27 Mart 2013 Çarşamba

Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları - Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923

     Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
                    Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)


Milli Edebiyat döneminde göstermeye bağlı edebi metinlerin (tiyatro) genel özellikleri şunlardır:

  • Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür.
  • Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur.
  • Tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi’nin yanında Türk ope­rasının temelini kurmak amacıyla Darülelhan adı ile müzik bölümü açılmıştır.
  • Bu dönemde tamamen Batılı bir tiyatro anlayışının temel­leri atılmıştır.
  • Doğal ve sade bir dil ve üslup kullanılmıştır.
  • Bu dönemde İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahip­zade Celal sadece tiyatro eserleri vermişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder