27 Mart 2013 Çarşamba

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı


Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ve bu savaşa yazdıklarıyla ka­tılan sanatçıların eserleriyle oluşan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı, dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat döneminin devamı niteliğindedir.
Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatının alt yapısını oluştu­ran Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında vatan, ba­ğımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı, onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edilmiştir.

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında hece ölçüsüyle Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyla milli’ duyguları ele alan, moral verici, orduyu coşturucu şiirler yazılmıştır. (Dönemin önemli şairleri: Faruk Nafiz, Halide Nusret, Mehmet Emin, Kemalettin Kamu…)
Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı romanlarında işgal altındaki kentler (İstanbul, İzmir…), aydın-halk çatışması, yanlış batılılaşma işlenmiş, idealize tipler yaratılmıştır. (Dönemin önemli romancıları: Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Refik Halit…)
Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı hikâyelerinde sa­vaşa ait gözlemler, Türk insanının, askerinin kahramanlığı ve fedakârlığı anlatılmıştır. (Dönemin önemli hikâyecileri: Halide Edip, Yakup Kadri)
Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen ma­kale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coşturucu söylevler verilmiştir. (Dönemin önemli makale, fıkra ve deneme yazarları, söylevcileri: Yakup Kadri Ruşen Eşref, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Halide Edip, Hamdullah Suphi, Mehmet Akif…)
Milli Mücadele Yıllarında veya Sonrasında Yazılmış Milli Mücadele Konulu Önemli Eserler
 • İstiklal Marşı / Mehmet Akif / Şiir
 • Dumlupınar Yolunda / Kemalettin Kamu / Şiir
 • Üç İstanbul / Mithat Cemal Kuntay / Roman
 • Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları / Ebubekir Hazım / Anı
 • Üç Şehitler Destanı / Fazıl Hüsnü Dağlarca / Şiir
 • Kuvayı Milliye Destanı / Nazım Hikmet / Şiir
 • Dağa Çıkan Kurt / Halide Edip Adıvar / Öykü (Savaş yılla­rında yazılmıştır.)
 • Milli Savaş Hikâyeleri / Yakup Kadri / Öykü (Savaş yılla­rında yazılmıştır.)
 • Vurun Kahpeye / Halide Edip / Roman
 • Ateşten Gömlek / Halide Edip / Roman (Savaş yıllarında yazılmıştır. )
 • Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara / Yakup Kadri / Roman
 • Yeşil Gece / Reşat Nuri Güntekin / Roman
 • Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı / Kemal Tahir / Roman
 • Küçük Ağa / Tarık Buğra / Roman
 • Kalpaklılar / Samim Kocagöz / Roman
 • Kurtlar Sofrası / Attila İlhan / Roman
 • Vatan Yolunda / Yakup Kadri / Anı
 • Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip / Anı
 • Ergenekon / Yakup Kadri / Makale

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder