30 Mart 2013 Cumartesi

10.Sınıf Türk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Testleri


10.Sınıf Türk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı Testleri

  1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­liklerinden biri değildir?

A Şiir, düzyazıdan daha önde gitmiş ve daha fazla gelişmiştir.

B  “Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.

C  Bütün güzelliği değil parça güzelliği önemlidir.

D Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

E  Dil süslü ve ağır değil, halkın anlayabileceği bir dildir.

  1. 2. Divan nesriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Divan nesrinde örnekler bir düşünceyi iletmekten çok sanat yapmak amacıyla verilir.

B  Divan nesri, edebiyatımızda Batı etkisi- görülünceye kadar şiirin yanında hep gölgede kalmıştır.

C  Divan edebiyatı döneminde sade, orta ve süslü nesir olmak üzere üç nesir örneği görülür.

D Divan edebiyatında sade nesrin en büyük temsilcisi Sinan Paşa’dır.

E  Divan nesrinin son döneminde daha çok gezi yazıları görülür.

  1. 3. Aşağıdaki Divan edebiyata nesir türlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A Tezkire: Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı yapıtlardır.

B  Tarih: Geçmiş olayları, geçmiş belli bir dönemi, belli bir kişi ya da kahramanı çevresi ve dönemiyle birlikte anlatan sanatlı yazı türüdür.

C  Münşeat: Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi yapıtların genel adıdır.

D Seyahatname: Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindikleri izlenimleri anlattıkları eserlerin genel adıdır.

E  Kısas-ı Enbiya: Peygamberlerle ilgili kıssaları içeren yapıtların genel adıdır.

  1. 4. Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A 18. yüzyılda nesir alanında daha çok gezi yazıları görülür.

B  Dil, cümle yapısı bakımından Türkçe olmasına rağmen sözcükler Arapça, Farsça, Türkçe karışımıdır.

C  Mercimek Ahmet ve Katip Çelebi dönemlerinin tanınmış nesir yazarlarındandır.

D Sinan Paşa’nın oluşturduğu nesirde İran edebiyatının etkisi görülür.

E  Dönemin en önemli nesir kitabı "İskendername”dir.

  1. 5. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­likleri arasında yer almaz?

A Dil; Arapça, Farsça, Türkçenin karışımı olan Osmanlıcadır.

B  Ağır bir dil kullanılmıştır.

C  Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D Şiirlerin tamamında dini bir lirizm görülür.

E  “Sanat sanat için” anlayışı benimsenmiştir.  1. “Fezleke” adlı Türkçe tarih kitabı, aşağıda­ki yazarlardan hangisine aittir?

A Katip Çelebi

B  Nabi

C  Şeyh Galip

D Fuzuli

E  Taşlıcalı Yahya

  1. 7. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özel­liklerinden biri değildir?

A Nazım birimi beyittir.

B  Bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.

C  Konuya değil, konunun süslü ve sanatlı bir dille anlatımına önem verilir.

D Asıl konu aşktır ve sevgili somut olarak işlenir.

E  İran ve Arap edebiyatından alınan nazım türleri de kullanılmıştır.  1. 8. Divan nesri hakkında aşağıda verilen bilgi­lerden hangisi yanlıştır?

A Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanılmıştır.

B  Süslü nesre “inşa” adı verilmiştir.

C  Bol bol seci yapılmış, cümleler gereksiz yere uzatılmıştır.

D Duygu ve düşünceler mazmunlarla anlatılmaya çalışılmış.

E  Noktalama işareti kullanılmamış, zarf- fiillerden sıkça yararlanılmıştır.

  1. 9. Divan nesrini oluşturan türlerin aşağıda ve­rilen tanımlarından hangisi yanlıştır?

A Edebiyat alanında ünlü olmuş kişilerin biyografilerini ve sanatçı kişiliklerini anlatıp çalışmalarından örnekler veren eserlere, tezkire denir.

B  Münşeat, nesir yazılarının ve mektupların bir araya toplandığı mecmuaların genel adıdır.

C  Elçi olarak bir ülkeye gönderilen kişilerin elçilikleri sırasında gördüklerini, yaptıklarını ve siyasi izlenimlerini anlattıkları eserlere seyahatname denir.

D Siyasetname, devleti idare eden kişilere yöneticilik sanatı hakkında bilgi verip önerilerde bulunan, didaktik eserlerin adıdır.

E  Sünnet, düğün, şenlik, gibi sevinçli olayları anlatan eserlere surname denir.10. Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden biri değildir?

A Sade, süslü ve orta nesir olmak üzere üç kolda gelişmiştir.

B  Yazılan yazılara inşa, yazanlara münşi, yazıların toplandığı eserlere de münşeat adı verilir.

C  Şiirde olduğu gibi nesirde de ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

D Cümleler, oldukça kısadır ve noktalama işaretleri kullanılmıştır.

E  Ahengi sağlamak için seci adı verilen kafiyeler kullanılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder