği vardır. (III) Kitabın çoğu sayfa­ları, yaşanmışlığın yanı sıra anlatımıyla şiir yüklüdür. (IV) Atatürk, bu kitapta başarılı bir denemeci ustalığıyla karşıtlarını eleştirir. (V) insana özgü değerleri olumlu olumsuz yönleriyle sergiler. (VI) Zengin bir karakterler kitabı da sayılabilecek bir yapısı olan Söylev’in, bu yönüyle genç kuşakları yönlendirecek, etkileyici bir havası vardır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A. I B. II C. III D. IV E. V
cevap: VI numaralı cümle olacak. (Soru seçenekleri hatalı yazılmış.)

6. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlecik ikincinin nedeni durumundadır?
A. Biraz daha yaklaşınca onu kıyafetinden tanıdı.
B. Kar yağmıyorsa yola çıkmışlardır.
C. Gelir gelmez beni arayacağını söylemişti ama aramadı.
D. Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım.
E. Ana caddeyi geçtikten sonra okul yoluna girdiler.
(ÖSS - 1986)

cevap: D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, tahmin” söz konusu değildir?
A. Bu olayın böyle sonuçlanacağını ben çok önceden anlamıştım.
B. Nasıl bir mutluluk içinde bulunduğunu gözlerinden okuyordum.
C. Bu sırrı, sonsuza değin yüreğimde taşıyacağıma söz veriyorum.
D. Bu konuyu, onun yanında rahatça konuşabileceğimi sanıyorum.
E. Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından çıkarmıştım.
(ÖSS - 1990)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşitlik kavramı söz konusudur?
A. Elmayı ortasından ikiye bölüp yarısını ona uzattı.
B. Ne o ne bu, ikisinin ortasını bulmaya çalıştı.
C. Ortada bir masa, masanın iki yanında da sandalyeler vardı.
D. İşin ortasında bıraktı, çekip başka yere gitti.
E. Kahvenin şekeri mümkünse orta olsun.
(ÖSS - 1987)

CEVAP: A

9. “Şöhrete düşkün biri olduğunu anlamıştım.” ( SEZGİ )
“Sözünü tutar, eminim.” (GÜVEN )
“Keşke düğüne ben de gitseydim.” (HAYIFLANMA )
Yukarıdaki cümlelerin bildirdikleri anlamlan karşılarına yazınız.

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir?
A. Bu kitap, duyguları etkileyen betimlemelerden uzak, günlük konuşma dilinin inceliklerini içinde ba­rındıran bir dille yazıldığı için her yaştaki okurun beğenisini kazanıyor.
B. Yazar, bu kitabıyla engin bir birikimi yapıtlaştırarak okura farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.
C. Geçen yıl yitirdiğimiz romancımız adına düzenlenen yarışmada bu yazar, ilk romanıyla ödül aldı.
D. Bu yazar, gücünü çekici anlatımından ve ilginç olaylardan alan, genellikle şaşırtıcı sonuçlarla biten öyküleriyle tanınmıştır.
E. Öyküde kahramanın, güçlüklerle savaşmaktan yılmayan, üretken ve yaratıcı bir insan olduğu gös­terilmek istenmiş.
(ÖSS - 2002)

CEVAP: C

DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI ADA YAYINLARI 12-89. SAYFALAR


9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları  ADA Yayınevi  89. ve Sonraki Sayfalar İçin TIKLAYIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder