27 Mart 2013 Çarşamba

Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız SanatçılarMilli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar


MEHMET AKİF ERSOY (1873 – 1936)
 • İstiklal Marşı’nın şairidir.
 • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir.
 • Toplumcu bir sanattan yanadır.
 • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet’le kur­tulabileceğini savunmuştur.
 • İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirlerinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.
 • Destansı, öğüt verici şiirleri vardır.
 • Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Bülbül, Meyhane top­lumsal konulu önemli şiirleridir.
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır; manzum hikâyeciliğin usta ismidir.
 • Manzum hikâyelerinde mesnevi geleneğinden yararlanmıştır.
 • Günlük konuşma dilini, başarıyla kullanmıştır.
 • Şiirlerini Safahat’ta toplamıştır.
 • İstiklal Marşı’nı orduya hediye ettiği için Safahat’a alma­mıştır.
Eseri:
 • Şiir: Safahat (Yedi bölümden oluşur: Safahat, Hakkın Sesleri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Gölgeler, Asım)
YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 – 1958)
 • Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır.
 • Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönel­miştir.
 • Saf (öz) şiir anlayışına bağlı kalmıştır.
 • Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok’tur.
 • Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar.
 • Klasik Türk müziğin e hayranlığıyla da tanınır.
 • İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.
 • Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmıştır.
 • “Beyaz lisan” anlayışını savunmuştur.
 • Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bütünlüğüne, ahenge ve kafiyeye büyük önem vermiştir.
 • Parnasizmin bizdeki temsilcisidir.
 • Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etkilenmiştir.
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın şiiri ile Milli Edebiyat Dönemi hece şiiri arasında sanat anlayışı, ahenk ve yapı bakımından farklılık olmakla birlikte milli konulara da yönelme bakımından ilişki kurulabilir.
 • “Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı” adlı şiiriyle bireyi tarih-kültür-gelenek perspektifiyle ele almış ve Süleyma­niye Camii’ni bir medeniyet sembolü olarak kullanmıştır.
 • Sessiz Gemi, Rindlerin Akşamı, Aziz İstanbul, Atik Valde’den İnen Sokakta, Bir Başka Tepeden, Mohaç Türküsü, Mehlika Sultan, Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı önemli şiirlerindendir.
 • Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.
Eserleri:
 • Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
 • Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Portreler
 • Anı: “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım”
 • Tarih: Tarih Musahabeleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder