9 Mart 2013 Cumartesi

BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI -YGS, LYS HAZIRLIK- (HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA)


1. Bir deneyde,

I. tüpe 1 mol laktoz çözeltisi
II. tüpe 1 mol nişasta çözeltisi
III. tüpe 1 mol maltoz çözeltisi

konulmuş ve her birine hidroliz enzimleri ilave edilmiştir.

Hidroliz tamamlandığında tüplerde açığa çıkan glikoz miktarı çoktan aza doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I - III - II
B) I - II - III
C) II - III -1
D) II -1 - III
E) III -1 - II
CEVAP:
Nişasta bir polisakkarittir. Yapısında yüzlerce glikoz molekülü bulunur. Maltoz ve laktoz disakka-ritlerdendir. Maltozun yapısında iki molekül glikoz bulunur. Laktozun yapısında ise bir molekül glikoz ile bir molekül galaktoz bulunur.
DOĞRU CEVAP: C2. Bir deney tüpünde bulunan kompleks moleküller hidroliz edilmiş ve tüpte sadece glikoz moleküllerinin bulunduğu gözlenmiştir.

Buna göre tüpte,

I. Yağ
II. Maltoz
III. Protein
IV. Sakkaroz
V. Nişasta

moleküllerinden hangilerinin bulunması bu sonucu ortaya çıkarmıştır?

A) I ve III B) II ve III C) II ve IV
D) II ve V E) IV ve V

CEVAP:
Nişasta ve maltoz sadece glikoz moleküllerinden oluşur. Sakkarozda bir molekül glikoz ile bir molekül fruktoz bulunur. Protein ve yağların yapısında glikoz yoktur.
DOĞRU CEVAP: D


3. Aç kalan bir memeli vücudunda bulunan,

I. Yağ
II. Protein
III. Glikojen

molekülleri enerji elde edilmek için hangi sırayla kullanır?

A) l-lll-ll B) ll-lll-l C) ll-l-lll
D) lll-ll-l E) lll-l-llCEVAP:
Aç kalan bir canlı önce karbonhidratları yakarak enerji elde eder. Karbonhidratlar tükendikten sonra yağları yakarak enerji elde eder. En son olarak da proteinleri yakmaya başlar.

Doğru Cevap: E
4. İnsan soğuk mevsimlerde,
I. Şeker
II. Yağ
III. Protein
IV. Vitamin

gibi besinlerden hangi ikisini daha fazla alarak ısı enerjisinin artmasını sağlayabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV 
E) III ve IVCEVAP:
Organik moleküllerin oksijenli solunumda yıkımı sırasında ATP, H20 ve C02 nin yanı sıra ısı da açığa çıkar. Solunumda öncelikle yıkılan moleküller şekerler ve sonra da yağlar olduğu için besinler içinde bu ikisi bulunduğunda daha çok ısı açığa çıkar.
DOĞRU CEVAP: A


5.
Yukarıdaki grafik, bir insanın günlük olarak gereksinim duyduğu enerjiyi elde ettiği besin maddeleri çeşitlerini ve miktarlarını göstermektedir. Grafiğe göre,
I. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerden enerji elde edilir.
II. Enerji elde etmek için proteinler yağlara göre daha az yıkıma uğrar.
III. Enerji gereksiniminin tamamı karbonhidratlardan sağlanır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
CEVAP
Grafiğe göre günlük enerji gereksiniminin yaklaşık 1/2'si karbonhidratlardan, 1/3'ü yağlardan, 1/6'sı ise proteinlerden karşılanır.
DOĞRU CEVAP: B6. Protein molekülünün dehidrasyon senteziyle oluşması sırasında,

I. Oluşan peptit bağ sayısı
II. Reaksiyona katılan amino asit sayısı
III. Açığa çıkan su molekülü sayısı karşılaştırıldığında aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olabilir?

A) II > I > III 
B) II > I = III 
C) II = III > I 
D) I = II > III 
E) I = II = III
CEVAP:
n tane amino asit, proteinin yapısına katılırken aralarından n-1 kadar su açığa çıkar veya n-1 tane peptit bağı ile bağlanır. Yani oluşan su molekülü sayısı peptit bağ sayısına eşittir.
DOĞRU CEVAP: B7.  I.             Populasyondaki bireylerde
II.            Bir bireyin farklı dokularında
III.           Farklı canlı türlerinde
Yukarıdakilerden hangilerinde farklı protein çeşitleri bulunur?
A) Yalnız III B) I ve II  C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III
CEVAP:
Farklı canlı türlerinde farklı protein çeşitleri vardır. Bir populasyonu oluşturan aynı türün bireylerinde de farklı protein çeşitleri vardır, örneğin yapısal proteinler bireye özgüdür. Başka bir canlıda ol­maz. Bir bireyin örneğin insanın kas, kemik, sinir, epitel gibi farklı dokularında da farklı protein çe­şitleri bulunur.


DOĞRU CEVAP: E8.  Vitaminlerle ilgili olarak,
I. İnsanda en çok depolandığı organ beyindir.
II. İnsanda sindirim sisteminden emilerek kanla hücrelere taşınır.
III. önemli bir kısmını yeşil bitkiler sentezler.
IV. Kolaylıkla bozulabilen inorganik bileşiklerdir, yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II          B) I ve III         C) I ve IV
D) II ve III        E) III ve IVCEVAP
Vitaminlerin insanda en çok depolandığı organ beyin değil karaciğerdir. Vitaminler kolaylıkla bozulabilen bileşiklerdir. Ancak inorganik olmayıp organik bileşiklerdir.
DOĞRU CEVAP: D9. 

CEVAP
İyot elementi tiroit bezinin hormonu olan tiroksinin yapısına katılır. DNA'nın yapısında iyot bulunmaz.
DOĞRU CEVAP: A10.CEVAP
Glikozdan etil alkol ve C02 nin oluşması olayın solunum olduğunu gösterir. Bu olayın gerçekleşmesinde solunum enzimleri görev yapar. Yağ ve maltoz dehidrasyon senteziyle meydana gelir. Laktoz ve glikojenin yapıtaşlarına ayrılması hidroliz reaksiyonuyla olur. Bu reaksiyonlarda hidrolaz enzimleri görev yapar.
DOĞRU CEVAP: C

4 yorum: