20 Mart 2013 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


Okuma Alışkanlığı
            Birçok aile çocuklarının kitap okumasını sağlayamamaktan yakınır. Eline bir kitap alıp,uzun süre okumaktan sıkılan çocuk, saatlerce televizyon ve bilgisayar başında oturmaktan hiç şikâyet etmez.
            Anne babasını bir kere olsun eline kitap alıp okurken görmeyen çocuklar, elbette “Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!” diyen sese aldırmaz.
            Düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen bireylerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.
            Kitap okuyan çocuklar eğitimleri sırasında anne babalarının ve öğretmenlerinin işini kolaylaştırır. Okuma alışkanlığı olmayan çocuklar, başarılı olmada zorlanmaktadır.
            Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre yanıtlayınız.


1-) Metne göre, bir çok ailenin yakındığı durum neymiş?

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2-) Metne göre, çocuklar nelerden hiç şikayet etmezmiş?
      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3-)  Metne göre, çocuklar  “Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!” diyen sese niçin aldırmazmış?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4-) Metne göre, niçin çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıymış?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5-) Metne göre, kimler başarılı olmakta zorlanmaktaymış?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6-) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Arabayla gidebilirsin  yalnız dikkatli ol.                           B) Bu arabaya ancak beş kişi sığar.  
C) Her tarafa baktım ama göremedim.                               D) Ödevini yapacaktı fakat elektrikler kesildi.

7-) Bir hecede, en çok kaç tane ünlü (sesli) harf bulunur?
 A) 1 tane                                  B) 2 tane                                     C) 3 tane                                D) 4 tane

                İlkbaharı geldi Anadolu’nun,                                                                    
                Silifke’de çiçek açtı nar şimdi.
                Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,
                Sultandağı benek benek kar şimdi.
8-)  Yukarıdaki dörtlükten hangi sonucu çıkarabiliriz?
A) Bahar sadece Anadolu’da yaşanır.                                               B) En çok nar ağacı Silifke’de vardır.
C) Anadolu’da aynı anda farklı mevsimler yaşanır.                        D) Bolu’nun her tarafı yeşillenmiştir.

9-)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Üşüyeceğini bildiği halde montunu almadı.                           B) Tatile gideceğimizi öğrenince çok sevindi.
C) Çok çalışınca sınavı başarılı geçti.                                            D) Yürümekten ayaklarıma kara sular indi.                                                                                                                                                              

10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, adın yerini tutan sözcük(adıl), " yerine kullanıldığı varlık yönünden" diğerlerinden faklıdır?
A) Onları bahçede top oynarken gördüm.                                  B) Herkes sorumluluğunu bilmelidir.                        
C) Giderken şunları çöpe atar mısın?                                          D) Sizlerle birlikte gelebilir miyim?


11-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses(ünlü) düşmesi yoktur ?
   A) Yazılıya başlayınca heyecandan kalbi çarpıyor.               B) Uzun süre bilgisayar oynamaktan boynu tutuldu.
   C) Bu konuda herkesin fikrini alıyordu.                                   D) İçtiği soğuk su, karnını ağrıttı.
 

12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, abartılı ifade yoktur?
    A) Kadir, hep kuş kadar yemek yer.                                     B) Kardeşim, bir oturuşta  on beş ekmek yedi.                         
    C) Bu kadar çok yemeği kim yiyecek?                                 D) Bir kazan çorba bana bile yetmez.

13-) Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi, yeni bir kelime türetmemiştir?
 A) Otomobil, yolda hızla ilerliyordu.                                         B) Şuradaki şapka adamı gördün mü?.                                                            C)  Çocuk, sessiz sessiz ağlıyordu.                                              D) Doktor ona gözlük vermiş.


14-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   "de" nin yazımı yanlıştır?
A) Arkadaşımın kalemi bende kalmış.                                   B) Bu kitaptan senin de mi var?
C) Arkadaşımda benim gibi düşünüyor.                               D) Bahçede keşke bir de elma ağacı olsaydı.

15) "Uslu" kelimesinin zıt anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Çalışkan insanlar başarılı olurlar.                                   B) Yaramaz çocuk, evin altını üstüne getirdi.
C) Tembel tembel oturma, bana yardım et.                      D) Akıllı insanlar işini zamanında yapar.

 16-) Aşağıdaki kelimeleri, alfabetik sıraya göre yazınız.
               kumsal – kumral – kumluk – kumru – kumaş                                     17-) Aşağıdaki cümlenin öznesini bulunuz.

        Bize ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz?18-)  Aşağıdaki cümlede; işi bildiren, işi yapan ve işi farklı yönlerden tamamlayan kelimeleri; altlarını
 çizip, ne olduklarını yazarak belirtiniz.
       "Hoca,   eşeğinin   üzerinde   köyü   seyrediyordu."

19) Aşağıda verilen "karga" kelimesini, adın tüm hallerine göre yazınız.

İSİM

Yalın hâli

-i (belirtme)
hâli

-e (yönelme )
hâli

-de (kalma)  hâli

-den (ayrılma) hâli

karga
20-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara, “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.
a- Bir kelimenin sözlükteki ilk ve genel anlamına gerçek anlam denir. (      )

b -Yazılışları ve anlamları farklı olan sözcüklere, zıt anlamlı sözcükler denir. (      )
 
c -Söyleyeni belli olan, kısa ve özlü sözlere, özdeyiş denir. (      )

d -Eklendiği kelimenin anlamını değiştirip, yeni anlamda kelime türeten eklere, çekim eki denir. (      )

e -Dilimizde  dört tane  " ince ünlü (sesli)" harf vardır.(      )
  

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı  Cevap Anahtarı
.                             CEVAP ANAHTARI

Okuma Alışkanlığı
            Birçok aile çocuklarının kitap okumasını sağlayamamaktan yakınır. Eline bir kitap alıp,uzun süre okumaktan sıkılan çocuk, saatlerce televizyon ve bilgisayar başında oturmaktan hiç şikâyet etmez.
            Anne babasını bir kere olsun eline kitap alıp okurken görmeyen çocuklar, elbette “Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!” diyen sese aldırmaz.
            Düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen bireylerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.
            Kitap okuyan çocuklar eğitimleri sırasında anne babalarının ve öğretmenlerinin işini kolaylaştırır. Okuma alışkanlığı olmayan çocuklar, başarılı olmada zorlanmaktadır.
            Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre yanıtlayınız.


1-) Metne göre, bir çok ailenin yakındığı durum neymiş?
Metne göre, bir çok ailenin yakındığı durum, çocuklarının kitap okumasını sağlayamamakmış.

2-) Metne göre, çocuklar nelerden hiç şikayet etmezmiş?
Metne göre, çocuklar saatlerce televizyon ve bilgisayar başında oturmaktan hiç şikayet etmezmiş.

3-)  Metne göre, çocuklar  “Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!” diyen sese niçin aldırmazmış?
 Metne göre, çocuklar  “Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!” diyen sese, anne babasını bir kere olsun eline kitap alıp okurken görmedikleri için aldırmazmış.

4-) Metne göre, niçin çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıymış?
Düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen bireylerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıymış.

5-) Metne göre, kimler başarılı olmakta zorlanmaktaymış?
Metne göre, okuma alışkanlığı olmayan çocuklar, başarılı olmakta zorlanmaktaymış.

6-) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Arabayla gidebilirsin  yalnız dikkatli ol.                           B) Bu arabaya ancak beş kişi sığar. 
C) Her tarafa baktım ama göremedim.                               D) Ödevini yapacaktı fakat elektrikler kesildi.

7-) Bir hecede, en çok kaç tane ünlü (sesli) harf bulunur?
 A) 1 tane                                  B) 2 tane                                     C) 3 tane                                D) 4 tane

                İlkbaharı geldi Anadolu’nun,                                                                    
                Silifke’de çiçek açtı nar şimdi.
                Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,
                Sultandağı benek benek kar şimdi.
8-)  Yukarıdaki dörtlükten hangi sonucu çıkarabiliriz?
A) Bahar sadece Anadolu’da yaşanır.                                               B) En çok nar ağacı Silifke’de vardır.
C) Anadolu’da aynı anda farklı mevsimler yaşanır.                        D) Bolu’nun her tarafı yeşillenmiştir.

9-)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Üşüyeceğini bildiği halde montunu almadı.                           B) Tatile gideceğimizi öğrenince çok sevindi.
C) Çok çalışınca sınavı başarılı geçti.                                            D) Yürümekten ayaklarıma kara sular indi.                                                                                                                                                              

10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, adın yerini tutan sözcük(adıl), " yerine kullanıldığı varlık yönünden" diğerlerinden faklıdır?
A) Onları bahçede top oynarken gördüm.                                  B) Herkes sorumluluğunu bilmelidir.                        
C) Giderken şunları çöpe atar mısın?                                          D) Sizlerle birlikte gelebilir miyim?
  


11-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses(ünlü) düşmesi yoktur ?
   A) Yazılıya başlayınca heyecandan kalbi çarpıyor.               B) Uzun süre bilgisayar oynamaktan boynu tutuldu.
   C) Bu konuda herkesin fikrini alıyordu.                                   D) İçtiği soğuk su, karnını ağrıttı.
 

12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, abartılı ifade yoktur?
    A) Kadir, hep kuş kadar yemek yer.                                     B) Kardeşim, bir oturuşta  on beş ekmek yedi.                         
    C) Bu kadar çok yemeği kim yiyecek?                                 D) Bir kazan çorba bana bile yetmez.

13-) Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi, yeni bir kelime türetmemiştir?
 A) Otomobil, yolda hızla ilerliyordu.                                         B) Şuradaki şapka adamı gördün mü?.                                                            C)  Çocuk, sessiz sessiz ağlıyordu.                                              D) Doktor ona gözlük vermiş.


14-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   "de" nin yazımı yanlıştır?
A) Arkadaşımın kalemi bende kalmış.                                   B) Bu kitaptan senin de mi var?
C) Arkadaşımda benim gibi düşünüyor.                               D) Bahçede keşke bir de elma ağacı olsaydı.

15) "Uslu" kelimesinin zıt anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Çalışkan insanlar başarılı olurlar.                                   B) Yaramaz çocuk, evin altını üstüne getirdi.
C) Tembel tembel oturma, bana yardım et.                      D) Akıllı insanlar işini zamanında yapar.

 16-) Aşağıdaki kelimeleri, alfabetik sıraya göre yazınız.
               kumsal – kumral – kumluk – kumru – kumaş                                     
          kumaş - kumluk - kumral - kumru - kumsal


17-) Aşağıdaki cümlenin öznesini bulunuz.

       Siz / Bize ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz?
      G.Ö.


18-)  Aşağıdaki cümlede; işi bildiren, işi yapan ve işi farklı yönlerden tamamlayan kelimeleri; altlarını
 çizip, ne olduklarını yazarak belirtiniz.
       "Hoca,   eşeğinin   üzerinde   köyü   seyrediyordu."
                                 ÖZNE                      TÜMLEÇ                      TÜMLEÇ           YÜKLEM
19) Aşağıda verilen "karga" kelimesini, adın tüm hallerine göre yazınız.

İSİM

Yalın hâli

-i (belirtme)
hâli

-e (yönelme )
hâli

-de (kalma)  hâli

-den (ayrılma) hâli

karga

Karga

Kargayı

Kargaya

Kargada
Kargadan20-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara, “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.
a- Bir kelimenin sözlükteki ilk ve genel anlamına gerçek anlam denir. ( D   )

b -Yazılışları ve anlamları farklı olan sözcüklere, zıt anlamlı sözcükler denir. (  Y   )
 
c -Söyleyeni belli olan, kısa ve özlü sözlere, özdeyiş denir. (  D   )

d -Eklendiği kelimenin anlamını değiştirip, yeni anlamda kelime türeten eklere, çekim eki denir. (   Y   )

e -Dilimizde  dört tane  "ince ünlü (sesli)" harf vardır.(   D   )Hiç yorum yok:

Yorum Gönder